Zobacz posty bez odpowiedzi | Zobacz aktywne tematy Obecny czas: 23 Lis 2017, 05:44Odpowiedz  [ 1 post ] 
 Mahabharata - O wielkości Kryszny 
Autor Wiadomość
Awatar użytkownika

Rejestracja: 15 Maj 2015, 23:26
Posty: 58
Post Mahabharata - O wielkości Kryszny
Mahabharata - O wielkości Kryszny

Judhiszthira rzekł: „O Bhiszma, słyniesz z tego, że zawsze oddajesz cześć braminom. Jakiego spodziewasz się owocu? Czym jest ta pomyślność płynąca z oddawania im czci? Wytłumacz nam to, proszę”.

Bhiszma rzekł: „O Judhiszthira, niech obecny tutaj przy moim łożu ze strzał Kryszna o wielkiej inteligencji odpowie na twoje pytania. Niech on ci wyjaśni, jaki rodzaj pomyślności zdobywa ten, kto oddaje cześć braminom.

Moje siły, słuch, mowa, oczy, umysł i zrozumienie są dziś zamglone. Myślę, że już niedługo porzucę ciało. Słońce zdaje się poruszać po niebie zbyt wolno. Wyjaśniłem już tobie obowiązki braminów, kszatrijów (wojowników), waiśjów i szudrów tak jak zostały opisane w Puranach.

Niech Kriszna wyjaśni tobie to, co nie zostało jeszcze wyjaśnione. Wiem, kim naprawdę jest Kryszna i jaka jest jego sięgająca starożytności moc. On jest bezgraniczną duszą i gdy prawość upada, jest Nim, który rodzi się na ziemi i ponownie ustanawia autorytet Prawa”.

Bhiszma kontynuował, wychwalając potęgę Kryszny:

O Judhiszthira, Kryszna jest Nim, który stworzył ziemię, przestworza i niebo. Zaiste, jest Nim, z którego ciała wypłynęła ziemia.

On jest Nim o wielkiej mocy, istniejącym od początku Czasu, który przybrał formę wielkiego dzika i uniósł na powierzchnię wód zanurzoną w nich ziemię.

On jest Nim, który stworzył góry i wszystkie kierunki przestrzeni. Firmament, niebo są mu podporządkowane. On jest Nim, z którego wypływa całe stwarzanie.

On jest Nim, który stworzył starożytny wszechświat. Jest Nim, z którego pępka wyłonił się Lotos, w którym pojawił się samoistny Brahma o niezmierzonej energii i rozproszył tę straszliwą ciem­ność, która przenikała pierwotny ocean.

On jest Nim, który podczas kritajugi istnieje na ziemi w formie prawości (dharma), podczas tretajugi w formie wiedzy, podczas dwaparajugi w formie mocy, a podczas kalijugi w formie niepra­wości (adharma).

On jest Nim, który w starożytnych czasach zabił dajtjów.

On jest Nim, który będąc starożytnym bogiem, stał się impera­torem.

On jest Nim, który w formie ich imperatora Walina rządził asurami.

On jest Nim, który jest Stwórcą wszystkich obecnych i przyszłych żywych istot.

On jest Nim, który jest obrońcą wszechświata obarczonego nasieniem zniszczenia.

On jest Nim, który wówczas gdy zanika autorytet Prawa, rodzi się wśród ludzi lub bogów i bazując na Prawie, ochrania zarówno wyższe, jak i niższe światy, oszczędzając tych, którzy na to zasługują i zabijając asurów.

On jest Nim, który jest zarówno dobrymi i złymi uczynkami, jak tym, na czym one bazują.

On jest Nim, który jest tymi wszystkimi czynami, które były, są i będą wykonane.

On jest Nim, który jest zarówno demonem Rahu, jak i Somą, Indrą i Wiśwakarmanem.

On jest Nim o uniwersalnej formie.

On jest Nim, który jest zarówno Stwórcą, jak i Niszczycielem wszechświata.

On jest Nim, którego bronią jest lanca (trójząb) Sula.

On jest Nim o ludzkiej formie.

On jest Nim o przeraźliwej formie.

On jest Nim, który jest przez wszystkich wychwalany z racji swoich uczynków.

On jest Nim, któremu zawsze towarzyszą setki gandharwów, apsar i bogów.

On jest Nim, który jest wychwalany nawet przez rakszasów.

On jest Nim, który powoduje wzrost bogactwa.

On ten Nim, który zwycięża.

On jest Nim, który jest sławiony w rytach ofiarnych.

On jest Nim, który jest sławiony w hymnie Rathantara przez śpiewaków Samawedy.

On jest Nim, którego bramini sławią w wedyjskich mantrach.

On jest Nim, dla którego ofiarni kapłani leją do ognia oczyszczone masło.

On jest Nim, który był wychwalany przez bogów z Indrą na czele, gdy uniósł górę Gabardhana, aby ochronić stado krów przed nieustającym deszczem, którym lał rozgniewany Indra.

On jest Nim, który jest dobroczyńcą wszystkich żywych istot.

On jest Nim, który wszedł do starożytnej jaskini z zobaczył z tego miejsca owiany tajemnicą prapoczątek wszechświata.

On jest Nim, który powoduje dyskomfort dajtjów i danawów oraz ich wielbicieli.

On jest Nim, któremu ludzie dedykują różne rodzaje jedzenia.

On jest Nim, któremu wojownicy w czasie bitwy dedykują swoje rydwany.

On jest Nim, który jest wieczny i dzięki któremu istnieją i trwają ziemia, niebo, przestrzeń między nimi i wszystkie rzeczy.

On jest Nim, który powoduje, że nasienie Mitry i Waruny wpada do słoja, skąd wypływa riszi Wasiszta.

On jest Nim, który jest bogiem wiatru.

On jest Nim, który jest Aświnami.

On jest Nim, który jest pierwszym z bogów.

On jest Nim, który jest Słońcem o tysiącu promieni.

On jest Nim, który ujarzmia asurów.

On jest Nim, który przykrywa światy swoimi trzema krokami.

On jest Nim, który jest duszą bogów, ludzi i Ojców.

On jest Nim, który jest ofiarą wykonywaną przez tych, którzy znają ryty ofiarne.

On jest Nim, który każdego dnia pojawia się na horyzoncie w formie słońca.

On jest Nim, który dzieli Czas na noc i dzień.

On jest Nim, który przez jedno półrocze porusza się w kierunku północnym, a przez drugie w kierunku południowym.

On jest Nim, który emanuje promieniami w górę, w dół i w poprzek i oświetlając ziemię.

On jest Nim, którego wielbią znający Wedy bramini.

On jest Nim, od którego słońce bierze swój blask.

On jest Nim, który z miesiąca na miesiąc jest uświęcany w rytach ofiarnych.

On jest Nim, którego imię jest recytowane przez odrodzone duchowo osoby we wszystkich rodzajach ofiar.

On jest Nim, który dostarcza oparcia trzem światom tak jak koło roku o trzech piastach ciągnięte przez siedem koni (tj. jak rydwan boga słońca).

On jest Nim, który obdarzony wielką energią i przenikając wszystkie przedmioty sam jeden dostarcza oparcia wszystkim światom..

On jest Nim, który jest słońcem rozpraszającym ciemność.

On jest Nim, który jest Stwórcą wszystkiego.

On jest Nim, który jest zawsze sprawcą.

On jest Nim, który leżąc wśród słomy i suchej trawy w formie Agni zaspokoił swój głód Lasem Khandawa.

On jest Nim, który będąc zdolny do poruszania się wszędzie mocą woli, ujarzmił rakszasów i ich wielbicieli wlewając ich w formie libacji do płonącego ognia.

On jest Nim, który jest tym pierwszym koniem, od którego wywodzą się wszystkie białe ogiery

On jest Nim, który obdarował Ardżunę białymi ogierami.

On jest Nim, który stworzył wszystkie ogiery.

On jest Nim, którego rydwan reprezentuje ludzkie życie na tym świecie lub ten świat.

On jest Nim, który jest jarzmem, które wprowadza ten rydwan w ruch.

On jest Nim, którego rydwan ma trzy koła reprezentujące trzy atrybuty (sattwę, tamasa i radżasa) i wykonuje trzy ruchy (w górę, w dół i w poprzek) reprezentujące wyższe, niższe lub pośrednie urodzenie w wyniku wykonanych działań.

On jest Nim, którego rydwan jest ciągniony przez cztery ogiery reprezentujące Czas, przeznaczenie, wolę bogów i własną wolę.

On jest Nim, którego rydwan ma trzy piasty (białą, czarną i mieszaną) reprezentujące dobre uczynki, złe i mieszane w swych charakterze.

On jest Nim, który jest azylem dla pięciu ‘wielkich’ elementów.

On jest Nim, który ma w sobie ziemię, niebo i przestrzeń między nim bez poczucia, że są jego własnością.

On jest Nim, który stworzył lasy i góry.

On jest Nim, który sparaliżował Indrę, gdy przekroczył wody, pragnąc Go zranić swoim piorunem.

On jest Nim, którego Indra wychwala podczas wielkich ofiar.

On jest Nim, który, jak to głoszą bramini, jest wychwalany w tysiącu hymnów Rigwedy.

On jest Nim, który był tym jedynym zdolnym do goszczenia w swoim domu riszi Durwasasa o wielkiej energii.

On jest Nim, o którym mówi się, że jest tym jedynym i starożytnym mędrcem.

On jest Nim, który jest Stwórcą wszechświata.

On jest Nim, który stwarza wszystko ze swej własnej natury.

On jest Nim, który przewyższa wszystkich bogów i ich naucza.

On jest Nim, który skrupulatnie realizuje wszystkie starożytne nakazy.

On jest Nim, który jest Wiśwakseną, z którego wypływają wszystkie przedmioty przyjemności, wszystko to, co jest zawarte w Wedach i wszystkie owoce pożądane na tym świecie.

On jest Nim, który jest białymi promieniami światła widzia­nymi we wszystkich trzech światach.

On jest trzema światami.

On jest trzema strażnikami światów w trzech światach.

On jest trzema ofiarnymi ogniami.

On jest trzema sposobami wypowiadania stwierdzeń.

On jest Nim, który jest łącznie wszystkimi bogami.

On jest rokiem.

On jest porami roku.

On jest dwutygodniowymi cyklami księżycowego miesiąca.

On jest dniem.

On jest nocą.

On jest miarami Czasu, takimi jak kala, kasztha, matra, muhurta, lawa, kszana.

On jest Nim zwanym Wiśwakseną, który jest w tym wszystkim.

On jest Nim zwanym Wiśwakseną, z którego wypływają księżyc, słońce, planety, konstelacje, gwiazdy, księżycowe domy (dwudziestoma osiem sektorów ekliptyki księżyca), pełnia księ­życa i koniunkcje konstelacji.

On jest Nim, z którego wypływają Rudrowie, Aditjowie, siedmiu starożytnych mędrców, Wasu, Aświnowie, Sadhjowie, Wiśwadewy, Marutusi, jak sam Pradżapati i matka bogów Aditi.

On jest Nim, który przybiera formę wiatru i porusza wszechświatem.

On jest Nim, który przybiera formę ognia i spala wszechświat.

On jest Nim, który ma wszechświat za swoją formę.

On jest Nim, który przybierając formę wody moczy i zatapia wszystko.

On jest Nim, który przybierając formę Brahmy stwarza i ożywia wszystkie żywe istoty.

On jest Nim, który choć sam jest Wedami, studiuje Wedy.

On jest Nim, który będąc sam wszystkimi nakazami, sam je wszystkie realizuje.

On jest Nim, który jest Prawem (dharmą) i Wedami.

On jest Nim, który jest siłą rządzącą wszechświatem.

On jest Nim, który jest całym ruchomym i nieruchomym wszechświatem.

On jest Nim, który manifestuje się w formie najwyższego światła

On jest Nim, który mając wszechświat za swoją formę, manifestuje się w tej płonącej świetlistości.

On jest Nim, który będąc oryginalnym źródłem duszy żywych istot, najpierw stworzył wody, a następnie wszystko inne.

On jest Nim, który jest Wisznu.

On jest Nim, który jest duszą całego wszechświata.

On jest Nim, który jest źródłem wszystkich pór roku.

On jest Nim, który jest chmurami, błyskawicami i wszystkim innym.

On jest Nim, który jest słoniem Airawata i wszystkimi innymi ruchomymi i nieruchomymi istotami we wszechświecie”.

Bhiszma kontynuował: „O Judhiszthira, ten Kryszna, którego wychwalam i który jest miejscem zamieszkania dla wszechświata i przekracza wszystkie atrybuty jest Wasudewą. Gdy przybiera formę wcielonej duszy (dżiwy) jest zwany Sankarshana.

Następnie przekształca się w Pradjumnę i w końcu staje się Aniruddhą. W ten sposób Kryszna o wielkiej duszy, mając samego siebie za swoje źródło, manifestuje się w poczwórnej formie.

Pragnąc stworzyć wszechświat z pięciu pierwotnych elementów, przystąpił do realizacji tego zadania i spowodował, że uformował się on w pięciokrotnej formie ożywionej egzystencji zawierającej bogów, asurów, ludzi, bestie i ptaki.

Następnie stworzył pięć pierwotnych elementów: ziemię, wiatr, przestworza, światło i wodę. Po stworzeniu nieruchomych i ruchomych przedmiotów podzielił je na cztery gatunki: żyworodne, jajorodne, rośliny i narodzone z brudu.

Następnie stworzył żyzną Ziemię i zasiał na niej pięć rodzajów nasion tj. cztery wymienione gatunki żywych istot i działania, które determinują stany wszystkich istnień. Następnie stworzył firmament w celu oblewania ziemi obfitym deszczem.

To Kryszna jest Nim, który ma źródło w sobie samym.

On jest Nim, który stworzył wszechświat..

On jest Nim, który spowodował własną mocą zaistnienie wszystkich przedmiotów.

On jest Nim, który stworzył bogów, asurów, ludzi, świat, riszich, Ojców i wszystkie istoty. Ten Pan wszystkich istot pragnąc stwarzania, stworzył cały wszechświat życia.

Dowiedz się, że dobre i złe, ruchome i nieruchome wypłynęło z Niego jednego, który jest Wiśwakseną. Wszystko, co istniało, istnieje i zaistnieje, wszystko to jest Kesawą (Kryszną).

Kryszna jest również śmiercią, która obezwładnia wszystkie żywe istoty, gdy ich czas pobytu na ziemi się kończy.

On jest Nim, który jest wieczny i który utrzymuje autorytet prawości (dharmy).

Cokolwiek istniało w przeszłości i co jest jeszcze nieznane jest Wiśwakseną. Wszystko, co jest szlachetne i chwalebne we wszechświecie, zaiste całe dobro i zło, które istnieje, wszystko to jest Kesawą, który jest niepojęty.

Stąd też absurdem jest myślenie, że istnieje coś, co przewyższa Kesawę.

On jest tym i nawet więcej niż to.

On jest Narajaną.

On jest Tym, co najwyższe, niezmienne i trwałe.

On jest wieczną i niezmienną przyczyną zarówno całego ruchomego i nieruchomego wszech­świata z jego początkiem, środkiem i końcem, jak i wszystkich istot, które rodzą się na jego życzenie”.

http://www.tlvp.net/~b.mikolajewska/boo ... ow-242.htm

_________________
"Ja jestem smakiem wody, światłem słońca i księżyca, sylabą om w mantrach wedyjskich; Ja jestem dźwiękiem w eterze i możliwością w człowieku". (Bg. 7.8)


06 Sie 2017, 23:54
Profil
Wyświetl posty z poprzednich:  Sortuj według  
Odpowiedz   [ 1 post ] 

Kto jest na forum

Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 1 gość


Nie możesz zakładać nowych tematów na tym forum
Nie możesz odpowiadać w tematach na tym forum
Nie możesz edytować swoich postów na tym forum
Nie możesz usuwać swoich postów na tym forum
Nie możesz dodawać załączników na tym forum

Szukaj:
Skocz do:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group.
Designed by STSoftware for PTF.