Zobacz posty bez odpowiedzi | Zobacz aktywne tematy Obecny czas: 23 Paź 2017, 20:47Odpowiedz  [ 1 post ] 
 sambhanda abhideya prayojana 
Autor Wiadomość
Awatar użytkownika

Rejestracja: 11 Paź 2007, 08:10
Posty: 80
Miejscowość: Dzialdowo
Post sambhanda abhideya prayojana
wpadłem na te perełki czekając na koniec świata :D

Śri Caitanya Mahaprabhu wyjaśnił Sanatanie Goswamiemu, że istnieją trzy cele w Wedach. Jednym z nich jest, aby zrozumieć nasz związek z Kryszną (sambandha), inny jest do działania zgodnie z tym związku (abhidheya), a trzeci jest dotrzeć do ostatecznego celu (prayojana).
SB 10.8.45, Tłumaczenie i znaczenie :Chwał Najwyższej Osoby Boga są badane przez trzy Wedy, Upaniszady, literatura Sankhya-yogi, i innej literatury Vaisnava, ale uważa się, że matka Yaśoda Najwyższa Osoba jej zwyczajne dziecko.
Jak stwierdzono w Bhagavad-gicie ( BG 15.15 ) przez Najwyższą Osobę Boga, Krsna, celem studiowania Ved jest poznanie Go (vedaiś ca sarvair aham eva vedyaḥ). Śri Caitanya Mahaprabhu wyjaśnił Sanatanie Goswamiemu, że istnieją trzy cele w Wedach. Jednym z nich jest, aby zrozumieć naszą relację z Kryszną ( sambandha ), inny jest do działania zgodnie z tym związek ( abhidheya ), a trzeci jest dotrzeć do ostatecznego celu ( prayojana ). Słowo prayojana oznacza "necessities" i ostatecznym konieczność wyjaśnia Śri Caitanyi Mahaprabhu. Prema pum-Artho Mahan: największy koniecznością dla człowieka jest osiągnięcie miłości do Najwyższej Osoby Boga. Tutaj widzimy, że matka Yaśoda jest na najwyższym poziomie z konieczności, bo wchłania się całkowicie w miłości do Kryszny.
Na początku, celem wedyjska jest realizowany na trzy sposoby (trayī)-przez karma-kandy, jnana-kanda i Upasana-kanda. Kiedy ktoś osiąga pełny, doskonały etap Upasana-kanda, przychodzi wielbić Narayana, czy Pana Visnu. Gdy Parvati zapytała Pana Mahadeva, Pan Śiwa, co jest najlepszą metodą Upasana lub kultu, Pan Śiva odpowiedział, ārādhanānāṁ sarveṣāṁ viṣṇor ārādhanaṁ param. Viṣṇūpāsanā lub viṣṇv-Aradhana, uwielbienie Pana Visnu, jest najwyższym stadium doskonałości, jak zrealizowane przez Devaki. Ale tutaj Yaśoda matka nie wykonuje Upasana, bo rozwinęła transcendentalną ekstatyczną miłość do Kryszny. Dlatego jej pozycja jest lepsza niż Devaki. Aby to pokazać, Śrila Vyasadeva wyraziło ten werset, trayyā copaniṣadbhiḥ itp.
Kiedy człowiek wchodzi do studiowanie Ved uzyskania Vidya, wiedzę, zaczyna uczestniczyć w cywilizacji ludzkiej. Potem przesuwa dalej studiować Upanisadów i zdobyć brahma jnana, bezosobowy realizacja Absolutnej Prawdy, a potem jeszcze dalej, zaliczek do Sankhya-yogi, aby zrozumieć najwyższego kontrolera, który jest wskazany w Bhagavad-gicie (param brahma param dhama pavitraṁ paramam Bhavan / purusam śāśvatam ( BG 10.12 )). Jeśli ktoś rozumie, że purusa, najwyższym kontrolerem, być Paramatma, jeden zajmuje się metodą jogi (dhyānāvasthita-tad-gatena Manasa paśyanti Yam yoginaḥ ( SB 12.13.1 )). Ale matka Yaśoda przekroczyła wszystkie te etapy. Przyjechała do platformy kochać Krysznę jako ukochanego dziecka, i dlatego, że jest akceptowane się na najwyższym etapie realizacji duchowej. Prawda Absolutna jest realizowany w trzech cech (brahmeti paramātmeti bhagavan iti śabdyate ( SB 1.02.11 )), ale ona jest w takiej ekstazie, że nie obchodzi mnie, aby zrozumieć, co jest Brahman, to, co jest lub co jest Paramatma Bhagawana. Bhagawan osobiście zstąpił zostać jej ukochanym dzieckiem. Dlatego nie ma żadnego porównania do Yaśody-matki szczęścia, zgłoszonemu przez Śri Caitanyi Mahaprabhu (Ramya kācid Upasana vrajavadhū-vargeṇa Ya kalpitā). Prawda Absolutna, Najwyższa Osoba Boga, mogą być realizowane w różnych etapach. Jak Pan mówi w Bhagavad-gicie ( BG 4.11 ):
ye yatha MAM prapadyante
TAM tathaiva bhajāmy aham
mama vartmānuvartante
manuṣyāḥ Partha sarvaśaḥ
"Jako ludzie podporządkowują Mnie, nagradzać je odpowiednio. Każdy następująco moją ścieżkę we wszystkich aspektach, O synu Prthy". Ktoś może być Karmi, jnani, yogin i bhakta lub prema-bhakta. Ale ostatecznym etapem realizacji jest prema-bhakti, jak faktycznie świadczy Yaśoda ojczystym.
Śri Caitanya-caritamrta

CC Adi-lila
Według zasad wedyjskich, istnieją trzy etapy rozwoju duchowego, mianowicie sambandha-jnana, abhidheya i prayojana.
CC Adi 7,73, znaczenie :Według zasad wedyjskich, istnieją trzy etapy rozwoju duchowego, mianowicie sambandha -jnana, abhidheya i prayojana . sambandha -jnana odnosi się do ustanowienia własnego oryginalny związek z Najwyższą Osobą Boga, abhidheya odnosi się do postępowania zgodnie z tym konstytucyjnym relacji , i prayojana jest ostatecznym celem życia jest rozwój miłości do Boga (prema pum-Artho Mahan). Jeśli jeden przestrzega zasad regulujących mocy rzędu mistrza duchowego, bardzo łatwo osiąga ostateczny cel swego życia. Osoba, która jest uzależniona od intonowania mantry Hare Kryszna bardzo łatwo dostaje możliwość służenia Najwyższej Osobie Boga bezpośrednio.
Vedanta-sutra składa się z czterech rozdziałów opisujących sambandha-jnana, abhidheya-jnana i prayojana-jnana.
CC Adi 7,106, znaczenie :Vedanta-sutra składa się z czterech rozdziałów. Pierwsze dwa rozdziały omówić związek żywej istoty z Najwyższą Osobą Boga. Jest to znane jako sambandha -jnana, lub wiedzy relacji . Trzeci rozdział opisuje, jak można działać w jego związku z Najwyższą Osobą Boga. To się nazywa abhidheya -jnana. Związek żywej istoty z Najwyższym Panem jest opisany przez Śri Caitanyi Mahaprabhu: jīvera "svarupa" haya kṛṣṇera "nitya-dasa". "Żywa istota jest wiecznym sługą Kryszny, Najwyższego Boga." ( Madhya 20.108 ) Dlatego działania w tej relacji należy wykonać Sadhana-bhakti, czyli przepisane obowiązki służby dla Najwyższej Osoby Boga. To się nazywa abhidheya -jnana. Rozdział czwarty opisuje rezultat takiej służby oddania ( prayojana -jnana). Ten ostateczny cel życia jest powrót do domu, z powrotem do Boga. Słowa śabdāt anāvṛttiḥ w Vedanta-sutry wskazują ten ostateczny cel .
Jeśli ktoś jest przekonany o tym związku, który jest nazywany sambandha, potem działa konsekwentnie. To jest nazywane abhidheya. Następnym krokiem jest prayojana-siddhi, lub spełnienie ostatecznego celu swego życia.
CC Adi 7,142, Tłumaczenie i znaczenie :"Przez praktykowanie tego regulowanego służby oddania pod kierunkiem mistrza duchowego, z pewnością jeden budzi swoją uśpioną miłość do Boga. Proces ten nazywany jest abhidheya ".
Przez praktykę służby oddania, poczynając od słuchania i intonowania, serce nieczyste z uwarunkowanej duszy jest oczyszczany, a tym samym może zrozumieć swój wieczny związek z Najwyższą Osobą Boga. To wieczny związek jest opisany przez Śri Caitanyi Mahaprabhu: ". nitya-dasa" jīvera "svarupa" haya kṛṣṇera ( Madhya 20.108 ). "Żywa istota jest wiecznym sługą Najwyższej Osoby Boga." Jeśli ktoś jest przekonany o tym związku , który jest nazywany sambandha , potem działa konsekwentnie. To jest nazywane abhidheya . Następnym krokiem jest prayojana -siddhi, lub spełnienie ostatecznego celu swego życia. Jeśli można zrozumieć jego związek z Najwyższą Osobą Boga i działać odpowiednio, automatycznie jego misją życiową jest spełniony.
Człowiek powinien być dociekliwy, aby wiedzieć, kim on jest, co wszechświat, czym jest Bóg, jaki jest związek między nim, Bóg i świat materialny.
CC Adi 7,146, Tłumaczenie i znaczenie :"One związek z Najwyższą Osobą Boga, działania w zakresie tej relacji , a ostateczny cel życia (rozwijać miłość do Boga)-te trzy tematy są wyjaśnione w każdym aforyzmu do Vedanta-sutry, gdyż stanowią kulminację całej filozofii Vedanty. "
W Śrimad-Bhagavatam ( SB 5.5.5 ) jest powiedziane:
parābhavas tāvad abodha-Jato
yavan ns jijñāsata Atma-tattvam
"Człowiek jest pokonany we wszystkich swoich działaniach , jak długo, jak on nie zna cel życia, który może być rozumiany, gdy jedna jest dociekliwy o Brahmana. " To jest takie zapytanie, który rozpoczyna Vedanta-sutra: athato brahma jijnasa. Człowiek powinien być dociekliwy, aby wiedzieć, kim on jest, co wszechświat, kim jest Bóg i jaki związek jest pomiędzy nim, Bóg i świat materialny. Takie pytania nie może być wezwany przez koty i psy, ale muszą powstać w sercu prawdziwego człowieka. Znajomość tych czterech elementów, a mianowicie siebie, wszechświata, Bóg, a ich wewnętrzny związek -nazywa sambandha -jnana, lub znajomość własnej relacji . Kiedy czyjeś związek z Najwyższym Panem jest ustanowiony, następny program ma działać w tym związku . To się nazywa abhidheya lub aktywności w relacji z Panem. Po wykonaniu tych określonych obowiązków, gdy osiąga najwyższy cel życia, miłość do Boga, osiąga prayojana -siddhi, czyli spełnienie swej ludzkiej misji. W Brahma-sutra, czyli Vedanta-sutry, te tematy są bardzo dokładnie wyjaśnione. Dlatego ten, kto nie rozumie Vedanta-sutry w zakresie tych zasad, po prostu traci czas. To jest wersja Śrimad-Bhagavatam ( SB 1.2.8 ):
dharmah sv-anuṣṭhitaḥ puṁsāṁ viṣvaksena-kathāsu yah
notpādayed Yadi ratiṁ śrama eva hi kevalam
Można być wielkim uczonym i wykonać swoją przepisaną obowiązek bardzo ładnie, ale jeśli nie ma on ostatecznie stać dociekliwy o Najwyższej Osobie Boga i jest obojętny na śravanam kirtanam (słuchania i intonowania) ( SB 7.5.23 ), wszystko, co on zrobił to tylko strata czasu. Filozofowie Mayavadi, którzy nie rozumieją relacje pomiędzy sobą, manifestacja kosmiczna i Najwyższa Osoba Boga, są po prostu marnują czas, a ich filozoficzna spekulacja nie ma wartości.
CC Adi 7,147, Tłumaczenie :Kiedy wszyscy sannyasini Mayavadi więc usłyszał wyjaśnienie Caitanyi Mahaprabhu na podstawie sambandha , abhidheya i prayojana , mówili bardzo pokornie.
Madhya-lila
Madhya 20.124, Tłumaczenie :"Literatura wedyjska podać informacje o żywej istoty wiecznej relacji z Kryszną, który nazywa się sambandha . żywa jest zrozumienie tego związku i jego aktorstwo odpowiednio nazywa abhidheya . Wracając do domu, z powrotem do Boga, jest ostatecznym celem życia i jest nazywa prayojana ".
Kryszna doradzał Jego najbardziej zaufanym sługą, Uddhava, około sambandha, abhidheya i prayojana.
Madhya 22.103, Tłumaczenie i znaczenie :"Żywa istota, która poddaje się narodzin i śmierci osiąga nieśmiertelność kiedy daje się wszystkie materialne czynności , poświęca swoje życie dla realizacji mojego zamówienia, i postępuje według moich wskazówek. W ten sposób staje się on zdolny cieszyć się szczęściem duchowym pochodzącą w wymianie kochających smaków ze Mną. "
Jest to cytat ze Śrimad-Bhagavatam ( SB 29.11.34 ). Kryszna doradzał Jego najbardziej zaufanym sługą, Uddhava, około sambandha , abhidheya i prayojana . To jeden koncern związek z Najwyższą Osobą Boga i działalności tego związku , jak również doskonałości życia. Pan również opisane cechy poufnych wielbicieli.
Madhya 25.102, Tłumaczenie :"Istotą Śrimad Bhagavatam-nasz związek z Najwyższym Panem, nasze działania w tym zakresie i cel życia, przejawia się w czterech wersetów Śrimad-Bhagavatam znanych jako catuḥ-ślokī. Wszystko jest wyjaśnione w tych wersetach. "
Madhya 25.131, Tłumaczenie :Śri Caitanya Mahaprabhu kontynuował: "Tak własnej relacji z Panem, działalności w służbie oddania, i osiągnięcie najwyższego celu życia, miłości Boga, są przedmiotem sprawy Śrimad-Bhagavatam. "
Wykłady

Bhagavad-gita Taka Jaką Jest Wykłady
W ludzkiej formie życia, tutaj jest przywilejem, jest szansa, aby wiedzieć, co jest Bóg i jaki jest mój związek z Nim. To jest nazywane sambandha-jnana. Sambandha, abhidheya. Następnie wykonanie obowiązku.
Wykład na temat BG 4.3 - Bombaju, 23 marca 1974 :Stopniowej ewolucji, wracamy do ludzkiej formy życia. Więc w ludzkiej formie życia, tutaj jest przywilejem, jest szansa, aby wiedzieć, co jest Bóg i jaki jest mój związek z Nim. To jest nazywane sambandha -jnana. sambandha , abhidheya . Następnie wykonanie obowiązku. Podobnie jak sambandha . Możemy zrozumieć. Niezamężna dziewczyna i niezamężna chłopca, jest przede wszystkim sambandha : ojciec, matka czyni związek . Potem jest funkcja pomiędzy mężem i żoną. To jest nazywane abhidheya . I dlaczego? Ponieważ nie jest konieczne. Co to ​​jest? Aby dostać się dzieci. sambandha , abhidheya , prayojana . prayojana . Każdy sambandha , każdy związek jest, każde działanie jest wykonywane z cel, cel , na prayojana . Tak więc literatura wedyjska oznacza sambandha , abhidheya i prayojana . Że jest badane w postaci ludzkiego życia. Vedaiś ca sarvair aham eva vedyaḥ ( BG 15.15 ). Studiować Wedy znaczy zrozumieć, co jest moim krewnym, co jest Kryszna, czym jestem, a co jest moje relacje , i jak się zachować w tej relacji , a co jest celem życia. Celem życia jest powrót do domu, z powrotem do Boga. To jest celem życia. Jesteśmy spadła w tym materialnym życiu warunkowej. Cierpimy. Ale my nie wiemy. Jesteśmy tak oszukać. Podobnie jak zwierzęta. Nie wiemy, co jest celem życia. Celem życia, to jest także opisane w Bhagavad-gicie: janma-mrtyu-Jara-vyādhi-duhkha-doṣānudarśanam ( BG 13,9 ).
Musimy wiedzieć, jaka jest nasza relacja z Bogiem. A jeśli będziemy działać według tej relacji, to nasz cel życia jest spełniony. Sambandha, abhidheya, prayojana. Sambandha oznacza związek, a abhidheya oznacza działalność i prayojana oznacza ostatecznego celu życia.
Wykład na temat BG 4.18 - Bombaju, 07 kwiecień 1974 :Więc pierwsze pytanie było: "Co to jest metoda postępu w życiu człowieka?" Sādhya-Sadhana. Więc Ramananda Raya dał mu informacje,
varṇāśramācāravatā
puruṣeṇa paraḥ puman
viṣṇur ārādhyate pantha
nānyat tat-Tosa-karanam
( Madhya 8.58 )
Bo życie ludzkie jest przeznaczona na stanowiska zrozumienia Visnu, a jego stanowisko, co jest relacja z Visnu, i jak osiągnąć najwyższy sukces życia. sambandha , abhidheya , prayojana . Te rzeczy są tam.
Cała tematyka Ved, są te trzy rzeczy, jaka jest nasza relacja z Bogiem ... Przede wszystkim musimy wiedzieć, co to jest Bóg. Następnie musimy wiedzieć, jaka jest nasza relacja z Bogiem. A jeśli będziemy działać zgodnie z tym związek , to naszym celem życia jest spełniony. sambandha , abhidheya , prayojana . sambandha oznacza związek i abhidheya oznacza działalność i prayojana oznacza ostatecznego celu życia . Więc ostatecznym celem życia jest zrozumienie Visnu.
Śrimad-Bhagavatam Wykłady
W Vedanta czy Ved są trzy rzeczy tylko: sambandha, abhidheya i prayojana. Wszystkie śastr. W Bhagavad-gicie również same trzy rzeczy są tam: sambandha, abhidheya i prayojana.
Wykład na temat SB 05.01.24 - Vrndavana, 05 sierpnia 1975 :Veda-vadi oznacza faktycznie, kto wie, co jest celem Ved, jakie podejmują do świadomości Kryszny. A kiedy Caitanya Mahaprabhu omówione Vedanta filozofię Sarvabhauma Bhattacarya, powiedział, że w Vedanta czy Ved są trzy rzeczy tylko: sambandha , abhidheya i prayojana . On de ... Wszystkie śastr. W Bhagavad-gicie również same trzy rzeczy są tam: sambandha , abhidheya i prayojana .
Sambandha oznacza "Przede wszystkim, co to jest mój związek z Bogiem. " To jest nazywane sambandha . Tak jak przede wszystkim chłopiec, czy dziewczynka ma być ślub. Więc ... To jest system wedyjski. Ojciec, matka, wybiera. To jest nazywane sambandha . Kiedy stała się, że "Ten chłopak będzie ślub z tą dziewczyną", która jest wywoływana sambandha . Więc związek . Potem, gdy sambandha jest ustanowiona przez małżeństwa, kiedy chłopak lub dziewczyna jest mężatką, to sambandha jest zrobione. "Teraz ... Teraz chłopak i dziewczyna może pozostać osobno w swoich domach." No To abhidheya . abhidheya . Kiedy oni są zjednoczeni przez małżeństwo musi być relacje między nimi. To jest nazywane abhidheya . abhidheya . abhidheya nie oznacza, że "Nasz teraz ślub, związek ma swoją siedzibę. Teraz pan taki a taki, idź do domu, wracam do domu. " Nr istnienia rzeczywistego działania . Żona powinna dbać o służbie męża, a mąż powinien dbać o żonę. Następnie związek ... Dlaczego ten związek ? Dlaczego są to działania ? Teraz istnieje prayojana .
Zwierzę nie posiada żadnych informacji, nie ma on zdolności do zrozumienia, kim jest, jaki jest jego związek z Bogiem, to, co ma robić. Sambandha, abhidheya, prayojana.
Wykład na temat SB 1.7.5 - Vrndavana, 04 września 1976 :Nasze życie jest przeznaczona dla zrozumienia Boga. To jest życie ludzkie: athato brahma jijnasa. Ludzkie życie jest przeznaczona do tego celu. Zwierzęta, są jijnasa. Ich jijnasa, dochodzenie, istnieje wiele, wiele zapytań. I odpowiedzi również. Tak jak widzimy w gazecie tak wiele wiadomości, nieograniczona liczba wiadomości. Ale nie ma żadnych wiadomości o tym, jak zrozumieć Boga. Nie ma wieści. To jest anartha. Więc lokasyājānata, nie mają informacji. Ponieważ są to zwierzęta ... Zwierzę nie posiada żadnych informacji, ani on ma zdolność rozumienia, czym jest, jaki jest jego związek z Bogiem, to, co ma robić. sambandha , abhidheya , prayojana . Cała zasady wedyjskie oparte są na tych trzech zasad. sambandha . sambandha oznacza związek . Każdy mówi, że jest Bóg, ale jaki jest Bóg i jaki jest nasz związek z Bogiem, że jest zrozumiałe. sambandha . Potem, jak tylko relacja jest zrozumiała, to nasza realna działalność zaczyna. Że realne działania nazywany jest bhakti, a materiał działalności , co nie jest bhakti, czyli Maya. Dlatego w bhagavata jest powiedziane,
dharmah svanuṣṭhitaḥ puṁsāṁ
viṣvaksena-kathāsu yah
notpādayed Yadi ratiṁ
śrama eva hi kevalam
( SB 1.2.8 )
W tym życiu musimy zrozumieć naszą relację z Bogiem, sambandha, i według tej relacji, musimy kreda nasz plan pracy. Bo musimy spełnić tę zależność. To nazywa się w sanskrycie sambandha, abhidheya i prayojana.
Wykład na SB 1.8.42 - Los Angeles, 04 maj 1973 :To jest naszym ostatecznym celem życia. Ludzka forma życia jest przeznaczona do tego celu, że w tym życiu musimy zrozumieć naszą relację z Bogiem, sambandha , i zgodnie z tym związek , musimy kreda nasz plan pracy. Bo musimy spełnić tę zależność . To nazywa się w sanskrycie sambandha , abhidheya i prayojana . sambandha , abhidheya , prayojana . Podobnie jak w zwykłych kontaktach, jeden biznesmen będzie robić interesy z innym mężczyzną. Tak więc, po pierwsze, relacja jest ustanowiona przez jakiegoś porozumienia. Następnie transakcji. Jednym jest dostawca, jedna jest nabywca. Następnie wynik jest zysk. Trzy rzeczy są. W mąż i żona, to samo. Przede wszystkim sambandha , związek , który będzie poślubić dziewczyny, która, co chłopiec. Przede wszystkim planu ... Na początku ... Dawniej został rozstrzygnięty przez rodziców. Jeszcze w Indiach utrwalonego przez rodziców. To jest nazywane sambandha . Wtedy małżeństwo ma miejsce. Wtedy mąż i żona relacje , żyją razem. Wtedy nie ma zysku, dziecko. Podobnie życie ludzkie jest przeznaczona na odbudowanie naszej relacji z Bogiem.
Sambandha, abhidheya, prayojana. Caitanya Mahaprabhu przepisuje to. Cała cywilizacja wedyjska oparta jest na tym, że trzeba wiedzieć, co jest twój związek z Bogiem.
Wykład na temat SB 2.1.5 - Delhi, 08 listopada 1973 :Na koniec okresu, w chwili śmierci, należy to zrobić, ale nie tylko w celu życia. Trzeba ćwiczyć od początku życia. Podobnie jak Prahlada Maharaja powiedział kaumāra ācaret prājño dharmān bhāgavatān Iha ( SB 7.6.1 ). Ta recepta podaje Śukadeva Goswami:
tasmād Bharata sarvātmā
Bhagawan īśvaro harih
śrotavyaḥ kīrtitavyaś ca
smartavyaś cecchatābhayam
( SB 2.1.5 )
To Bhagavata-dharma. To Bhagavata-dharma, wszystko w związku z Najwyższą Osobą Boga. Dharma oznacza Bhagavata-dharmy. W przeciwnym razie nie jest to dharma. Dharmam tu saksad bhagavat-praṇītam ( SB 3.6.19 ). Dharma oznacza zrozumienie Boga, naszego związku z Bogiem, i jak do pracy w tym zakresie. To jest dharma. sambandha , prayojana . sambandha , abhidheya , prayojana . Caitanya Mahaprabhu przepisuje to. Cała cywilizacja wedyjska oparta jest na tym, że trzeba wiedzieć, jaka jest twoja relacja z Bogiem.
Bhagavad-gita daje nam bezpośrednio informacje o naszej relacji z Kryszną. Kryszna osobiście podając instrukcję, która jest Jego stanowisko i jaka jest nasza pozycja, jaka jest nasza relacja z Nim i to, co jest ostatecznym celem życia. Są to tak zwane w sanskrycie, języku, sambandha abhidheya, prayojana.
Wykład na temat SB 7.5.1, Pandal wykład - Bombaju, 12 stycznia 1973 :Są Wedy i Purany, lecz mają za przypomnienie nam, aby dać nam informacje, które "nie są to materialne ciało. Jesteś nie Indian, nie są Amerykanami, nie jesteś bramina, nie jesteś śudrą. Jesteś wiecznie część cząstką Kryszny. Więc firma jest służyć Krysznie. " To jest celem całej literatury wedyjskiej. Vedaiś ca sarvair aham eva vedyam ( BG 15.15 ).
Więc Bhagavad-gita daje nam bezpośrednio informacje o naszej relacji z Kryszną. Kryszna osobiście podając instrukcję, która jest Jego stanowisko i jaka jest nasza pozycja, jaka jest nasza relacja z Nim i to, co jest ostatecznym celem życia. Są to tak zwane w języku sanskryckim sambandha , abhidheya , prayojana . sambandha oznacza, że musimy wiedzieć, jaka jest nasza relacja z Bogiem, Kryszny. To jest nazywane sambandha . Każdy mówi o Bogu. To jest ludzka natura. Każda cywilizowana forma ludzkiego społeczeństwa ma jakiś zasad religijnych, aby zrozumieć Boga. To jest fakt. Więc w ludzkiej formie życia, to jest główne pytanie. To się nazywa brahma-jijnasa. "Jaka jest moja relacja z Bogiem? Jaki jestem? Dlaczego cierpię w tym materialnym świecie? Czy istnieje rozwiązanie? " To jest biznes z ludzkiej formy życia, nie naśladować zwierzęta, jak jeść ładnie, jak żyć dobrze, jak stosunek płciowy ładnie i jak się bronić. Są to skłonności zwierząt.
Dharma oznacza Boga i naszej relacji z Bogiem i działania zgodnie z tym związku tak, że możemy osiągnąć ostateczny cel życia. To jest dharma, sambandha, abhidheya, prayojana, te trzy rzeczy.
Wykład na temat SB 7.6.1 - Madras, 02 stycznia 1976 :Prahlada Maharaja powiedział kaumāra ācaret prājño dharmān bhāgavatān Iha ( SB 7.6.1 ). Właściwie dharma oznacza Boga i relacji z Bogiem i działania zgodnie z tym związku tak, że możemy osiągnąć ostateczny cel życia. To jest dharma, sambandha , abhidheya , prayojana , te trzy rzeczy.
Cała Wedy są podzielone na trzy państwa. sambandha , co jest naszym Bogiem połączenie. To jest nazywane sambandha . A potem abhidheya . Według tej relacji , musimy działać. To jest nazywane abhidheya . I dlaczego działa? Ponieważ mamy już cel życia, aby osiągnąć cel życia. Więc jaki jest cel życia? Celem życia jest to, że aby wrócić do domu, z powrotem do Boga. To jest celem życia. Jesteśmy cząstką Boga. Bóg jest sanatana i On ma własną siedzibę, Sanatana. Paras tasmāt TU bhavo "NYO" vyakto 'vyaktat sanatanah ( BG 8.20 ). Jest takie miejsce, wciąż istniejących. Ten materialny świat, nie będzie istnieć wiecznie. Jest bhutva bhutva pralīyate ( BG 8.19 ).
Każda literatura wedyjska, to ma do czynienia z trzech rzeczy-sambandha, abhidheya i prayojana.
Wykład na temat SB 7.6.2 - Vrndavana, 03 grudnia 1975 :
Yatha hi puruṣasyeha </ dd>
visnoh pādopasarpaṇam </ dd>
yad ESA sarva-bhutanam </ dd>
priya ātmeśvaraḥ suhṛt </ dd>
( SB 7.6.2 ) </ dd>
To się nazywa sambandha -jnana. (Dzwony ring, open) Bóstwa są trzy rzeczy- sambandha , abhidheya i prayojana . sambandha oznacza przede wszystkim musimy ustalić, co jest nasze relacje z Bogiem. To się nazywa sambandha -jnana. Każda literatura wedyjska, to ma do czynienia z trzech rzeczy- sambandha , abhidheya i prayojana . Wszędzie ... W naszej relacji z doczesnego świata ... Jesteś Amerykaninem. Więc amerykański oznacza sambandha , relacjami . Masz intymny związek z krajem zwanym Ameryki. To się nazywa sambandha . Jeśli nie wiesz jaki jest twój związek z Ameryką nie ma mowy o walce do Ameryki, ponieważ związek ma. Podobnie, w każdym kraju ... Jest to, oczywiście, sztuczne, człowieka sambandha zewnętrznie. Ale zasada, aby wiedzieć, przede wszystkim naszych relacji , a następnie podjąć odpowiednie działania i cel, dla którego możemy ustalić związek , który jest otrzymywany. Biznesmen, wchodzi do umowy handlowej z innym biznesmenem. Umowa jest tam, że "będziemy dokonywać transakcji jako kupującego lub sprzedającego, jako agent lub jako zasady." To się nazywa sambandha -jnana. Jeśli nie wiemy, jaki jest nasz sambandha , relacje z Bogiem, to dlaczego należy być zainteresowani, aby czcić Boga? Nie ma wątpliwości. Dlatego sambandha -jnana jest pierwsza zasada to zrozumieć.
Caitanya-caritamrty Wykłady
W chwili obecnej, w naszym klimatyzowanym etapie życia, zapomnieliśmy naszego związku z Najwyższą Osobą Boga.
Wykład na CC Adi-lila 1.15 - Mayapur, 08 kwietnia 1975 :
Wielbiciel: ". Chwała wszechmiłosierny Radhy i Madana-mohana jestem chromy i nierozważny, ale są moi dyrektorzy, i Ich lotosowe stopy są dla mnie wszystkim"
Prabhupad:
Jayatam suratau paṅgor
mama manda-mater Gati
mat-sarvasva-padāmbhojau
Radha-madana-mohanau
( CC Adi 1.15 )
To jest sambandha . sambandha , abhidheya , prayojana . W chwili obecnej, w naszym klimatyzowanym etapie życia, zapomnieliśmy nasz związek z Najwyższą Osobą Boga. To jest nasze uwarunkowane życie.
Teraz, co jest przedmiotem tych pism wedyjskich? To jest skrótowo podsumowane przez Pana Caitanyi. Veda-śastra kahe-"sambandha", "abhidheya ',' prayojana".
Wykład o Madhya-lila 20.121-124 - Nowy Jork, 25 listopada 1966 :
Veda-śastra kahe-" sambandha "," abhidheya ',' prayojana "</ dd>
"Kṛṣṇa'-prāpya sambandha "bhakti'-prāptyera Sadhana </ dd>
Teraz, co jest przedmiotem tych pism wedyjskich? To jest skrótowo streszczona, podsumowane przez Pana Caitanyi. Veda-śastra kahe-" sambandha "," abhidheya ',' prayojana ". Są trzy rzeczy, w pismach wedyjskich. Co to ​​jest? Pierwszą rzeczą jest: "Jaka jest moja relacja z Bogiem? " Albo: "Jaka jest moja relacja z tego świata? " Albo: "Jaka jest moja relacja z tego rodzaju? " Te trzy opisane. Następnie, jak najszybciej zrozumieć swój związek , Twoja akcja rozpoczyna zgodnie z ... Podobnie jak w dwóch biznesmenów, dwóch. Chcą robić jakieś interesy. Chcieli zrobić ... Wzajemnie, chcą zrobić jakiś interes. A co jest celem firmy? Aby niektóre zyski. Obaj są zainteresowani w tworzeniu jakiś zysk. Bez zysku, nie ma mowy o biznesie. Więc po pierwsze, jeśli zysk jest celem, a następnie dwa firma najpierw dojść do umowy lub porozumienia. To się nazywa sambandha , relacje . "Tak, to dostawca, jestem nabywcą I będziecie dostarczać w ten sposób, a ja kupić w ten sposób.". Umowa. To się nazywa związek . I po znaku umowy, gdy faktycznie na działalność rozpocząć, dostawy i nabycia, to jest nazywane abhidheya . I abhidheya czyli dlaczego robią ten biznes? Teraz niektórzy zysk. Tak więc zysk nie musi być. W przeciwnym razie nikt nie jest zainteresowany. Tak samo jest tam również w Wedach. Przede wszystkim trzeba zrozumieć, "Jaka jest moja relacja z Bogiem, albo z tego świata, czy natura? " Musimy najpierw zrozumieć to. A kiedy już to zrozumieć, "To jest mój związek ", to moja praca rzeczywista rozpocznie. To jest abhidheya . I po wykonaniu przepisany obowiązek, wynik jest, że dostanę mój związek z Najwyższym Panem reaktywowana. Te trzy rzeczy są opisane w Wedach. Nie ma żadnej innej rzeczy.
Bhakti, służba oddania, czyli poddania dyscyplinarnego systemu naszego życia tak, że automatycznie możemy ożywić naszą zagubioną więź z Panem, Bogiem, i stajemy się szczęśliwi. To się nazywa bhakti. Abhidheya-nama "bhakti", "prema'-prayojana.
Wykład o Madhya-lila 20.124-125 - Nowy Jork, 26 listopada 1966 :Ktoś, kto przyjmuje schronienie Kryszny, nie będziesz się zagrozić. Bądź pewny. Zatem "kṛṣṇa'- sambandha "bhakti'-prāptyera Sadhana. Mam więc ożywić mój związek . Związek jest tam, po prostu nie pamiętam. Więc mam ją ożywić, albo zapamiętać, że "Och, jestem taki a taki". Vāsudevaḥ sarvam iti sa mahatma su-durlabhaḥ ( BG 7.19 ). Muszę stać się wielka dusza oddając Bogu. Tak, że poddanie procesu jest bhakti, czyli służba oddania. Mój związek jest wieczny z Najwyższym. Nie pamiętam go. Teraz, że relacja jest, że On jest pierwotny ojciec wszystkiego, a my wszyscy jesteśmy synami. Musimy więc stać się ... Mamy ... Tak długo byliśmy nieposłuszni. Teraz musimy się posłuszny. To wszystko. To posłuszeństwo oznacza, że ... Jak się nazywa? Posłuszeństwo, pierwsze prawo dyscypliny. Tak szybko, jak ludzie tego świata, tak zwany zaawansowany świat, stają się posłuszni Bogu, to nie będzie dyscypliny i będzie spokój. Nie ma dyscypliny teraz. To nie są miłe przestrzegać żadnych zasad i regulacji. Każdy jest Bogiem. Każdy jest pies. Każdy może zrobić coś, co lubi. Więc nie ma dyscypliny. Więc bhakti, bhakti, służba oddania, czyli poddać się, dyscyplinarnego systemu naszego życia tak, że automatycznie możemy ożywić naszą utraconą relację z Panem, Bogiem, i stajemy się szczęśliwi. To się nazywa bhakti. abhidheya -nama "bhakti", "prema'- prayojana . I dlaczego? Jaki jest z tego pożytek? Załóżmy, że nie mamy ożywić nasz związek ? Wtedy będziesz przeszkadzać. Jesteś po pokoju i dobrobytu.
Fakty o sambandha oznacza związek, a abhidheya oznacza działalność i prayojana oznacza ostateczny cel życia :D

a to tekst w oryginale
http://www.vaniquotes.org/wiki/Sambandh ... al_of_life

_________________
vanca-kalpatarubhyas ca kripa-sindhubhya eva ca patitanam pavanebhyo vaisnavebhyo namo namah


21 Gru 2012, 22:16
Profil
Wyświetl posty z poprzednich:  Sortuj według  
Odpowiedz   [ 1 post ] 

Kto jest na forum

Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 3 gości


Nie możesz zakładać nowych tematów na tym forum
Nie możesz odpowiadać w tematach na tym forum
Nie możesz edytować swoich postów na tym forum
Nie możesz usuwać swoich postów na tym forum
Nie możesz dodawać załączników na tym forum

Szukaj:
Skocz do:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group.
Designed by STSoftware for PTF.