NAMA-HATTA
http://forum.waisznawa.pl/

Instrukcje dla rządzących
http://forum.waisznawa.pl/viewtopic.php?f=43&t=2772
Strona 22 z 23

Autor:  Aniruddha das [ 07 Kwi 2017, 15:33 ]
Temat postu:  Re: Instrukcje dla rządzących

Jedynie osoba całkowicie wykształcona zgodnie z zasadami wiedzy wedyjskiej zasługuje na to, żeby być głównodowodzącym, władcą państwa, mieć pierwszeństwo w wymierzaniu kary i posiadać całą planetę.

Królestwo, państwo czy imperium musi być rządzone zgodnie z instrukcjami świętych osób i braminów, takich jak Kumarowie. Gdy na całym świecie panowała monarchia, władca był w rzeczywistości kierowany przez radę braminów i świętych osób. Król, będąc administratorem państwa, wykonywał swe obowiązki jako sługa braminów. Ani królowie, ani bramini nie byli dyktatorami, ani też nie uważali się za właścicieli państwa. Królowie również byli dobrze zaznajomieni z literaturą wedyjską, a zatem znali nakaz Śri Iśopanisad: iśavasyam idam sarvam – wszystko co istnieje należy do Najwyższego Osobowego Boga. W Bhagavad-gicie Pan Kryszna twierdzi także, że jest właścicielem wszystkich systemów planetarnych (sarva-loka-maheśvaram). Wobec tego nikt nie może twierdzić, że jest właścicielem państwa. Król, prezydent czy głowa państwa powinni zawsze pamiętać, że nie są właścicielami, tylko sługami.
Śrimad Bhagavatam Księga 4 — Stworzenie czwartego porządku
Rozdział 22 – Spotkanie Prithu Maharajy z czterema Kumarami
Tekst 45

Autor:  Aniruddha das [ 07 Kwi 2017, 22:13 ]
Temat postu:  Re: Instrukcje dla rządzących

W obecnym wieku król czy prezydent zapomina, że jest sługą Boga i uważa się za sługę ludzi. Obecny rząd demokratyczny ogłaszany jest jako rząd ludu, rząd wybrany przez ludzi i dla ludzi, ale Vedy nie aprobują tego rodzaju rządu. Vedy utrzymują, że celem zarządzania królestwem powinno być zadowolenie Najwyższego Osobowego Boga i dlatego go władzę powinien sprawować reprezentant Pana. Nie powinno się wyznaczać na głowę państwa osoby, która pozbawiona jest wiedzy, wedyjskiej. Wszystkie wysokie pozycje rządowe przeznaczone są specjalnie dla osób dobrze zaznajomionych z naukami Ved. Vedy zawierają dokładne instrukcje co do zachowania króla, głównodowodzącego, żołnierza i obywatela. Niestety, w obecnym wieku jest wielu tzw. filozofów, którzy udzielają instrukcji nie powołując się na autorytety i wielu przywódców stosuje się do ich nieautoryzowanych instrukcji. W wyniku tego ludzie są nieszczęśliwi.
SB 4.22.45

Autor:  Aniruddha das [ 08 Kwi 2017, 09:07 ]
Temat postu:  Re: Instrukcje dla rządzących

Osoba, która nie jest dobrze zaznajomiona z nakazami wedyjskimi (veda-śastra-vit), nie powinna ubiegać się o wybór na prezydenta, gubernatora itd. Poprzednio królowie byli rajarsimi, co znaczyło, że chociaż służyli jako królowie, to byli tak dobrzy jak święte osoby, ponieważ nie łamali nakazów pism świętych i rządzili zgodnie ze wskazówkami wielkich świętych osób i braminów. Według tych kryteriów, współcześni prezydenci, gubernatorzy i wysocy urzędnicy administracyjni nie są warci zajmowanych stanowisk, ponieważ nie znają wedyjskiej wiedzy administracyjnej i nie przyjmują wskazówek od wielkich świętych osób i braminów. Król Vena, ojciec Prthu Maharajy, został zabity przez braminów z powodu swego nieposłuszeństwa wobec zaleceń Ved i braminów. Dlatego Prthu Maharaja bardzo dobrze zdawał sobie sprawę z tego, że miał obowiązek władania planetą jako sługa świętych osób i braminów.
SB 4.22.45

Autor:  Aniruddha das [ 18 Kwi 2017, 18:11 ]
Temat postu:  Re: Instrukcje dla rządzących

W tym świecie niektóre osoby są zawodowymi grabieżcami, którzy podpalają domy innych ludzi albo podają im truciznę. Czasami również członkowie rodzin królewskich czy urzędnicy rządowi ograbiają kupców, poprzez zmuszanie ich do płacenia podatków dochodowych i innymi metodami. Po śmierci demony takie umieszczane są w piekle zwanym Sarameyadana. Na planecie tej jest 720 psów z zębami tak mocnymi jak pioruny. Z polecenia sług Yamarajy, psy te żarłocznie pochłaniają takich grzesznych ludzi.

W 12 Canto Śrimad-Bhagavatam powiedziane jest, że w tym wieku Kali każdy będzie cierpiał niezwykłe niedole z powodu trzech rodzajów udręk: suszy, głodu i ciężkich podatków rządowych. Ponieważ ludzie są coraz bardziej grzeszni, będzie niedobór deszczu i wskutek tego nie będzie produkowane pożywienie zbożowe. Pod pretekstem usunięcia cierpienia spowodowanego przez wynikły głód, rząd będzie nakładał ciężkie podatki, szczególnie na zamożną społeczność kupiecką. W wersecie tym członkowie takiego rządu opisani są jako dasyu, złodzieje. Ich głównym zajęciem będzie grabienie bogactwa ludzi. Człowiek taki, bez względu na to, czy jest rozbójnikiem czy złodziejem rządowym, w swym następnym życiu zostanie wrzucony do piekła zwanego Sarameyadana, gdzie będzie wielce cierpiał od ukąszeń okrutnych psów.
ŚB 5.26.27

Autor:  Aniruddha das [ 18 Kwi 2017, 23:01 ]
Temat postu:  Re: Instrukcje dla rządzących

Grzesznego króla albo reprezentanta rządu, który karze niewinną osobę albo nakłada karę cielesną na bramina, w następnym życiu Yamaduci zabierają do piekła zwanego Sukharamukha, gdzie najpotężniejsi słudzy Yamarajy miażdżą go dokładnie tak, jak miażdży się trzcinę cukrową, aby wycisnąć z niej sok. Grzeszne żywe istoty płaczą bardzo żałośnie i mdleją niczym niewinny człowiek odbierający karę. Taki jest rezultat ukarania niewinnej osoby.
ŚB 5.26.16

Autor:  Aniruddha das [ 01 Lip 2017, 10:39 ]
Temat postu:  Re: Instrukcje dla rządzących

W obecnej sytuacji na świecie sprawy świata powinny zostać powierzone bhaktom (w tym właśnie celu powołana została międzynarodowa organizacja pod nazwą Międzynarodowego Towarzystwa Świadomości Kryszny), a wtedy, dzięki łasce Wszechmocnego Pana, możliwa stanie się kompletna przemiana serc istot ludzkich całego świata. Przemiana taka jest możliwa, gdyż bhaktowie Pana są osobami autoryzowanymi do wywołania jej, przez oczyszczanie zakurzonych umysłów ludzkich. Światowi politycy mogą pozostać na swoich pozycjach, gdyż czyści bhaktowie Pana nie są zainteresowani przywództwem politycznym czy też rozgrywkami dyplomatycznymi. Bhaktowie chcieliby jedynie, żeby zwykli ludzie nie byli zwodzeni przez propagandę polityczną, i żeby to wartościowe życie ludzkie nie zostało zmarnowane na służenie cywilizacji, której ostatecznym przeznaczeniem jest zagłada. Gdyby więc politycy kierowali się w swoich działaniach dobrymi radami bhaktów, wtedy z pewnością sytuacja światowa zmieniłaby się radykalnie. Zmiana taka byłaby możliwa dzięki oczyszczającemu działaniu przekazów propagowanych przez bhaktów. Praktyczny przykład tego dał Pan Caitanya. Śukadeva Goswami rozpoczął swą modlitwę od omówienia słowa yat-kirtanam. Postępując w podobny sposób, Pan Caitanya oświadczył, że samo wychwalanie świętego imienia Pana jest w stanie wywołać ogromną przemianę serca, dzięki której może natychmiast zostać usunięte całkowite nieporozumienie wywołane między narodami przez polityków. Po ugaszeniu tego ognia niezgody przyjdą także i inne korzyści. Jak mówiliśmy tu już wielokrotnie, prawdziwym przeznaczeniem jest powrót do domu, powrót do Boga.
ŚB 2.4.18

Autor:  Aniruddha das [ 25 Lip 2017, 11:33 ]
Temat postu:  Re: Instrukcje dla rządzących

Cytuj:
W obecnej sytuacji na świecie sprawy świata powinny zostać powierzone bhaktom (w tym właśnie celu powołana została międzynarodowa organizacja pod nazwą Międzynarodowego Towarzystwa Świadomości Kryszny), a wtedy, dzięki łasce Wszechmocnego Pana, możliwa stanie się kompletna przemiana serc istot ludzkich całego świata.

Naszym orężem jest święte imię - Kryszna i przyjęcie w Nim schronienia. Rząd powinien być uosobieniem idealnej sprawiedliwości. Jeśli rządzący staną się wielbicielami rzeczywistego Boga Najwyższej Osoby, to nikt w tych trzech światach, nie wyłączając potężnych półbogów, nie jest w stanie przewyższyć takich bhaktów pod względem sześciu bogactw, a mianowicie: zamożności, sławy, siły, piękna, wiedzy i wyrzeczenia. Dlatego, jeśli taki pobożny rząd chce wprowadzić sprawiedliwość, to możesz być pewien, że nie ma możliwości, aby ktokolwiek mógł im w tym przeszkodzić.

Autor:  Aniruddha das [ 14 Sie 2017, 08:45 ]
Temat postu:  Re: Instrukcje dla rządzących

Dlaczego monarchia w obecnych czasach praktycznie upadła?
Upadła z powodu braku kwalifikacji samych królów.
ŚB 4.26.6
Król, który boi się stawić czoła łotrom i złodziejom, ale zabija biedne zwierzęta i je ich mięso, siedząc wygodnie w domu, może stracić swoją pozycję. I ze względu na to, że w tym wieku królowie mają takie demoniczne skłonności, prawa natury obalaj monarchię w każdym kraju.

Autor:  Aniruddha das [ 28 Sie 2017, 10:32 ]
Temat postu:  Re: Instrukcje dla rządzących

W cywilizacji wedyjskiej, bramin, czyli osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje, aby zrozumieć Prawdę Absolutną – czyli ten, kto należy do najinteligentniejszej grupy społecznej – jak również bhakta Pana Kryszny, znanego jako Muradvisa (wróg demona zwanego Murą), nie podlega zasadom i przepisom państwa. Innymi słowy, za złamanie prawa państwowego rząd może ukarać każdego – z wyjątkiem braminów i Vaisnavów. Bramini i Vaisnavowie nigdy nie przekraczają praw państwowych czy praw natury, ponieważ bardzo dobrze znają skutki łamania prawa. Mimo że czasami może wydawać się, że łamią prawo, to nie są karani przez króla Takich to instrukcji udzielił Narada Muni. Maharajy Prithu, nigdy nie ukarał bramina czy Vaisnavę.
ŚB4.26.24

Autor:  Aniruddha das [ 13 Wrz 2017, 10:34 ]
Temat postu:  Re: Instrukcje dla rządzących

Osoby pełniące funkcje rządowe – nie wyłączając królów, prezydentów, sekretarzy i ministrów – mają pozycję, która pozwala im wykorzystywać podatki zebrane od obywateli na zadowalanie zmysłów. Śrimad-Bhagavatam oznajmia, że w tym wieku Kali-yuga osoby pełniące funkcje rządowe (rajanyowie) i osoby związane z rządem, jak również wysoko postawieni ministrowie rządowi, sekretarze i prezydenci, wszyscy po prostu będą zbierać podatki dla zadowalania zmysłów. Rząd jest przeciążony i bez zwiększenia podatków nie jest w stanie się utrzymać. Zebrane podatki wykorzystywane są dla przyjemności zmysłowej urzędników rządowych. Tacy nieodpowiedzialni politycy zapominają o tym, że w pewnym momencie nadejdzie śmierć i zakończy całe ich zadowalanie zmysłów. Niektórzy z nich są przekonani, że po śmierci wszystko się kończy. Tę ateistyczną teorię bardzo dawno temu począł w swoim umyśle filozof zwany Carvaka. Carvaka zalecał, aby ludzie żyli w wielkim przepychu czy to przez żebranie, pożyczanie czy kradzież. Utrzymywał również, że nie należy obawiać się śmierci, następnego życia, życia przeszłego czy bezbożnego, ponieważ wszystko kończy się w momencie, kiedy ciało zostaje spalone na popiół. Jest to filozofia tych, którzy są zbyt oddani materialnemu życiu. Filozofowanie takie nie ocali nas od niebezpieczeństwa śmierci ani też od odrażającego życia późniejszego:
ŚB 4.27.18

Strona 22 z 23 Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 godzina (czas letni)
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/