Zobacz posty bez odpowiedzi | Zobacz aktywne tematy Obecny czas: 23 Lis 2017, 05:44Odpowiedz  [ 64 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Następna
 Półbogowie czyli nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną. 
Autor Wiadomość
Awatar użytkownika

Rejestracja: 23 Lis 2006, 18:43
Posty: 4551
Miejscowość: Kraków
Post Półbogowie czyli nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną.
Nektar Instrukcji – rozdział 1 - „W świadomości Kryszny nie ma miejsca dla kultu jakiegokolwiek półboga czy innej formy Kryszny, ani też nie ma tam miejsca na angażowanie się w spekulatywną filozofię empiryczną czy czynności karmiczne. Należy być wolnym od tych wszystkich zanieczyszczeń.”06.04.34 Tak jak powietrze unosi różne właściwości elementów fizycznych, takie jak aromaty kwiatów czy kolory pochodzące z mieszaniny kurzu w powietrzu, tak Pan pojawia się poprzez niższe systemy kultu odpowiednio do pragnień danej osoby, chociaż pojawia się On jako półbóg, a nie w Swojej oryginalnej formie. Jaki jest pożytek z tych innych form? Oby oryginalny Najwyższa Osoba Boga zechciał spełnić me pragnienia.

06.04.34 Znaczenie: Impersonaliści wyobrażają sobie, że różni półbogowie są formami Pana. Na przykład Mayavadi wielbią 5-ciu półbogów (pancopasana). W rzeczywistości nie wierzą oni w formę Pana, ale w celu wielbienia wyobrażają sobie formę Visnu, formę Śivy i formę Ganeśy, boga słońca i Durgi. To nazwana jest pancopasana. Daksa nie pragnął jednakże wielbić formy wyobrażonej, ale najwyższą formę Pana Krsny.

W związku z tym Śrila Viśvanatha Cakravarti Thakura opisuje różnicę pomiędzy Najwyższą Osobą Boga i zwykłą żywą istotą. Jak zwraca na to uwagę poprzedni werset, sarvam puman veda gunamś ca taj-jno na veda sarva-jnam anantam ide: wszechwiedzący Najwyższy Pan wie o wszystkim, ale żywa istota w rzeczywistości nie zna Najwyższej Osoby Boga. Jak Krsna mówi w Bhagavad-gicie, "Ja wiem wszystko, ale nikt nie zna Mnie." Taka jest różnica pomiędzy Najwyższym Panem a zwykłą żywą istotą. W modlitwie w Śrimad-Bhagavatam królowa Kunti mówi, "Mój drogi Panie, istniejesz wewnątrz i na zewnątrz, jednakże nikt nie może Cię zobaczyć."

Uwarunkowana dusza nie jest w stanie zrozumieć Najwyższej Osoby Boga za pomocą wiedzy spekulatywnej czy wyobraźni. Najwyższą Osobę Boga należy więc poznać poprzez łaskę Najwyższej Osoby Boga. On objawia się Sam, ale nie można Go zrozumieć poprzez spekulacje. Jak oznajmia Śrimad-Bhagavatam (10.14.29):

athapi te deva padambuja-dvaya-
prasada-leśanugrhita eva hi
janati tattvam bhagavan-mahimno
na canya eko 'pi ciram vicinvan

"Mój drogi Panie, jeśli ktoś zostanie obdarzony nawet śladem łaski Twoich lotosowych stóp, jest w stanie zrozumieć wielkość Twej Osoby. Ale ci, którzy starają się zrozumieć Najwyższą Osobę Boga za pomocą spekulacji, nie mogą Cię poznać, mimo iż mogą studiować Vedy całymi latami."
Taki jest werdykt śastr. Jakiś zwykły człowiek może być wielkim filozofem i może spekulować, czym jest Prawda Absolutna, jaka jest Jego forma i gdzie On przebywa, ale nie jest w stanie zrozumieć tych prawd. Sevonmukhe hi jihvadau svayam eva sphuratyadah: Najwyższą Osobę Boga można zrozumieć jedynie poprzez służbę oddania. Wyjaśnia to również Sam Najwyższa Osoba Boga w Bhagavad-gicie (18.55). Bhaktya mam abhijanati yavan casmi tattvatah: "Najwyższą Osobę Boga można zrozumieć takim jakim jest jedynie przez służbę oddania." Osoby nieinteligentne pragną wyobrazić sobie albo wymyślić formę Najwyższej Osoby Boga, ale bhaktowie chcą wielbić prawdziwą Osobę Boga. Dlatego Daksa modli się, " Ktoś może uważać Cię za osobę, bezosobowego czy wyobrażonego, ale ja pragnę modlić się do Ciebie, abyś spełnił me pragnienie ujrzenia Ciebie takim, jakim rzeczywiście jesteś."

Śrila Viśvanatha Cakravarti Thakura komentuje, że werset ten jest szczególnie przeznaczony dla impersonalisty, który uważa siebie samego za Najwyższego, sądząc, że nie ma żadnej różnicy pomiędzy żywą istotą i Bogiem. Filozof Mayavadi sądzi, że jest jedynie jedna Najwyższa Prawda i że on również jest tą Najwyższą Prawdą. W rzeczywistości nie jest to wiedzą, lecz głupotą i werset ten jest szczególnie przeznaczony dla takich głupców, których wiedza została skradziona przez iluzję (mayayapahrta-jnanah). Viśvanatha Cakravarti Thakura mówi, że takie osoby, jnani-maninah, uważają się za bardzo zaawansowane, lecz w rzeczywistości są nieinteligentne.
Jeśli chodzi o ten werset, to Śrila Madhvacarya mówi:

svadeha-stham harim prahur adhama jivam eva tu
madhyamaś capy anirnitam jivad bhinnam janardanam

Są trzy klasy ludzi –
najniższa (adhama),
średnia (madhyama) i
najlepsza (uttama).
Najniższa (adhama)

sądzi, że nie ma żadnej różnicy pomiędzy Bogiem i żywą istotą poza tą, że żywa istota posiada określenia, podczas gdy Prawda Absolutna nie ma żadnych określeń. W ich opinii, skoro tylko określenia materialnego ciała zostaną rozwiązane,jiva, żywa istota, połączy się z Najwyższym. Dają oni argument ghatakaśa-patakaśa, w którym ciało porównywane jest do garnka z powietrzem wewnątrz i na zewnątrz. Kiedy garnek zostanie rozbity, powietrze wewnątrz miesza się z powietrzem na zewnątrz i tak też impersonaliści mówią, że żywa istota staje się jednym z Najwyższym. Taki jest ich argument, ale Śrila Madhvacarya mówi, że taki argument wysuwają ludzie najniższej klasy. Inna klasa ludzi nie jest w stanie stwierdzić, jaka jest prawdziwa forma Najwyższego, ale zgadzają się co do tego, że istnieje Najwyższy, który kontroluje czynności zwykłej żywej istoty. Tacy filozofowie uważani są za średnich. Jednakże za Najlepszych uważani są ci, którzy rozumieją Najwyższego Pana (sac-cid-ananda-vigraha). Purnanandadi-gunakam sarva-jiva-vilaksanam: Jego forma jest całkowicie duchowa, pełna szczęścia i całkowicie odmienna od formy duszy uwarunkowanej czy jakiejkolwiek innej żywej istoty. Uttamas tu harim prahus taratamyena tesu ca: tacy filozofowie są najlepsi, ponieważ wiedzą, iż Najwyższa Osoba Boga objawia się w różny sposób czcicielom w różnych siłach materialnej natury. Wiedzą, że jest 33 miliony półbogów po to tylko, aby przekonać uwarunkowaną duszę, że istnieje jakaś wyższa moc i aby nakłonić ją do wielbienia jednego z tych półbogów, tak aby dzięki towarzystwu bhaktów mogła zrozumieć, że Najwyższą Osobą Boga jest Krsna. Jak Pan Krsna mówi w Bhagavad-gicie, mattah parataram nanyat kincid asti dhananjaya: "Nie ma prawdy wyższej ode Mnie."Aham adir hi devanam: "Ja jestem źródłem wszystkich półbogów. "Aham sarvasya prabhavah: "Przewyższam wszystkich, nawet Pana Brahmę, Pana Śivę i innych półbogów." Takie są konkluzje śastr, a ten, kto przyjmuje te konkluzje, powinien być uważany za pierwszej klasy filozofa. Taki filozof wie, że Najwyższa Osoba jest panem półbogów (deva-deveśvaram sutram anandam prana-vedinah).06.04.46 Mój drogi braminie, wyrzeczenie w formie medytacji jest Mym sercem, Me ciało zbudowane jest z wiedzy wedyjskiej w formie hymnów i mantr, a czynności duchowe i ekstatyczne emocje są Mą rzeczywista formą. Rytualistyczne ceremonie ofiary, kiedy właściwie spełniane, są różnymi członkami Mego ciała, niewidoczny dobry los pochodzący z pobożnych czy duchowych czynności składa się na Mój umysł, a półbogowie, którzy spełniają Me polecenia w różnych departamentach, są Moim życiem i duszą.

06.04.46 Znaczenie: Czasami ateiści argumentują, że ponieważ Bóg nie jest widoczny dla oczu, wobec tego nie wierzą w Niego. Dla nich Najwyższy Pan przepisuje metodę, dzięki której mogą ujrzeć Boga w Jego bezosobowej formie. Osoby inteligentne mogą ujrzeć Boga w Jego formie osobowej, jak oznajmiają śastra, ale jeśli ktoś bardzo pragnie ujrzeć Najwyższą Osobę Boga natychmiast twarzą w twarz, może ujrzeć Najwyższego Pana poprzez ten opis, który opisuje różne wewnętrzne i zewnętrzne części jego ciała.
Podjęcie tapasyi, czyli zaprzeczenie materialnym czynnościom, jest pierwszą zasadą życia duchowego. Następnie są czynności duchowe, takie jak spełnianie rytualistycznych ofiar wedyjskich, studiowanie wiedzy wedyjskiej, medytacja o Najwyższej Osobie Boga i intonowanie maha-mantry Hare Krsna. Należy również szanować półbogów i zrozumieć ich pozycję, w jaki sposób działają i w jaki sposób kierują czynnościami różnych departamentów tego materialnego świata. W ten sposób można ujrzeć, w jaki sposób istnieje Bóg i jak dzięki obecności Najwyższego Pana wszystko jest doskonale kierowane. Jak Pan mówi w Bhagavad-gicie (9.10):

mayadhyaksena prakrtih suyate sa-caracaram
hetunanena kaunteya jagad viparivartate

"Tam materialna natura – będąc jedną z Moich energii – działa pod Moja kontrolą, o synu Kunti i ona to stwarza wszelkie ruchome i nieruchome istnienie. Według jej prawa ta manifestacja jest stwarzana i unicestwiana, raz za razem." Jeśli ktoś nie jest w stanie ujrzeć Najwyższego Pana, mimo iż jest On obecny jako Krsna w Swych różnych inkarnacjach, może zgodnie ze wskazówką Ved – ujrzeć bezosobową cechę Najwyższego Pana, poprzez oglądanie działania materialnej natury.
Cokolwiek robione jest według zaleceń nakazów wedyjskich, jest zwane dharmą, tak opisali to wysłannicy Yamarajy (Bhag.6.1.40):

veda-pranihito dharmo hy adharmas tad-viparyayah
vedo narayanah saksat svayambhur iti śuśruma

"Wszystko to, co polecają Vedy, składa się na dharmę, zasady religijne, a wszystko przeciwne do tego jest bezbożnością. Vedy są bezpośrednio Najwyższą Osobą Boga, Narayanem i są samo zrodzone. To usłyszeliśmy od Yamarajy."
W związku z tym Śrila Madhvacarya komentuje:

tapo ‘bhimani rudras tu visnor hrdayam aśritah
vidya rupa tathaivoma visnos tanum upaśrita

śrngarady-akrti-gatah kriyatma paka-śasanah
angesu kratavah sarve madhya-dehe ca dharma-rat
prano vayuś citta-gato brahmadyah svesu devatah

Wszyscy różni półbogowie działają pod ochroną Najwyższej Osoby Boga i swe różne imiona otrzymują odpowiednio do swych różnych czynności.

_________________
Oszust zajmuje miejsce nauczyciela. Z tego powodu cały świat jest zdegradowany. Możesz oszukiwać innych mówiąc: "Jestem przebrany za wielbiciela", ale jaki jest twój charakter, twoja prawdziwa wartość? To powinno być ocenione. - Śrila Prabhupada


18 Lut 2012, 15:08
Profil WWW
Awatar użytkownika

Rejestracja: 23 Lis 2006, 18:43
Posty: 4551
Miejscowość: Kraków
Post Re: Półbogowie czyli nie będziesz miał bogów cudzych przede
01.16.20 Znaczenie:
Tak jak już kilkakrotnie wspominaliśmy, ten świat materialny jest rodzajem więzienia. Półbogowie są sługami Pana, którzy dbają o właściwe utrzymanie tego więzienia. Półbogowie pragną dopilnować, aby zbuntowane żywe istoty, które chcą przeżyć swoje życie w bezbożny sposób, stopniowo zwracały się ku najwyższej mocy Pana. Dla bhaktów nie ma potrzeby spełniania przepisanych ofiar, ponieważ samo życie bhakty jest symbolem Ale osoby, które są zaangażowane w czynności ofiary. karmiczne dla zadowalania zmysłów, muszą spełniać przepisane ofiary, ponieważ jest to jedynym środkiem, aby wyzwolić się od reakcji wszystkich grzechów popełnianych przez takie zaangażowane w karmiczną pracę osoby. Ofiara jest środkiem na zneutralizowanie takich nagromadzonych grzechów. Półbogowie są zadowoleni, kiedy spełniane są takie ofiary, tak jak urzędnicy więzienni są zadowoleni, kiedy więźniowie przemieniają się w posłusznych poddanych. Jednak Pan Caitanya polecił tylko jedną yajnę, czyli ofiarę, zwaną sankirtana-yajną, polegającą na intonowaniu Hare Krsna, w którym każdy może wziąć udział. W ten sposób bhaktowie i pracujący dla korzyści mogą czerpać jednakową korzyść ze spełniania sarikirtana-yajny.


04.07.42 Znaczenie: półbogowie powiedzieli, "Wszyscy jesteśmy Twymi sługami (bhrtyan). Chroń nas." Półbogowie liczą na ochronę Visnu; nie są niezależni. Dlatego też Bhagavad-gita potępia kult półbogów – nie istnieje bowiem potrzeba takiego kultu – wyraźnie oznajmia, że tylko ci, którzy stracili rozsądek, proszą półbogów o łaski. Zazwyczaj, jeśli ktoś ma materialne pragnienia do spełnienia, może, zamiast udawać się do półbogów, prosić Visnu. Ci, którzy wielbią półbogów, nie są zbyt inteligentni. Poza tym, półbogowie mówią: "Jesteśmy Twymi wiecznymi sługami." Więc osoby, które są sługami, czyli bhaktami Pana, nie są byt zainteresowane czynnościami przynoszącymi korzyści, spełnianiem zalecanych yajni czy umysłowa spekulacją. Po prostu służą szczerze Najwyższej Osobie Boga, z miłością i wiarą, spełniając wszystko w takiej miłosnej służbie. A Pan otacza takich bhaktów bezpośrednia ochroną. W Bhagavad-gicie Pan Krsna mówi: "Po prostu podporządkuj się Mnie, a Ja ochronię cię od wszelkich następstw grzesznych czynów." Ten materialny świat został tak stworzony, że – świadomie czy nieświadomie – musimy grzesznie działać i dopóki nie poświęcimy swego życia dla Visnu, musimy cierpieć wszelkie reakcje grzesznych czynów. Lecz ten, kto podporządkował i poświęcił swe życie służeniu Panu, jest pod Jego bezpośrednią ochroną. Nie obawia się cierpień za grzeszne działanie, ani też nie pragnie – chętnie czy niechętnie – robić czegokolwiek, co jest grzeszne.

_________________
Oszust zajmuje miejsce nauczyciela. Z tego powodu cały świat jest zdegradowany. Możesz oszukiwać innych mówiąc: "Jestem przebrany za wielbiciela", ale jaki jest twój charakter, twoja prawdziwa wartość? To powinno być ocenione. - Śrila Prabhupada


18 Lut 2012, 15:12
Profil WWW
Awatar użytkownika

Rejestracja: 23 Lis 2006, 18:43
Posty: 4551
Miejscowość: Kraków
Post Re: Półbogowie czyli nie będziesz miał bogów cudzych przede
Załącznik:
SHIVA-266.jpg
SHIVA-266.jpg [ 26.34 KiB | Obejrzany 66 razy ]Madhya 09.11 Znaczenie: Słowo pasandi odnosi się do tych, którzy są przeciwni czystej służbie oddania. Dotyczy ono zwłaszcza Mayavadi, impersonalistów. Definicja pasandi podana jest w Hari-bhakti-vilasie (1.73), gdzie jest powiedziane:

yas tu narayanam devam brahma-rudradi-daivataih
samatvenaiva vikseta sa pasandi bhaved dhruvam

Pasandi jest to ktoś, kto uważa, że Najwyższy Pan Narayana, Osoba Boga, jest na tym samym poziomie, co półbogowie, którym przewodzą Pan Brahma i Pan Śiva. Bhakta nigdy nie sądzi, że Pan Narayana znajduje się na jednakowej platformie z Panem Brahmą i Panem Śivą.


Madhurya Kadambini – trzeci deszcz nektaru:

Drugi rodzaj iśvar nazywany jest takimi imionami, jak Śiwa:

sivah śakti-yutah śaśvat tri-lingo guna samvrtah

Śiwa dobrowolnie przyjmuje trzy guny i wydaje się, że jest przez nie okryty. Śrimad-Bhagawatam 10.88.3

Chociaż Śiwa wydaje się być okryty gunami, nie należy sądzić, że jest on kategorii dźiwy, gdyż Brahma-samhita oznajmia:

ksiram yatha dadhi Ikara-visesa-yogat
sanjayate na hi tatah prthag asti hetoh
yah sambhutam api tatha samupaiti karyad
govindam adi-purusam tam aham bhajami

Śiwa jest transformacją Pana, podobnie jak jogurt jest produktem przetwarzania mleka.
Brahma-samhita 5.45

W Puranach, jak również i w innych pismach świętych, Śiwa jest wielbiony jako iśwara. W Bhagawatam powiedziane jest:

sattvam rajas tama iti prakrter gunas tair
yuktah parah purusa eka ihasya dhatte
sthity-adaye hari-virinci-hareti samjnah
śreyamsi tatra khalu sattva-tanor nrnam syuh

Transcendentalny Bóg, Najwyższa Osoba, jest pośrednio powiązany z trzema cechami materialnej natury, mianowicie: dobrocią, pasją i ignorancją. W celu stworzenia materialnego świata, jego utrzymania i zniszczenia, przyjmuje On trzy jakościowe postaci – Brahmy, Wisznu i Śiwy. Spośród tych trzech postaci wszystkie ludzkie istoty mogą osiągnąć ostateczną korzyść od Wisznu. Śrimad-Bhagawatam 1.2.23

Z tej śloki wynika, że także i Brahma może być przyjęty za iśwarę. Należy jednakże zrozumieć, że pozycja Brahmy jako iśwary polega na tym, że to Najwyższy Pan obdarzył go mocą (iśwara-awe śa):

bhasvan yathaśma-śakalesu nijesu tejah sviyam kiyat prakatayaty api tadvad atra
brahma ya esa jagad-anda-vidhana-karta
govindam adi purusam tam aham bhajami

Brahma jest w stanie stwarzać ten wszechświat dzięki mocy Najwyższego Pana w podobny sposób, jak słońce przejawia część swego światła w błyszczących klejnotach, takich jak surjakanta, itd.
Brahma-samhita 5.49

parthivad daruno dhumas tasmad agnis trayimayah
tamasas tu rajas tasmat sattvam yad brahma-darśanam

Drewno jest produktem ziemi, lecz dym lepszy jest od drewna. Ale jeszcze lepszy jest ogień, gdyż dzięki niemu można wykonywać jagję. Podobnie pasja (radźas) lepsza jest od ignorancji (tamas), lecz dobroć (sattwa) jest najlepsza, ponieważ dzięki niej można osiągnąć doświadczenie Prawdy. Śrimad-Bhagawatam 1.2.24

Można porównać siły ignorancji (Śiwa), pasji (Brahma) i dobroci (Wisznu) do drewna, dymu i płomienia ognia, czyli trzech kolejnych etapów palenia się ognia. Tak jak dym jest wyższy od drewna, tak i pasja jest wyższa od siły ignorancji. Tak jak nie można dostrzec w dymie płomienia ognia, tak i osoba będąca pod wpływem siły pasji nie może zrozumieć Najwyższego Pana. Najwyższego Pana można dostrzec będąc pod wpływem siły dobroci, która podobna jest do płonącego ognia. Chociaż ogień jest obecny w drewnie, nie można go tam dostrzec. Podobnie nie można dostrzec formy Pana – chociaż jest On obecny – gdy ktoś okryty jest ignorancją. Szczęście z poznania Pana w Jego aspekcie bezosobowym (nirbheda gjana sukha) można porównać do stanu głębokiego snu (susupti), który cechuje tamo-gunę. Rozważając tattwy w taki sposób, możemy zrozumieć te wnioski.

Są dwa rodzaje dźiw – istot, które są zależne od Pana – okryte i nieokryte przez maję. Dźiwami okrytymi są dewatowie, ludzie i zwierzęta. Są dwa rodzaje nieokrytych dźiw: będące pod wpływem ajśwarja śakti Pana i nie obdarzone taką śakti. Te ostatnie dzielą się na dwa rodzaje: dźiwy, które wtapiają się w Pana (stan godny pożałowania) dzięki praktyce gjana margi oraz dźiwy, które dzięki praktykowaniu bhakti zachowują indywidualność wobec Pana i w ten sposób doświadczają nektariańskiej radości. Są dwa rodzaje dźiw będących pod wpływem ajśwarja śakti: takie, które znajdują się pod wpływem gjany i należą do sfery duchowej (przykładem są czterej Kumarowie) oraz obdarzone funkcją stwarzania itd. pochodzącą ze sfery materialnej (przykład Brahmy).

Ponieważ Wisznu i Śiwa są w takim samym nastroju iśwary ćajtanji, dlatego można sądzić, że nie różnią się między sobą. Istnieje różnica między wielbieniem Pana pod wpływem cech materialnych, a wielbieniem pozbawionym takiego wpływu. Z drugiej strony Brahma i Wisznu są całkowicie różnymi tattwami: Brahma jest dźiwą, a Wisznu jest iśwarą. Czasami w Puranach Brahma i Wisznu opisywani są jako tożsami, lecz takie oznajmienia należy zrozumieć poprzez przykład słońca (Wisznu) i klejnotu suryakanta (Brahma), który gromadzi ciepło słońca i zapala papier. Surjakanta jest jak szkło powiększające, które przepuszcza promienie słoneczne i manifestuje ciepło słońca zapalając papier itd. W ten jedynie sposób jest on uważany za nieróżny od słońca. W niektórych mahakalpach nawet Śiwa – tak jak i Brahma – jest dźiwą obdarzoną mocą Pana:

kvacij jiva visesatvam harasyoktam vidher iveti Czasami Śiwa – podobnie jak Brahma – jest dźiwą.

Czasami też Śiwa jest zaliczany do tej samej klasy, co Brahma, tak jak w poniższym wersecie:
yas tu narayanam devam brahma rudradi daivataih
samat venaiva manyeta sa pasandi bhaved dhruvam

Osoba, która przyjmuje, że Narajan równy jest Brahmie, Śiwie i innym dewatom (półbogom), jest niskiej klasy draniem.
Hari Bhakti Wilasa 1.73

W ten sposób osoby niezaznajomione w pełni z tym tematem mówią, że Panem jest Wisznu, a nie Śiwa. Albo że to Śiwa jest Panem, a nie Wisznu. Albo też, ponieważ jestem bhaktą Wisznu, dlatego nie oddam szacunku Śiwie, czy też odwrotnie. Osoby takie, rozmyślnie wikłając się w kłótnie, stają się winowajcami, a także popełniają namaaparadhę. Jeśli następnie zostaną oświecone przez bhaktę posiadającego wiedzę, to mogą one zrozumieć, że Śiwa i Wisznu nie są różni. Kiedy to zrozumieją i wykonywać będą nama kirtan, wtedy mogą zmazać swą obrazę.

_________________
Oszust zajmuje miejsce nauczyciela. Z tego powodu cały świat jest zdegradowany. Możesz oszukiwać innych mówiąc: "Jestem przebrany za wielbiciela", ale jaki jest twój charakter, twoja prawdziwa wartość? To powinno być ocenione. - Śrila Prabhupada


18 Lut 2012, 15:16
Profil WWW
Awatar użytkownika

Rejestracja: 23 Lis 2006, 18:43
Posty: 4551
Miejscowość: Kraków
Post Re: Półbogowie czyli nie będziesz miał bogów cudzych przede
Ś.B. 01.03.05 Znaczenie: Z Brahmy wziął narodziny Śiva, który opiekuje się guną ignorancji, czyli ciemności. To on, z woli Pana, niszczy całe stworzenie. Tak więc, wszyscy trzej, mianowicie: Brahma, Visnu i Śiva, są inkarnacjami Garbhodakaśayi Visnu.(...)
Pan Śiva nie jest zwykłą żywą istotą. Jest on pełną ekspansją Pana, ale ponieważ Pan Śiva jest w bezpośrednim kontakcie z materialną naturą, nie jest on dokładnie w tej samej transcendentalnej pozycji, co Pan Visnu. Różnica jest taka, jak pomiędzy mlekiem i twarogiem. Twaróg nie jest niczym innym jak mlekiem, a jednak nie może być on użyty w miejsce mleka.

Załącznik:
Brahma-0001m.jpg
Brahma-0001m.jpg [ 209.13 KiB | Obejrzany 66 razy ]


04.07.47 Znaczenie: Kapłani bramini byli pełni nadziei, że teraz, kiedy obecny był Pan Visnu, ofiara zostanie spełniona bez przeszkód. Znaczące w tym wersecie jest to, że bramini mówią: "Po prostu intonując Twe święte imię, możemy pokonać wszelkie przeszkody, a teraz jesteś obecny osobiście." Yajna Daksy została zatrzymana przez uczniów i zwolenników Pana Śivy. Bramini w pośredni sposób zganili zwolenników Pana Śivy, ale ponieważ Pan Visnu zawsze chroni braminów, zwolennicy Pana Śivy nie mogli w żaden sposób zaszkodzić wykonywanemu przez nich procesowi ofiary. Jest takie powiedzenie, że kiedy Krsna chce kogoś ochronić, nikt nie może wyrządzić mu krzywdy, a kiedy Krsna pragnie kogoś zabić, nikt nie może go ochronić. Żywym przykładem tego był Ravana. Ravana był wielkim wielbicielem Pana Śivy, lecz Pan Ramacandra pragnął go zabić, Pan Śiva nie mógł go ochronić. Gdy jakiś półbóg -–nawet Pan Śiva czy Pan Brahma – chce wyrządzić bhakcie krzywdę, Krsna chroni bhaktę, lecz kiedy Krsna pragnie zabić kogoś takiego jak Ravana czy Hiranyakaśipu, żaden półbóg nie może go ochronić.

„Caitanya Mahaprabhu wykazał, że chociaż (według Padma Purany) są różne pisma mówiące o wielbieniu różnego typu półbogów, takie pisma jedynie zwodzą ludzi, i wskutek tego ludzie ci uważają półbogów za Najwyższego. Jeśli jednakże ktoś bardzo starannie studiuje Purany, przekona się, że jedynym obiektem czci jest Kryszna, Najwyższa Osoba Boga. Na przykład, w Markandeya Puranie znajduje się wzmianka o kulcie Devi, czyli kulcie bogini Durgi albo Kali, ale w tej samej candika jest również powiedziane, że wszyscy półbogowie – nawet Durga czy Kali – są jedynie różnymi energiami Najwyższego Visnu. Zatem Purany objawiają, że Visnu, Najwyższa Osoba Boga, jest jedynym obiektem czci. Wniosek jest taki, że pośrednio, czy bezpośrednio, wszystkie typy kultu są mniej lub bardziej skierowane do Najwyższej Osoby Boga, Kryszny. Bhagavad-gita stwierdza, że ten, kto czci półbogów, w rzeczywistości czci jedynie Krysznę, ponieważ półbogowie są jedynie różnymi częściami ciała Visnu, czyli Kryszny. Bhagavad-gita również oznajmia, że taki kult półbogów nie jest rzeczą właściwą (Bg. 7.20-23, 9.23). Śrimad-Bhagavatam potwierdza tę samą rzecz, pytając, "Jaki jest cel wielbienia różnego typu półbogów?" Literatura wedyjska zawiera różne działy opisujące różne typy rytualistycznych czynności. Jeden to karma-kanda, czyli czynności czysto rytualistyczne, a inny to jnana-kanda, czyli spekulacje o Najwyższej Absolutnej Prawdzie. Zatem jaki jest cel różnych rytualistycznych działów literatury wedyjskiej, i jaki jest cel różnych mantr czy hymnów, które mówią o kulcie różnych półbogów? Jaki jest cel filozoficznych spekulacji na temat Absolutnej Prawdy? Śrimad-Bhagavatam odpowiada, że w rzeczywistości wszystkie z metod podanych w Vedach wskazują na potrzebę wielbienia Najwyższego Pana Visnu. Innymi słowy, wszystkie te metody są pośrednimi drogami wielbienia Najwyższej Osoby Boga. Ofiary zawarte w rytualistycznych częściach tej literatury są przeznaczone do zadowolenia Najwyższego Pana Visnu. W rzeczywistości, ponieważ celem yajny, czyli ofiary, jest szczególnie zadowolenie Visnu, innym imieniem Visnu jest Yajneśvara, co znaczy Pan ofiar.

Nektar Instrukcji – rozdział 5:
Ponieważ neofici nie są wszyscy na tym samym transcendentalnym poziomie, otrzymują radę czczenia różnego typu półbogów, stosownie do swojej pozycji w różnych siłach materialnej natury. Idea jest taka, że stopniowo tacy neofici mogą wznieść się na plan transcendentalny i zaangażować się w służbę dla Visnu, Najwyższej Osoby Boga. Na przykład, niektórym neofitom, którzy są przywiązani do jedzenia mięsa, Purany radzą, aby spożywali mięso po uprzednim ofiarowaniu go bóstwu Kali.”

_________________
Oszust zajmuje miejsce nauczyciela. Z tego powodu cały świat jest zdegradowany. Możesz oszukiwać innych mówiąc: "Jestem przebrany za wielbiciela", ale jaki jest twój charakter, twoja prawdziwa wartość? To powinno być ocenione. - Śrila Prabhupada


18 Lut 2012, 15:31
Profil WWW
Awatar użytkownika

Rejestracja: 23 Lis 2006, 18:43
Posty: 4551
Miejscowość: Kraków
Post Re: Półbogowie czyli nie będziesz miał bogów cudzych przede
Madhya 09.15 Następnie Śri Caitanya Mahaprabhu udał się do Mallikarjuna-tirthy i zobaczył tam bóstwo Pana Śivy. Nakłonił też wszystkich ludzi do intonowania maha-mantry Hare Krsna.

Madhya 09.15 Znaczenie: Mallikarjuna znane jest też jako Śri Śaila. Usytuowane jest około siedemdziesięciu mil na południe od Karnuli, na prawym brzegu rzeki Krsna. Cała ta wioska otoczona jest wielkimi murami, a w obrębie murów rezyduje bóstwo znane jako Mallikarjuna. Jest to bóstwo Pana Śivy i jest ono jednym z Jyotirling.
Madhya 09.16 Tam zobaczył Pana Mahadevę [Śivę], sługę Pana Ramy. Następnie udał się do Ahovala-nrsimhy.

Madhya 09.32 "Pan Śiva zwrócił się do swej żony Durgi jako Varanany i wyjaśnił: 'Intonuję święte imię Rama, Rama, Rama i w ten sposób rozkoszuję się tym pięknym dźwiękiem. To święte imię Ramacandry równe jest tysiącowi imion Pana Visnu.'

Madhya 09.32 Znaczenie: Jest to werset z Brhad-visnu-sahasranama-stotry (72.335) znajdujący się w Uttara-khandzie Padma Purany.

Madhya 09.76 Ujrzawszy bóstwo Śivy o imieniu Amrtalinga, Pan Caitanya Mahaprabhu złożył mu pokłony. Tak oto odwiedził wszystkie świątynie Pana Śivy i przemienił wielbicieli Pana Śivy w Vaisnavów.

06.04.46 Znaczenie:
Śrila Madhvacarya komentuje:

tapo ‘bhimani rudras tu visnor hrdayam aśritah
vidya rupa tathaivoma visnos tanum upaśrita

śrngarady-akrti-gatah kriyatma paka-śasanah
angesu kratavah sarve madhya-dehe ca dharma-rat
prano vayuś citta-gato brahmadyah svesu devatah

Wszyscy różni półbogowie działają pod ochroną Najwyższej Osoby Boga i swe różne imiona otrzymują odpowiednio do swych różnych czynności.

_________________
Oszust zajmuje miejsce nauczyciela. Z tego powodu cały świat jest zdegradowany. Możesz oszukiwać innych mówiąc: "Jestem przebrany za wielbiciela", ale jaki jest twój charakter, twoja prawdziwa wartość? To powinno być ocenione. - Śrila Prabhupada


18 Lut 2012, 15:34
Profil WWW
Awatar użytkownika

Rejestracja: 23 Lis 2006, 18:43
Posty: 4551
Miejscowość: Kraków
Post Re: Półbogowie czyli nie będziesz miał bogów cudzych przede
Załącznik:
dharma1036.gif
dharma1036.gif [ 355.87 KiB | Obejrzany 66 razy ]01.17.34 We wszystkich ceremoniach ofiarnych, nawet poświęconym półbogom, Najwyższy Pan, Osoba Boga, jest czczony, ponieważ On jest Duszą Najwyższą każdego i istnieje zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz, podobnie jak powietrze. Tak więc to On jedynie jest tym, który nagradza czciciela wszelkimi dobrami.

01.17.34 Znaczenie: Nawet widzi się czasami, że czczeni są tacy półbogowie jak Indra i Candra, którym składa się różne ofiary. Jednakże różne dary, będące nagrodami za takie ofiary, są przyznawane czcicielowi przez Najwyższego Pana, i to właśnie tylko Pan jest tym, który może ofiarować wszelkie dobra czcicielowi. A półbogowie, chociaż czczeni, nie mogą zrobić niczego bez sankcji Pana, ponieważ Pan jest Duszą Najwyższą, zarówno poruszającego się, jak i nieruchomego.
W Bhagavad-gicie (9.23) Sam Pan potwierdza to w następującej śloce:

ye 'py anya-devata-bhakta
yajante śraddhayanvitah
te 'pi mam eva kaunteya
yajanty avidhi-purvakam

"Cokolwiek człowiek może ofiarować innym bogom, O synu Kunti, jest w rzeczywistości przeznaczone tylko dla Mnie Samego, ale jest to ofiara bez prawdziwego zrozumienia."
Faktem jest to, że Najwyższy Pan jest jednym bez wtórego. Nie ma Bogów innych niż Sam Pan. W ten sposób Najwyższy Pan jest wiecznie transcendentalny w stosunku do materialnego stworzenia. Ale jest wielu, którzy czczą półbogów, jak Słońce, Księżyc i Indrę, którzy są tylko materialnymi reprezentantami Najwyższego Pana. Ci półbogowie są pośrednimi, jakościowymi reprezentantami Najwyższego Pana. Jednakże uczony mędrzec i bhakta wie, kto jest kim. Dlatego też bezpośrednio wielbi on Najwyższego Pana, i nie kieruje się ku materialnym, jakościowym reprezentacjom. Ci, którzy nie posiadają takiej wiedzy, czczą takie jakościowe, materialne reprezentacje, a ich kult jest bezceremonialny, jako że jest on niezgodny z zaleceniami.

_________________
Oszust zajmuje miejsce nauczyciela. Z tego powodu cały świat jest zdegradowany. Możesz oszukiwać innych mówiąc: "Jestem przebrany za wielbiciela", ale jaki jest twój charakter, twoja prawdziwa wartość? To powinno być ocenione. - Śrila Prabhupada


18 Lut 2012, 19:56
Profil WWW
Awatar użytkownika

Rejestracja: 23 Lis 2006, 18:43
Posty: 4551
Miejscowość: Kraków
Post Re: Półbogowie czyli nie będziesz miał bogów cudzych przede
01.19.18 Tak oto Król, Maharaja Pariksit, usiadł aby pościć aż do śmierci. Wszyscy półbogowie z wyższych planet wysławiali czyn Króla i z przyjemnością bezustannie zrzucali na Ziemię kwiaty, uderzając przy tym w niebiańskie bębny.

01.19.18 Znaczenie: Nawet do czasów Maharajy Pariksita istniała komunikacja międzyplanetarna, a wieść o dośmiertnym poście Maharajy Pariksita w celu osiągnięcia zbawienia, dotarła na wyższe planety niebiańskie, gdzie żyją inteligentni półbogowie. Półbogowie są bardziej oddani rozkoszom niż ludzkie istoty, ale wszyscy z nich są posłuszni rozkazom Najwyższego Pana. Na planetach niebiańskich nie ma niewierzących ani ateistów. Tak więc każdy bhakta Pana na powierzchni Ziemi jest zawsze wysławiany przez nich, a w przypadku Maharajy Pariksita byli oni wielce uradowani, dając temu dowody przez rzucanie na Ziemię kwiatów i bicie w niebiańskie bębny. Półbóg czerpie z tego przyjemność jeśli widzi, że ktoś powraca do Boga. Jest on zawsze zadowolony z bhakty Pana, do tego stopnia, że przez swoje "adhidaiviczne" moce może pomagać bhaktom pod każdym względem. I dzięki takiemu ich działaniu, Pan jest zadowolony z nich. Istnieje niewidzialny łańcuch całkowitego współdziałania pomiędzy Panem, półbogami, i bhaktą Pana na Ziemi.

_________________
Oszust zajmuje miejsce nauczyciela. Z tego powodu cały świat jest zdegradowany. Możesz oszukiwać innych mówiąc: "Jestem przebrany za wielbiciela", ale jaki jest twój charakter, twoja prawdziwa wartość? To powinno być ocenione. - Śrila Prabhupada


20 Lut 2012, 12:59
Profil WWW
Awatar użytkownika

Rejestracja: 23 Lis 2006, 18:43
Posty: 4551
Miejscowość: Kraków
Post Re: Półbogowie czyli nie będziesz miał bogów cudzych przede
Śrimad Bhagavatam:

07.14.15 Należy codziennie czcić Najwyższą Istotę, który usytuowany jest w sercu każdego i w oparciu o to należy oddzielnie czcić półbogów, święte osoby, zwykłych ludzi, żywe istoty, przodków i własną jaźń. W ten sposób jest się w stanie czcić Najwyższą Istotę w głębi serca każdego.

07.14.34 O królu Ziemi, doświadczeni uczeni zdecydowali, że jedynie Najwyższa Osoba Boga, Krsna, w którym spoczywa wszystko ruchome i nieruchome w tym wszechświecie i z którego wszystko pochodzi, jest najlepszą osobą, której należy wszystko oddać.

07.14.35 O królu Yudhisthiro, na twojej ofiarnej ceremonii Rajasuya obecni byli półbogowie, wielu wielkich mędrców i świętych, nawet czterej synowie Pana Brahmy,{Sanaka, Sanandana, Sanat i Sanatana} a także ja, ale kiedy wynikła kwestia, kogo należy czcić najpierw, wszyscy zdecydowali, że osobą tą powinien być Pan Krsna, Najwyższa Osoba.

07.14.36 Cały wszechświat, zapełniony żywymi istotami, jest niczym drzewo, którego korzeniem jest Najwyższa Osoba Boga, Acyuta [Krsna]. Zatem po prostu wielbiąc Pana Krsnę, można wielbić wszystkie żywe istoty.

07.14.37 Najwyższa Osoba Boga stworzył wiele miejsc rezydencji, takich jak ciała istot ludzkich, zwierząt, ptaków, świętych i półbogów. I we wszystkich tych niezliczonych formach cielesnych Pan przebywa z żywą istotą jako Paramatma. Wskutek tego jest On znany jako purusavatara.

_________________
Oszust zajmuje miejsce nauczyciela. Z tego powodu cały świat jest zdegradowany. Możesz oszukiwać innych mówiąc: "Jestem przebrany za wielbiciela", ale jaki jest twój charakter, twoja prawdziwa wartość? To powinno być ocenione. - Śrila Prabhupada


08 Mar 2012, 15:38
Profil WWW
Awatar użytkownika

Rejestracja: 23 Lis 2006, 18:43
Posty: 4551
Miejscowość: Kraków
Post Re: Półbogowie czyli nie będziesz miał bogów cudzych przede
Ś.B. 11.2.5

Działania półbogów przynoszą zarówno szczęście jak i nieszczęście żywym istotom, ale czynności wielkich mędrców jak ty, który przyjąłeś nieomylnego Pana jako swoją duszę, przynoszą tylko szczęście wszystkim istotom.

Ś.B. 11.2.6

Ludzie wielbiący półbogów otrzymują od nich dary stosownie do rodzaju spełnianej ofiary. Półbogowie są nadzorcami karmy, tak jak czyjś cień, ale w rzeczywistości to tylko święci są prawdziwie miłosierni dla upadłych.

_________________
Oszust zajmuje miejsce nauczyciela. Z tego powodu cały świat jest zdegradowany. Możesz oszukiwać innych mówiąc: "Jestem przebrany za wielbiciela", ale jaki jest twój charakter, twoja prawdziwa wartość? To powinno być ocenione. - Śrila Prabhupada


08 Mar 2012, 15:41
Profil WWW
Awatar użytkownika

Rejestracja: 23 Lis 2006, 18:43
Posty: 4551
Miejscowość: Kraków
Post Re: Półbogowie czyli nie będziesz miał bogów cudzych przede
KIRTANY DO PÓŁBOGÓW SĄ OBRAZĄ


07.15.72 Narada Muni kontynuował: Zaproszony na ten festiwal, również się tam udałem i – otoczony przez kobiety – zacząłem melodyjnie śpiewać chwały półbogów. Z tego powodu prajapati, wielcy półbogowie odpowiedzialni za sprawy wszechświata, rzucili na mnie potężną klątwę, wypowiadając te słowa: "Ponieważ dopuściłeś się zniewagi, obyś natychmiast stał się śudrą pozbawionym piękna."

07.15.72 Znaczenie: Jeśli chodzi o kirtany, śastra mówią, śravanam kirtanam visnoh: należy intonować chwały Najwyższego Pana i święte imię Najwyższego Pana. Jest to wyraźnie powiedziane. Śravanam kirtanam visnoh: należy intonować o Panu Visnu i sławić Jego, a nie żadnego półboga. Na nieszczęście, są głupcy, którzy wymyślają jakieś procesy kirtanu w oparciu o imię półboga. To jest obrazą. Kirtana oznacza sławienie Najwyższego Pana, a nie jakiegoś półboga. Czasami ludzie wymyślają Kali-kirtana czyŚiva-kirtana i nawet wielcy sannyasini w szkole Mayavada mówią, że można intonować jakiekolwiek imię i mimo to osiągnąć ten sam rezultat. Ale tutaj przekonujemy się, że wiele milionów lat temu, kiedy Narada Muni był Gandharvą zlekceważył to polecenie, aby sławić Pana i – oszalały w towarzystwie kobiet – zaczął intonować coś innego. Wskutek tego został przeklęty, aby stać się śudrą. Pierwszą obrazą było to, że przyłączył się do grupy sankirtanu otoczony pożądliwymi kobietami, a drugą, że uważał zwykłe pieśni, takie jak piosenki kinowe i inne tego typu pieśni, za równe sankirtanowi. Za obrazę tę został ukarany stając się śudrą.

_________________
Oszust zajmuje miejsce nauczyciela. Z tego powodu cały świat jest zdegradowany. Możesz oszukiwać innych mówiąc: "Jestem przebrany za wielbiciela", ale jaki jest twój charakter, twoja prawdziwa wartość? To powinno być ocenione. - Śrila Prabhupada


08 Mar 2012, 15:43
Profil WWW
Wyświetl posty z poprzednich:  Sortuj według  
Odpowiedz   [ 64 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Następna

Kto jest na forum

Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 1 gość


Nie możesz zakładać nowych tematów na tym forum
Nie możesz odpowiadać w tematach na tym forum
Nie możesz edytować swoich postów na tym forum
Nie możesz usuwać swoich postów na tym forum
Nie możesz dodawać załączników na tym forum

Szukaj:
Skocz do:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group.
Designed by STSoftware for PTF.