Kult Śri Krsny Caitanyi Mahaprabhu

"Zasady religii, mianowicie asceza, czystość, miłosierdzie i szczerość, mogą być przestrzegane przez zwolenników każdej wiary. Nie ma potrzeby przechodzić z Hinduizmu na Mahometanizm, czy z Mahometanizmu na Chrześcijaństwo, czy na jakąś inną wiarę, i tym sposobem stać się odstępcą i nie przestrzegać zasad religii. Religia Bhagavatam usilnie namawia do przestrzegania zasad religii. Zasady religii nie są jakimiś dogmatami czy przepisami jakiejś określonej religii. Takie regulujące zasady mogą być rożne odpowiednio do czasu i miejsca. Należy dbać o to, aby osiągnięte zostały cele religii. Obstawanie przy dogmatach i formułach bez osiągnięcia rzeczywistych zasad nie jest dobre. Świeckie państwo może nie być stronnicze wobec jakiegoś szczególnego typu wiary, ale państwo to nie może być obojętne wobec zasad religii. - A.C. Bhaktiwedanta Swami Prabhupada - 01.17.32 Zn.
Aniruddha das
Posty: 1488
Rejestracja: 26 lut 2007, 21:45

Re: Kult Śri Krsny Caitanyi Mahaprabhu

Post autor: Aniruddha das » 14 cze 2017, 08:22

Jeżeli o mnie chodzi, to uważam, że kult Śri Krsny Caitanyi Mahaprabhu, czyli nauka czczenia Śri Krsny Caitanyi Mahaprabhu, powinna być na pierwszym miejscu przed:

-kultem Prabhupada i kultem innych mistrzów duchowych,
-kultem półbogów,
-kultem demonów,
-kultem jakiejkolwiek innej żywej istoty,
-kultem samego siebie.
W tym stwierdzeniu wyczuwam jakiś zgrzyt.
Kult Śri Krsny Caitanyi Mahaprabhu zawdzięczamy Śrila Prabhupadzie dlatego jest On przez nas wielbiony. Podobna wdzięczność ma miejsce do uczniów Prabhupada, a naszych mistrzów duchowych.
Takie własne spekulacje mogą stworzyć zakłócenie w praktyce duchowej.

Rasabhasa, czyli niezgodne połączenia smaków, mogą być sklasyfikowane jako uparasa (fałszywa ekspresja), anurasa (imitacja) i aparasa (smaki wypaczone albo źle zinterpretowane).
NO 51

Waldemar
Posty: 704
Rejestracja: 31 paź 2008, 19:03

Re: Kult Śri Krsny Caitanyi Mahaprabhu

Post autor: Waldemar » 14 cze 2017, 18:38

Waldemar pisze:Śri Caitanya-Caritamrta
Adi-Lila 12.73

Część znaczenia:

Innymi słowy, gałęzie czy potomkowie Advaity Acaryi, którzy uważali Advaitę Acaryę za oryginalną przyczynę pnącza oddania i którzy w ten sposób zlekceważyli instrukcje Śri Caitanyi Mahaprabhu i nie posłuchali ich, utracili rezultaty podlania wodą i w ten sposób wyschli i obumarli.

Innymi słowy, dobrze jest wiedzieć, jakie jest źródło łaski.
W tym poście już trochę pisałem o co mi chodzi.

Wygląda na to, że łatwo jest pomylić gałąź z pniem drzewa służby oddania.
Bez wątpienia Śrila Prabhupad i jego ISKCON jest gałęzią drzewa służby oddania.

Innymi słowy, dobrze jest wiedzieć, kto utrzymuje całe drzewo służby oddania.

Aniruddha das
Posty: 1488
Rejestracja: 26 lut 2007, 21:45

Re: Kult Śri Krsny Caitanyi Mahaprabhu

Post autor: Aniruddha das » 14 cze 2017, 22:43

Caitanya Caritamrita — Adi-lila
Rozdział 5 – Chwały Pana Nityanandy Balaramy
Krsna Dasa Kaviraja Goswami napisał:
Mój brat miał mocną wiarę w Pana Caitanyę, lecz jedynie blady przebłysk wiary w Pana Nityanandę.
Wiedząc o tym Śri Ramadasa nie był szczęśliwy w swym umyśle. Wówczas skarciłem swego brata.
Powiedziałem mu: "Ci dwaj bracia są jak jedno ciało; są Oni identycznymi manifestacjami. Jeśli nie wierzysz w Pana Nityanandę, upadniesz. Jeśli masz wiarę w jednego, lecz nie okazujesz szacunku drugiemu, twoja logika jest jak logika przyjmowania połowy kury. Już lepiej byłoby być ateistą i lekceważyć obu braci, niż być hipokrytą i wierzyć w jednego, a lekceważyć drugiego.
Tak więc Śri Ramadasa złamał w gniewie swój flet i odszedł, a wtedy mój brat upadł.

Dlatego nie jest to szczęśliwe zestawienie:
-kultem Prabhupada i kultem innych mistrzów duchowych,
-kultem półbogów,
-kultem demonów,
-kultem jakiejkolwiek innej żywej istoty,
-kultem samego siebie.
bowiem półbogów nie wielbimy, z demonami jesteśmy po przeciwnej stronie, innymi żywymi istotami są również wielcy święci i sukcesja uczniów (Guru Parampara), a bez wielbienia Śrila Prabhupada oraz mistrza duchowego nie można zbliżyć się nawet do cienia lotosowych stóp Pana Gaurangi.
Ogólnie takie nonsensowne stwierdzenia.
Bezpieczniej jest zastosować same cytaty do gloryfikacji kultu Pana Caitanyi.

Waldemar
Posty: 704
Rejestracja: 31 paź 2008, 19:03

Re: Kult Śri Krsny Caitanyi Mahaprabhu

Post autor: Waldemar » 15 cze 2017, 07:23

Dziękuję Ci Aniruddha Prabhu za cenne instrukcje i porady.

Dopiero się uczę, kto i co, jest czym, i jak się mają sprawy w życiu duchowym. :)

Aniruddha das
Posty: 1488
Rejestracja: 26 lut 2007, 21:45

Re: Kult Śri Krsny Caitanyi Mahaprabhu

Post autor: Aniruddha das » 15 cze 2017, 09:48

Ach! Pokora jest ozdobą bhakty.

Chociaż członkowie Panca-tattvy plądrowali magazyn miłości do Boga i spożywali jego zawartość oraz rozdzielali ją, nie było niedostatku, gdyż ten wspaniały magazyn jest tak kompletny, że w miarę rozdzielania miłości jej zapasy zwiększają się setki razy.
CC Adi 7.24

Aniruddha das
Posty: 1488
Rejestracja: 26 lut 2007, 21:45

Re: Kult Śri Krsny Caitanyi Mahaprabhu

Post autor: Aniruddha das » 15 cze 2017, 09:51

Bankructwo jest określeniem, które znajduje zastosowanie w świecie materialnym, lecz nigdy nie można opróżnić magazynu miłości do Boga w świecie duchowym. Kryszna zaspokaja potrzeby milionów i trylionów żywych istot, i nawet gdyby wszystkie niezliczone żywe istoty zapragnęły stać się świadomymi Kryszny, nie zabrakłoby miłości do Boga, ani też nie byłoby kłopotu z ich utrzymaniem. Nasz ruch świadomości Kryszny rozpoczęliśmy w pojedynkę i nikt nie zapewniał nam środków do życia, lecz obecnie na całym świecie wydajemy setki i tysiące dolarów i ruch ten coraz bardziej się zwiększa. Tak więc nie ma kwestii niedostatku. Chociaż zawistne osoby mogą być zazdrosne, to jeśli będziemy przestrzegać naszych zasad i podążać śladami Panca-tattvy, ruch ten będzie rozwijał się nadal i nie powstrzymają go imitacje svamich, sannyasinów, religioznawcy, filozofowie czy naukowcy, gdyż jest on transcendentalny do wszystkich materialnych warunków. Dlatego osoby propagujące ruch świadomości Kryszny nie powinny obawiać się takich łotrów i głupców.
CC Adi 7.24

Aniruddha das
Posty: 1488
Rejestracja: 26 lut 2007, 21:45

Re: Kult Śri Krsny Caitanyi Mahaprabhu

Post autor: Aniruddha das » 15 cze 2017, 22:48

Powódź miłości do Boga rozprzestrzeniła się we wszystkich kierunkach i tak zatopiła młodych, starych, kobiety i dzieci.

Kiedy w ten sposób rozdzielana jest zawartość magazynu miłości do Boga, następuje potężny potop, który zalewa całą ziemię. Czasami po porze deszczowej występuje wielka powódź w Śridhama Mayapur. Jest to oznaką tego, że z miejsca narodzin Pana Caitanyi powódź miłości do Boga powinna rozprzestrzenić się na cały świat, gdyż to pomoże każdemu, nie wyłączając starców, młodzieży, kobiet i dzieci. Ruch świadomości Kryszny Śri Caitanyi Mahaprabhu ma tak wielką moc, że może zatopić cały świat i zainteresować wszystkie klasy ludzi tematem miłości do Boga.
CC Adi 7.25

Aniruddha das
Posty: 1488
Rejestracja: 26 lut 2007, 21:45

Re: Kult Śri Krsny Caitanyi Mahaprabhu

Post autor: Aniruddha das » 16 cze 2017, 08:35

Ruch świadomości Kryszny zaleje cały świat i zatopi każdego, tak dżentelmenów, złoczyńców, a nawet kulawych, inwalidów czy ślepców.
CC Adi 7.26

Waldemar
Posty: 704
Rejestracja: 31 paź 2008, 19:03

Re: Kult Śri Krsny Caitanyi Mahaprabhu

Post autor: Waldemar » 18 cze 2017, 07:47

Śri Caitanya-Caritamrta
Madhya-Lila 25.264

jiva nistarite prabhu bhramila deśe-deśe
apane asvadi' bhakti karila prakaśe

jiva nistarite – by wyzwolić wszystkie upadłe dusze; prabhu – Śri Caitanya Mahaprabhu; bhramila – podróżował; deśe-deśe – po różnych krajach; apane – osobiście; asvadi' – smakując; bhakti – służba oddania; karila prakaśe – rozpowszechniał.

Chcąc wyzwolić upadłe dusze, Pan podróżował z kraju do kraju. Osobiście smakował transcendentalną przyjemność służby oddania i jednocześnie wszędzie głosił kult oddania.

Część znaczenia:

Śri Caitanya Mahaprabhu osobiście podróżował do różnych regionów Indii, by w całym kraju głosić kult bhakti, a także osobiście rozkoszował się transcendentalnymi czynnościami. Własnym postępowaniem dał bhaktom przykład do naśladowania. Znaczy to, że powinniśmy propagować kult służby oddania. Wyraźnie poinstruował Swoich bhaktów, by zalecali wszystkim mieszkańcom Indii propagowanie tej misji na całym świecie, gdyż w tym czasie Pan nie mógł osobiście podróżować do innych części świata. Pan pozostawił dwie dotyczące tego instrukcje:

bharata-bhumite haila manusya-janma yara
janma sarthaka kari' kara para-upakara

"Wszyscy mieszkańcy Indii powinni poważnie podjąć kult Śri Caitanyi Mahaprabhu i uczynić swe życie doskonałym przyjmując proces służby oddania. Osiągnąwszy w swym życiu doskonałość, powinni propagować tę misję na całym świecie dla dobra wszystkich ludzkich istot [para-upakara]." (Cc. Adi 9.41) Vaisnava jest szczególnie zainteresowany para-upakara, czynieniem dobra dla innych. Prahlada Maharaja także był tym zainteresowany. Nie chciał, by tylko on osiągnął wyzwolenie; chciał raczej wyzwolić wszystkie upadłe dusze, które nie mają wiedzy o bhakti i źle wykorzystują swą inteligencję pragnąc tymczasowego dobra materialnego ciała. Śri Caitanya Mahaprabhu także chciał, by Jego misja głoszona była na całym świecie.

prthivite ache yata nagaradi grama
sarvatra pracara haibe mora nama

"W każdym mieście i wiosce słychać będzie intonowanie Mego imienia."

Podążając w Jego ślady próbujemy szerzyć Jego misję na całym świecie. ...

Aniruddha das
Posty: 1488
Rejestracja: 26 lut 2007, 21:45

Re: Kult Śri Krsny Caitanyi Mahaprabhu

Post autor: Aniruddha das » 20 cze 2017, 09:09

Im większe deszcze miłości do Boga wywołuje pięciu członków Panca-tattvy, tym bardziej zwiększa się ten potop i zalewa cały świat.
Impersonaliści, osoby pracujące dla przyjemności materialnej, fałszywi logicy, bluźniercy, niewielbiciele i najniżsi pomiędzy społecznością studencką są wielkimi ekspertami w unikaniu ruchu świadomości Kryszny i dlatego potop świadomości Kryszny nie może ich dosięgnąć. Widząc, że Mayavadi i inni uciekaj, Pan Caitanya pomyślał: Chciałem, by ta powódź miłości do Boga zatopiła każdego, lecz niektórzy z nich uciekli. Dlatego obmyślę podstęp, aby ich również zatopić. Tak więc po pełnym zastanowieniu się, Pan przyjął sannyasę. Po przyjęciu porządku sannyasy, Śri Caitanya Mahaprabhu przyciągnął uwagę wszystkich tych, którzy się Mu wymknęli, począwszy od logików. I tak oto studenci, niewierni, karmici i krytycy wszyscy przyszli, by podporządkować się lotosowym stopom Pana.

CC Adi 7.30-37

ODPOWIEDZ