Zobacz posty bez odpowiedzi | Zobacz aktywne tematy Obecny czas: 17 Paź 2017, 07:53Odpowiedz  [ 73 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Następna
 Kult Śri Krsny Caitanyi Mahaprabhu 
Autor Wiadomość

Rejestracja: 26 Lut 2007, 22:45
Posty: 1273
Post Re: Kult Śri Krsny Caitanyi Mahaprabhu
Kto narodził się w Indiach [Bharata-varsie] jako istota ludzka, powinien uczynić swe życie sukcesem i działać dla korzyści wszystkich innych ludzi CC Adi 9.41
W innym miejscu jest:
Kto narodził się jako istota ludzka na ziemi Indii [Bharata-varsa], powinien uczynić swe życie pomyślnym i pracować dla korzyści wszystkich innych ludzi.
CC Anya 3.51
Obecnie, z powodu braku świadomości Kryszny, czyli świadomości Boga, cały świat jest pogrążony w ciemności, okryty czterema zasadami grzesznego życia – jedzeniem mięsa, niedozwolonym seksem, hazardem i intoksykacją. Dlatego istnieje potrzeba żywiołowej propagandy, by kształcić ludzi, aby powstrzymywali się od grzesznych czynności. To przyniesie pokój i pomyślność; naturalnie zmniejszy się liczba rozbójników, złodziei i rozpustników i całe ludzkie społeczeństwo będzie świadome Boga.

Stajemy się doskonali wypełniając polecenie Śri Caitanyi Mahaprabhu i to na każdym etapie,
Wszyscy powinni najlepiej jak potrafią pomagać w rozwoju ruchu świadomości Kryszny. Wtedy będą uważani za prawdziwych zwolenników Śri Caitanyi Mahaprabhu.


29 Cze 2017, 09:08
Profil

Rejestracja: 26 Lut 2007, 22:45
Posty: 1273
Post Re: Kult Śri Krsny Caitanyi Mahaprabhu
Śri Caitanya Mahaprabhu prosi każdego obywatela Indii, by głosił ten kult w celu ocalenia świata od zgubnego nieładu.

Jest to obowiązkiem każdego, nie tylko ludzi Indii, i dlatego jesteśmy bardzo szczęśliwi, że amerykańscy i europejscy chłopcy i dziewczęta poważnie współpracują z tym ruchem. Należy dobrze wiedzieć, że najlepszą działalnością dobroczynną dla całego ludzkiego społeczeństwa jest rozbudzenie w człowieku świadomości Boga, czyli świadomości Kryszny. Zatem każdy powinien pomóc temu wielkiemu ruchowi. Potwierdza to Śrimad-Bhagavatam, Canto Dziesiąte, 35 werset Dwudziestego Drugiego Rozdziału:
Obowiązkiem każdej żywej istoty jest spełnianie czynności dobroczynnych – swym życiem, bogactwem, inteligencją i słowami – dla korzyści innych
CC Adi 9.42

Należy być zainteresowanym śreya. Aby osiągnąć ostateczny cel śreya, czyli pomyślność, należy zaangażować wszystko, łącznie ze swym życiem, bogactwem i słowami, nie tylko dla siebie, lecz również dla innych. Jeśli jednakże ktoś nie jest zainteresowany śreya w swym własnym życiu, nie może nauczać o śreya dla korzyści innych.
Odnosi się to do istot ludzkich, nie do zwierząt, a nawet nakazuje istotom ludzkim tak czynić.


29 Cze 2017, 09:21
Profil

Rejestracja: 26 Lut 2007, 22:45
Posty: 1273
Post Re: Kult Śri Krsny Caitanyi Mahaprabhu
Jeśli jednakże ktoś nie jest zainteresowany śreya w swym własnym życiu, nie może nauczać o śreya dla korzyści innych.
Jeśli ktoś jest zainteresowany ostatecznym celem swego życia, będzie jak najszybciej chciał zainteresować tym samym innych. Dlatego można zauważyć, jak młodzi bhaktowie są zainteresowani pomocą swym bliskim i to już na samym początku poznania śreya.
Są dwa rodzaje ogólnych czynności – śreya, czyli czynności przynoszące ostateczną korzyść i pomyślność, i preya, czynności przynoszące natychmiastową korzyść i pomyślność.
Zgodnie z cywilizacją wedyjską istota ludzka musi być świadoma Boga. Powinna zrozumieć, kim jest Bóg, czym jest ten materialny świat, czym jest ona sama i na czym polega ich związek. To nazywane jest śreya, czyli postępowaniem przynoszącym ostateczną pomyślność.
Zatem każdy powinien zaangażować się w pomoc w osiąganiu ostatecznej pomyślności.


29 Cze 2017, 09:34
Profil

Rejestracja: 26 Lut 2007, 22:45
Posty: 1273
Post Re: Kult Śri Krsny Caitanyi Mahaprabhu
Zmartwieniem ludzi zorientowanych w osiągnięciu ostatecznego celu życia jest nastrój Pana Śri Caitanyi:
"Jakże ci yavanowie zostaną wybawieni? Ku Swojemu wielkiemu zmartwieniu nie widzę żadnego sposobu."
CC Anya 3.51
Co odsłania doniosłość pojawienia się Pana Śri Caitanyi jako patita-pavany, wyzwoliciela wszystkich upadłych dusz. Ci, którzy podążają w ślady Śri Caitanyi Mahaprabhu, powinni jak najpoważniej przyjąć misję Pana. W tym wieku Kali ludzie stopniowo stają się gorsi niż zwierzęta. Choć jednak jedzą mięso krów i są zazdrośni o kulturę bramińską, Śri Caitanya Mahaprabhu rozważa, jak uwolnić ich z tego okropnego stanu życia.


29 Cze 2017, 09:42
Profil

Rejestracja: 26 Lut 2007, 22:45
Posty: 1273
Post Re: Kult Śri Krsny Caitanyi Mahaprabhu
CC Antya 3.49-53
Pewnego dnia Śri Caitanya Mahaprabhu jak zwykle spotkał Haridasa Thakurę i w czasie rozmowy zadał mu takie oto pytanie.
Mój drogi Thakuro Haridasie, w tym wieku Kali większość ludzi pozbawiona jest kultury wedyjskiej, dlatego też nazywa się ich yavanami. Interesuje ich jedynie zabijanie krów i kultury bramińskiej. W ten sposób wszyscy oni są zaangażowani w grzeszne czynności.
Jakże ci yavanowie zostaną wybawieni? Ku Swojemu wielkiemu zmartwieniu nie widzę żadnego sposobu.

Haridasa Thakura odpowiedział: "Mój drogi Panie, nie martw się. Stan yavanów w materialnej egzystencji nie powinien czynić Cię nieszczęśliwym.

Te słowa Haridasa Thakury są bardzo stosowne dla bhakty, który poświęcił swe życie i duszę służbie dla Pana. Gdy Pan jest zmartwiony stanem upadłych dusz, bhakta pociesza Go mówiąc: "Nie martw się, mój drogi Panie." To jest służba. Każdy powinien podjąć misję Śri Caitanyi Mahaprabhu, by spróbować uwolnić Go od niepokoju, jaki odczuwa. To jest rzeczywiście służba dla Pana. Kto próbuje zmniejszyć troskę Śri Caitanyi Mahaprabhu o uwarunkowane dusze, z pewnością jest najdroższym i najbardziej zaufanym bhaktą Pana. Znieważenie takiego bhakty, który najlepiej jak potrafi usiłuje szerzyć kult Śri Caitanyi Mahaprabhu, jest największą obrazą. Na tego, kto tak postępuje, czeka jedynie kara za jego zazdrość.


29 Cze 2017, 09:46
Profil

Rejestracja: 31 Paź 2008, 20:03
Posty: 704
Post Re: Kult Śri Krsny Caitanyi Mahaprabhu
Nauczanie bhakti-yogi może być bardzo niebezpieczne. Zwłaszcza nauczanie na całym świecie

W ciągu ostatnich kilku lat, uczeń Śrila Prabhupada, Nityananda Prabhu, robił badania włosów Śrila Prabhupada. Trzy nowe badania wykazały, że poziom kadmu we włosach Śrila Prabhupada, jest 250 razy większy od poziomu normalnego.

Co oznacza, że Śrila Prabhupada został otruty przy pomocy kadmu.


30 Cze 2017, 05:19
Profil

Rejestracja: 26 Lut 2007, 22:45
Posty: 1273
Post Re: Kult Śri Krsny Caitanyi Mahaprabhu
Czyżby ciemna strona mocy nie odpuszcza nawet Ruchu Hare Kryszna?
W Internecie i wśród wielbicieli krąży taka informacja oraz wiele innych. Dobrze, gdyby prawda ujrzała światło dzienne jakakolwiek ona jest.
Jednak lekarstwem jest szczery kult Śri Caitanyi Mahaprabhu do którego nawiązujemy.

śri-caitanya-mano-’bhistam sthapitam yena bhu-tale
svayam rupah kada mahyam dadati sva-padantikam

O, kiedy Śrila Rupa Gosvami Prabhupada, który ustanowił w tym materialnym świecie misję mającą spełnić życzenie Pana Caitanyi, da mi schronienie u swych lotosowych stóp?


30 Cze 2017, 22:27
Profil

Rejestracja: 26 Lut 2007, 22:45
Posty: 1273
Post Re: Kult Śri Krsny Caitanyi Mahaprabhu
Obowiązkiem wszystkich świętych osób jest podążanie śladami Narady Muniego i podróżowanie po całym świecie, do każdego kraju i wioski, właśnie po to, aby pouczyć o celu życia osoby znajdujące się w iluzji i wyratować je z uwikłania karma-bandha, czyli działania dla korzyści.
ŚB 4.26.6


01 Lip 2017, 10:27
Profil

Rejestracja: 26 Lut 2007, 22:45
Posty: 1273
Post Re: Kult Śri Krsny Caitanyi Mahaprabhu
Konkluzją bhakty jest to, że bez sankcji Pana nikt nie jest bezpośrednio odpowiedzialny za bycie dobroczyńcą czy nikczemnikiem. Dlatego też nie uważa on nikogo za bezpośrednio odpowiedzialnego za takie działanie. Ale w obu wypadkach przyjmuje on za pewnik, że zarówno korzyść, jak i strata, jest zesłana przez Boga, i dlatego jest Jego łaską. W przypadku korzyści nikt nie będzie zaprzeczał, że jest to zesłane przez Boga, ale w przypadku straty czy niepowodzeń zaczynamy wątpić, czy Pan mógłby być tak niełaskawy dla Swojego bhakty, że postawił go w obliczu tak wielu trudności. Jezus Chrystus został pozornie postawiony w obliczu takich trudności, będąc ukrzyżowanym przez ignorantów, ale nie był on nigdy zły na złoczyńców. Dzięki łasce Pana bhakta znosi wszystkie przeciwności.
ŚB 1.17.22


01 Lip 2017, 10:32
Profil

Rejestracja: 26 Lut 2007, 22:45
Posty: 1273
Post Re: Kult Śri Krsny Caitanyi Mahaprabhu
Czasami podczas nauczania, czyli pełnienia tej samej służby oddania reprezentanci Pana napotykają różne pozorne trudności. Przykładem tego może być choćby Pan Nityananda, ratujący dwóch grzesznych braci Jagai i Madhai, albo Pan Jezus Chrystus, ukrzyżowany przez niewierzących. Bhaktowie z radością witają takie cierpienia, nawet jeśli pozornie są one bardzo surowe, ponieważ świadomość, że ich służba oddania przynosi Panu satysfakcję, jest dla nich transcendentalną przyjemnością. Prahlada Maharaja doznał wielu cierpień, ale nigdy nie zapomniał o lotosowych stopach Pana. Czyści bhaktowie mają tak czyste serce, że nigdy, w żadnych okolicznościach, nie porzucają schronienia Pana Kryszny. W ich służbie oddania nie ma egoizmu. Jnani i yogini porzucają w pewnym momencie swe procesy. Bhakta nigdy jednak nie porzuca służby oddania, ponieważ takie jest polecenie jego mistrza duchowego. Dla czystych bhaktów, takich jak Narada i Nityananda Prabhu, polecenie mistrza duchowego jest tym, co trzyma ich przy życiu. Bhaktowie tacy nie martwią się o przyszłość. Bardzo poważnie traktują polecenie wyższych autorytetów – Pana albo Jego reprezentantów.
ŚB 2.8.6


01 Lip 2017, 10:44
Profil
Wyświetl posty z poprzednich:  Sortuj według  
Odpowiedz   [ 73 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Następna

Kto jest na forum

Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 2 gości


Nie możesz zakładać nowych tematów na tym forum
Nie możesz odpowiadać w tematach na tym forum
Nie możesz edytować swoich postów na tym forum
Nie możesz usuwać swoich postów na tym forum
Nie możesz dodawać załączników na tym forum

Szukaj:
Skocz do:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group.
Designed by STSoftware for PTF.