Zobacz posty bez odpowiedzi | Zobacz aktywne tematy Obecny czas: 25 Lis 2017, 02:11Odpowiedz  [ 226 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 23  Następna
 Instrukcje dla rządzących 
Autor Wiadomość

Rejestracja: 26 Lut 2007, 22:45
Posty: 1431
Post Re: Instrukcje dla rządzących
Krowy i inne zwierzęta powinny mieć zapewnioną wystarczającą ilość trawy do jedzenia. Jeśli pomimo otrzymywania dostatecznej ilości trawy krowa nie daje mleka i występuje dotkliwy brak pożywienia, wówczas można wykorzystać taką jałową krowę, by nakarmić głodne masy ludzkie.

Śrimad Bhagavatam Księga 4 — Stworzenie czwartego porządku
Rozdział 17
Tekst 25
Teraz, przy pomocy moich strzał, potnę cię na kawałki i twym mięsem zaspokoję dotkniętych głodem obywateli, którzy teraz płaczą z powodu braku zbóż. W ten sposób zadowolę płaczących mieszkańców mego królestwa.

Zgodnie z zasadą konieczności, społeczeństwo ludzkie musi przede wszystkim próbować wyprodukować pożywienie zbożowe i warzywa, ale jeśli to się nie powiedzie, wówczas można wydać zezwolenie na jedzenie mięsa. W innym wypadku nie. W społeczeństwie ludzkim zbudowanym tak jak obecnie, na całym świecie jest dostateczna produkcja zbóż. Dlatego też nie możemy popierać otwierania rzeźni. Niektóre narody mają taki nadmiar zboża, że czasami jego nadwyżki wyrzucają do morza, a czasami rząd zakazuje dalszej produkcji zboża. Wniosek jest taki, że Ziemia wytwarza dostateczną ilość zboża, aby nakarmić całą populację, ale jego rozdział jest ograniczony przepisami handlowymi i pragnieniem zysku. Wskutek tego na niektórych obszarach brakuje zboża, a na innych jest ono produkowane w nadmiarze. Gdyby na Ziemi był jeden rząd, który kierowałby dystrybucją zboża, wówczas nie istniałaby kwestia niedostatku, nie byłoby potrzeby otwierania rzeźni i wysuwania fałszywych teorii o przeludnieniu.


30 Gru 2016, 21:35
Profil

Rejestracja: 26 Lut 2007, 22:45
Posty: 1431
Post Re: Instrukcje dla rządzących
Gdy jest wystarczająca ilość pożywienia, rząd nie powinien pozwolić na jedzenie krowiego mięsa tylko po to, by zadowolić wybredny język. Innymi słowy, w rzadkich przypadkach, gdy ludzie cierpią z powodu braku zbóż, można zezwolić na jedzenie mięsa, ale w innym razie – nie. Rząd nigdy nie powinien zezwalać na utrzymywanie rzeźni i niepotrzebne zabijanie zwierząt w celu zadowolenia języka.


30 Gru 2016, 21:37
Profil

Rejestracja: 26 Lut 2007, 22:45
Posty: 1431
Post Re: Instrukcje dla rządzących
Śrimad Bhagavatam Księga 4 — Stworzenie czwartego porządku
Rozdział 17 – Maharaję Prithu ogarnia gniew na Ziemię
Tekst 26
Król może zabić jakąkolwiek okrutną osobę – mężczyznę, kobietę czy też cierpiącego na niemoc płciową eunucha – jeśli zainteresowana jest tylko swym własnym utrzymaniem i nie ma współczucia dla innych żywych istot. Takie zabijanie nigdy nie może zostać uznane za rzeczywiste zabijanie.

W rzeczywistości konstytucjonalną formą planety Ziemi jest forma kobieca i w związku z tym powinna ona być chroniona przez króla. Jednak Prithu Maharaja utrzymuje, że jeśli obywatel państwa – czy to mężczyzna, kobieta, czy też eunuch – nie ma współczucia dla swych bliźnich, wtedy on czy ona może zostać zabity przez króla i takiego zabójstwa nigdy nie należy uważać za rzeczywiste zabijanie. Jeśli chodzi o zakres działań duchowych, to kiedy bhakta jest zadowolony w sobie i nie naucza chwał Kryszny, nie jest uznawany za bhaktę pierwszej klasy. Ten, kto próbuje nauczać, kto czuje współczucie dla niewinnych osób nieposiadających wiedzy o Krysznie, jest bhaktą wyższej klasy. Prahlada Maharaja, w swej modlitwie do Pana, powiedział, że on sam nie jest zainteresowany wyzwoleniem z tego materialnego świata. Właściwie nie chce wyzwolenia z tego materialnego stanu, dopóki nie zostaną wyzwolone wszystkie upadłe dusze. Nawet w sprawach materialnych, jeśli kogoś nie obchodzi dobro innych, to należy uznać, iż jest on potępiony przez Osobę Boga lub Jego inkarnację jak Prithu Maharaja.


30 Gru 2016, 21:42
Profil

Rejestracja: 26 Lut 2007, 22:45
Posty: 1431
Post Re: Instrukcje dla rządzących
Czasami przyczyną nieurodzaju nie musi być błąd ludzi. Obywatele mogą starannie wypełniać swoje obowiązki wcale nie będąc leniwymi. Świadczy to o tym, że jeśli wszystko jest właściwie zarządzone, Ziemia daje odpowiednie plony, ale czasem – z jakieś innej przyczyny – Ziemia może odmówić produkowania pożywienia zbożowego.
Jeżeli Ziemia nie wytwarza odpowiedniej ilości ziarna, trzeba odkryć rzeczywiste powody, nie stwarzając bezsensownych teorii o przeludnieniu, czy tzw wzroście populacji.
Główną przyczyną braku pożywienia w obecnej sytuacji (w pewnych rejonach) jest zachłanność kapitalistów i nie wypełnianie obowiązków religijnych przez ogół społeczeństwa.


31 Gru 2016, 10:58
Profil

Rejestracja: 26 Lut 2007, 22:45
Posty: 1431
Post Re: Instrukcje dla rządzących
Planeta Ziemia
Mogę być bardzo uboga, ale mędrzec czerpie esencję wiedzy zewsząd, tak jak trzmiel zbiera miód z każdego poszczególnego kwiatu. Aby przynieść korzyść całemu ludzkiemu społeczeństwo nie tylko w tym życiu, ale i w następnym, wielcy prorocy i mędrcy polecili różne metody prowadzące do powszechnej pomyślności.
Śbh 4.18.3


02 Sty 2017, 11:59
Profil

Rejestracja: 26 Lut 2007, 22:45
Posty: 1431
Post Re: Instrukcje dla rządzących
Śrimad Bhagavatam Księga 4 — Stworzenie czwartego porządku
Rozdział 18 – Prithu Maharaja doi planetę Ziemię
Tekst 4
Kto przestrzega zasad i instrukcji ustanowionych w przeszłości przez wielkich mędrców, może wykorzystać je do praktycznych celów. Osoba taka może bez trudu cieszyć się życiem i przyjemnościami.

ZNACZENIE: Wedyjskie zasady (mahyjano yena gatah sa panthah) nakłaniają nas do podążania śladami wielkich wyzwolony dusz W ten sposób możemy osiągnąć korzyść zarówno w tym życiu, jak i w następnym, i również możemy polepszyć swoje materialne życie. Dzięki przestrzeganiu zasad ustanowionych przez wielkich mędrców i świętych z przeszłości, możemy z łatwością zrozumieć cel całego życia. W wersecie tym bardzo szczególne jest słowo avarah, znaczące "niedoświadczony". Każda uwarunkowana dusza jest niedoświadczona. Każdy jest abodha-jata – urodzonym głupcem i łotrem. W obecnych czasach w demokratycznym rządzie głupcy i łotry podejmują wszelkie decyzje. Ale cóż mogą oni zrobić? Jaki jest rezultat ich ustawodawstwa? Uchwalają coś dzisiaj, aby kapryśnie odwołać to jutro. Jedna polityczna partia wykorzystuje kraj dla jednego celu, a w następnym momencie inna polityczna partia formuje odmienny typ rządu i znosi wszelkie prawa i przepisy. Ten proces żucia przeżutego (punah punaś carvira-carvananam) nigdy nie uczyni ludzkiego społeczeństwa szczęśliwym. Aby uczynić całe ludzkie społeczeństwo szczęśliwym i pomyślnym, powinniśmy przyjąć standardowe metody dane przez osoby wyzwolone.


02 Sty 2017, 12:05
Profil

Rejestracja: 26 Lut 2007, 22:45
Posty: 1431
Post Re: Instrukcje dla rządzących
Ziemia ma potężne możliwości, by w pełni zaspokoić potrzeby wszystkich żywych istot. Nie ma kwestii przeludnienia ani głodu. Jest tylko jeden warunek, by żyć zgodnie z zaleceniami Pism Świętych, które są księgami prawniczymi pochodzącymi od samego Boga Najwyższej Osoby.
Jeśli istnieją rozbieżności w postępowaniu społeczeństw w stosunku do Boskiego Prawodawstwa, mają miejsce zakłócenia w zaspokajaniu naszych potrzeb. Istnieją próby obejścia zaleceń pism świętych, ale społeczność zostaje bardziej uwikłana w rezultaty swoich karmicznych działań.
Chociaż w rolnictwie powstało tyle udogodnień w postaci specjalistycznego sprzętu, sztucznych nawozów itd., to jednak żywność nie jest naturalna, bez smaku, genetycznie modyfikowana GMO i jest przyczyną niezliczonych chorób.


05 Sty 2017, 12:44
Profil

Rejestracja: 26 Lut 2007, 22:45
Posty: 1431
Post Re: Instrukcje dla rządzących
Mój drogi królu, ziarna, korzenie, zioła i zboża stworzone w przeszłości przez Pana Brahmę, używane są teraz przez niewielbicieli wyzbytych wszelkiego duchowego zrozumienia.

Pan Brahma stworzył ten materialny świat dla użytku żywych istot, ale stworzył go odpowiednio do takiego planu, że wszystkie żywe istoty, które mogą przychodzić tutaj, aby dominować w nim dla zadowalania zmysłów, otrzymają wskazówki Pana Brahmy w Vedach, tak aby mogły ostatecznie go opuścić i powrócić do domu, do Boga. Wszystkie potrzeby, których dostarcza ziemia, mianowicie: owoce, kwiaty, drzewa, zboża, zwierzęta i produkty uboczne zwierząt – zostały stworzone w tym celu, aby używać ich w ofiarach dla zadowolenia Najwyższego Osobowego Boga, Visnu. Jednakże planeta Ziemia w postaci krowy wyznaje tutaj, że wszystkich tych użytecznych rzeczy używają teraz niewielbiciele, którzy nie mają żadnych planów duchowego zrozumienia. Mimo iż Ziemia ma niezmierzone moce do produkcji zbóż, owoców i kwiatów, sama powstrzymuje tę produkcję, gdy nadużywają jej niewielbiciele, którzy nie mają żadnych duchowych celów. Wszystko należy do Najwyższego Osobowego Boga, i wszystkiego można używać dla Jego satysfakcji. Rzeczy te nie powinny służyć zadowalaniu zmysłów żywych istot Taki jest cały plan materialnej natury zgodny z prawami tej materialnej natury .
Śbh 4.18.6


06 Sty 2017, 15:22
Profil

Rejestracja: 26 Lut 2007, 22:45
Posty: 1431
Post Re: Instrukcje dla rządzących
Powinniśmy zrozumieć, że bezbożność jest główną przyczyną naszych problemów. W wyniku nie przestrzegania Praw Boga społeczeństwo stopniowo ubożeje i nie będzie produkcji zbóż, owoców i kwiatów. W 12 Canto Śrimad-Bhagavatam powiedziane jest, że pod koniec Kali-yugi ludzie będą tak zanieczyszczeni, że nie będzie już dłużej żadnych zbóż, pszenicy, trzciny cukrowej czy mleka na wskutek całkowitego zapomnienia o Stwórcy.


06 Sty 2017, 15:32
Profil

Rejestracja: 26 Lut 2007, 22:45
Posty: 1431
Post Re: Instrukcje dla rządzących
Kiedy istnieje niedobór zbóż, rząd powinien uciec się do środków zalecanych w śastrach i potwierdzonych przez acaryów; to zapewni dostateczną produkcję zbóż i będzie można powstrzymać niedobór żywności i głód. Bhagavad-gita poleca, abyśmy spełniali yajnę, ofiary. Dzięki spełnianiu yajni na niebie gromadzi się dostateczna ilość chmur, a kiedy jest wystarczająca ilość chmur, jest również wystarczająca ilość deszczu. W ten sposób rozwiązywane są wszystkie problemy rolnicze. Kiedy istnieje dostateczna produkcja zbóż, ludzie żywią się ziarnem, a zwierzęta, takie jak krowy, kozy i inne zwierzęta domowe, jedzą trawę i również zboża. Zgodnie z tym systemem, istoty ludzkie powinny spełniać ofiary polecane w śastrach i jeśli to uczynią, nie będzie dłużej niedoboru żywności. Jedyną ofiarą polecaną w Kali-yudze jest sankirtana yajna.
Śbh 4.18.6


06 Sty 2017, 15:36
Profil
Wyświetl posty z poprzednich:  Sortuj według  
Odpowiedz   [ 226 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 23  Następna

Kto jest na forum

Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 1 gość


Nie możesz zakładać nowych tematów na tym forum
Nie możesz odpowiadać w tematach na tym forum
Nie możesz edytować swoich postów na tym forum
Nie możesz usuwać swoich postów na tym forum
Nie możesz dodawać załączników na tym forum

Szukaj:
Skocz do:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group.
Designed by STSoftware for PTF.