Zobacz posty bez odpowiedzi | Zobacz aktywne tematy Obecny czas: 25 Lis 2017, 11:14Odpowiedz  [ 226 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23  Następna
 Instrukcje dla rządzących 
Autor Wiadomość

Rejestracja: 26 Lut 2007, 22:45
Posty: 1431
Post Re: Instrukcje dla rządzących
Są pewne typy żywych istot w postaci istot ludzkich, których warunki życia i pokarm są najbardziej ohydne. Na ogół żywią się mięsem i sfermentowaną krwią - ksatajasavam. Tacy zdegradowani ludzie znani są jako Yaksowie, Raksasowie, bhutowie i piśacowie, i wszyscy są w gunie ignorancji. Kontrolę nad nimi sprawuje Rudra. Rudra jest inkarnacją Pana Śivy i opiekuje się guną ignorancji w materialnej naturze. Śbh 4.18.21
Bg 17.
Natomiast pokarm, który gotowany jest na dłużej niż trzy godziny przed spożyciem, który jest bez smaku, nieświeży i zgniły, i pokarm składający się z resztek i nieczystych substancji, lubią ludzie będący w ignorancji.
Rządzący powinni zadbać o to, by pokarm był właściwy z przeznaczeniem dla ludzkiej formy życia.
Pokarm ma przedłużać życie, oczyścić umysł i dać siłę ciału. Jest to jedyny cel spożywania pokarmu. W przeszłości wielkie autorytety wybrały ten rodzaj pożywienia, który jest najlepszy dla zdrowia i przedłuża życie, to znaczy: produkty mleczne, cukier, ryż, pszenica, owoce i warzywa. W takim pożywieniu gustują ludzie będący w gunie dobroci. Inne rodzaje pokarmu, takie jak pieczone ziarno i melasa, które same nie są smaczne, mogą stać się takimi przez dodanie do nich mleka czy zmieszanie z innymi produktami. Wtedy są one również w gunie dobroci. Wszystkie tego rodzaju pokarmy są czyste z natury. Są one całkowicie różne od takich ohydnych rzeczy jak mięso czy napoje alkoholowe.


21 Sty 2017, 12:34
Profil

Rejestracja: 26 Lut 2007, 22:45
Posty: 1431
Post Re: Instrukcje dla rządzących
W tym materialnym świecie są żywe istoty różnego rodzaju, i różnego rodzaju gady i skorpiony wspomniane w tym wersecie również otrzymują środki do życia dzięki aranżacji Najwyższego Osobowego Boga. Istotne jest to, że każdy przyjmuje swój pokarm z planety Ziemi. Zależnie od swego obcowania z cechami materialnymi, rozwijamy pewien typ charakteru. Payah-panam bhujanganam: jeśli ktoś karmi żmiję mlekiem, jedynie zwiększy ona swój jad. Gdy jednakże damy je uzdolnionemu mędrcowi czy świętemu, mędrzec rozwinie subtelne komórki mózgowe, dzięki czemu będzie mógł kontemplować wyższe, duchowe życie. Tak więc Pan dostarcza pożywienia każdemu, ale w zależności od tego, z jakimi siłami natury obcuje dana żywa istota, rozwija ona swój specyficzny charakter.
Śbh 4.18.21


21 Sty 2017, 12:42
Profil

Rejestracja: 26 Lut 2007, 22:45
Posty: 1431
Post Re: Instrukcje dla rządzących
Planeta Ziemia każdemu dostarczyła odpowiedniego pożywienia. W ten sposób wszyscy mieszkańcy Ziemi mogą otrzymać swoje pożywienie.
Pan dostarcza pokarm wszystkim za pośrednictwem planety Ziemi. Wszelkie potrzeby każdego są w pełni zaspokajane pod warunkiem przestrzegania prawnego porządku ustalonego przez Boga Najwyższą Osobę. Do rządu należy egzekwowanie tego prawa.


22 Sty 2017, 14:17
Profil

Rejestracja: 26 Lut 2007, 22:45
Posty: 1431
Post Re: Instrukcje dla rządzących
Prabhupada dał też taką instrukcję:
W obecnych czasach ruch sankirtana został zapoczątkowany przez Międzynarodowe Towarzystwo Świadomości Kryszny. Ludzie powinni skorzystać' z tej wielkiej ofiary i przyłączyć się do działalności Towarzystwa; wówczas nie będzie niedostatku. Jeśli spieniana będzie sankirtana-yajna, nie będzie żadnych trudności, nawet w przedsiębiorstwach przemysłowych. Dlatego ten system powinien być wprowadzony we wszystkich sferach życia – społecznym, politycznym, przemysłowym, handlowym itd. Wówczas wszystko będzie przebiegało bardzo spokojnie i gładko.
Śbh 4.19.7


22 Sty 2017, 14:30
Profil

Rejestracja: 26 Lut 2007, 22:45
Posty: 1431
Post Re: Instrukcje dla rządzących
Celem jest ustanowienie dobrego rządu i przywrócenie właściwego porządku rzeczy.
Jeśli chodzi o utrzymanie spokoju i pomy1ności obywateli rządzący są upełnomocnieni do tego, aby ludzie właściwie wypełniali zasady religijne. To rząd odpowiada za zwalczanie pseudoreligijnych zasad.
Obowiązkiem państwa czy króla jest powstrzymanie pseudoreligijnych systemów wytworzonych przez osoby pozbawione skrupułów i do tego nieuprawnione. Oryginalnie zasada religijna jest jedna, dana przez Boga Najwyższą Osobę, i jest ona przekazywana poprzez sukcesję uczniów.


24 Sty 2017, 14:07
Profil

Rejestracja: 26 Lut 2007, 22:45
Posty: 1431
Post Re: Instrukcje dla rządzących
Król ma obowiązek nie tolerować wprowadzenia jakiegokolwiek bezbożnego systemu. Obowiązkiem Rządu jest tępienie wszelkiego rodzaju systemów bezbożności. Wszystkie głowy państwa powinny być bona fide reprezentantami Boga i powinny tępić niereligijne systemy. Opowiadanie się za państwem świeckim jest tchórzostwem. Taka mentalność jest sposobem kompromisu pomiędzy systemem religijnym i niereligijnym, ale z tego powodu obywatele państwa na ogół tracą zainteresowanie postępem duchowym. Wskutek tego sytuacja pogarsza się tak bardzo, że ludzkie społeczeństwo staje się piekielnym
Śbh 4.19.26


26 Sty 2017, 19:13
Profil

Rejestracja: 26 Lut 2007, 22:45
Posty: 1431
Post Re: Instrukcje dla rządzących
Chociaż w obecnych czasach trwa wyczerpująca walka o przywilej bycia u władzy, to z punktu wiedzenia korzyści, są one bardzo wątpliwe. Jeżeli rządzący nie posiadają kwalifikacji, to muszą odebrać cierpienie za grzeszne czynności swoich obywateli.
Pan Visnu Najwyższy Osobowy Bóg, powiedział. Mój drogi królu Prithu,
przypisanym, zawodowym obowiązkiem króla jest zapewnienie ochrony ogółowi ludzi, którzy są obywatelami państwa. Działając w ten sposób, otrzymuje on w przyszłym życiu jedną szóstą rezultatów pobożnych czynów obywateli. Natomiast król czy przywódca władzy wykonawczej państwa, który jedynie zbiera od obywateli podatki, ale nie zapewnia im ochrony odpowiedniej dla istot ludzkich, traci na ich rzecz rezultaty swych własnych pobożnych czynów. A wskutek niezapewnienia ochrony obywatelom, podlega karze za niepobożne czyny swych poddanych.
Śbh 4.20.14


31 Sty 2017, 14:15
Profil

Rejestracja: 26 Lut 2007, 22:45
Posty: 1431
Post Re: Instrukcje dla rządzących
Dalej Prabhupada napisał:
Przywódca władzy wykonawczej nie powinien być nieczuły na dobro ogółu ludzi i jedynie ściągać podatki. Prawdziwym obowiązkiem króla jest dopilnowanie, by obywatele stopniowo stawali się w pełni świadomi Kryszny. Świadomość Kryszny oznacza całkowitą wolność od wszelkich grzesznych czynów. Gdy tylko grzeszne czynności zostaną w pełni wykorzenione w państwie, to nie będzie więcej wojny, epidemii, głodu ani naturalnych zakłóceń. I za panowania Maharajy Yudhisthiry rzeczywiście tak było. Jeśli król czy głowa rządu jest w stanie nakłonić ludzi, aby stali się świadomi Kryszny, wtedy godny jest tego, by władać ogółem ludzi; w przeciwnym razie nie ma on prawa pobierać podatków. Król, który dba o duchowe dobro obywateli, może bez trudu pobierać podatki. W ten sposób zarówno poddani, jak i król będą szczęśliwi w tym życiu, a w następnym życiu król będzie mógł przejąć jedną szóstą pobożnych czynności obywateli. W przeciwnym razie, pobierając podatki od grzesznych obywateli, będzie musiał dzielić reakcje ich grzesznych czynności.

Dzisiejsi przywódcy społeczni nie znają tych subtelnych praw natury. Ponieważ przywódcy społeczni nie posiadają zbyt dużej wiedzy, a obywatele są na ogół oszustami i złodziejami, więc sytuacja w społeczeństwie ludzkim nie może być pomyślna. W chwili obecnej na całym świecie pełno jest takich sprzecznych kombinacji państwa i obywateli i dlatego, jako nieuchronne rezultaty takiego stanu społecznego, występują stałe napięcia, wojny i niepokoje.


31 Sty 2017, 14:21
Profil

Rejestracja: 26 Lut 2007, 22:45
Posty: 1431
Post Re: Instrukcje dla rządzących
Rząd ma obowiązek zadbać o to, by zmienić serca obywateli i odwieść ich od grzesznego życia.
Prawo natury mówi, że gdy tylko występuje jakakolwiek rozbieżność w przestrzeganiu praw Boga (nieposłuszeństwo wobec praw natury), natychmiast następuje ciężka kara w formie nagłego wybuchu wojny.
Rząd nie powinien pobierać ani jednego centa od obywateli, nie będąc w stanie ochronić ich od wszelkich nieszczęść. Największym nieszczęściem w życiu jest stanie się bezbożnym i wskutek tego grzesznym. Jeśli przywódca państwa czy król zezwala, aby mieszkańcy stali się grzesznikami, poprzez angażowanie się w niedozwolone życie seksualne, intoksykację, jedzenie mięsa i hazard, wtedy ponosi on za to odpowiedzialność i musi cierpieć następstwa wynikłe z reakcji za grzeszne życie obywateli, jako że niepotrzebnie zbierał od nich podatki. Takie są zasady dla sprawujących rządy.
Rząd ma obowiązek zadbać o to, by zmienić serca obywateli i odwieść ich od grzesznego życia.

Wielkie firmy handlowe i przemysłowe wpłacają wiele tysięcy rupii na fundusz obrony, który spala je w formie prochu armatniego, ale, niestety, jeśli poprosi się je o hojny wkład pieniędzy na poparcie ruchu świadomości Kryszny, są niechętne. W tej sytuacji świat będzie cyklicznie cierpiał z powodu takich wybuchających nagle wojen, które są rezultatem braku świadomości Kryszny.
Śbh 4.20.21


04 Lut 2017, 15:47
Profil

Rejestracja: 26 Lut 2007, 22:45
Posty: 1431
Post Re: Instrukcje dla rządzących
We współczesnym wieku demokracji jest tak wiele reprezentantów rządowych, głosujących za ustawodawstwem. Każdego dnia wprowadzają oni nowe prawo. Ale prawa te nie mogą pomóc ludzkiemu społeczeństwu, ponieważ są one jedynie wytworami umysłowymi niedoświadczonych uwarunkowanych dusz. W przeszłości, chociaż królowie posiadali władzę autokratyczną, to ściśle przestrzegali zasad ustanawianych przez wielkich mędrców i święte osoby. Nie zdarzały się błędy w zarządzaniu krajem i wszystko przebiegało doskonale. Obywatele byli całkowicie pobożni, król pobierał podatki zgodnie z prawem, i dlatego sytuacja była bardzo szczęśliwa.
Śbh 4.20.15


05 Lut 2017, 20:38
Profil
Wyświetl posty z poprzednich:  Sortuj według  
Odpowiedz   [ 226 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23  Następna

Kto jest na forum

Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 1 gość


Nie możesz zakładać nowych tematów na tym forum
Nie możesz odpowiadać w tematach na tym forum
Nie możesz edytować swoich postów na tym forum
Nie możesz usuwać swoich postów na tym forum
Nie możesz dodawać załączników na tym forum

Szukaj:
Skocz do:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group.
Designed by STSoftware for PTF.