Zobacz posty bez odpowiedzi | Zobacz aktywne tematy Obecny czas: 21 Lis 2017, 04:44Odpowiedz  [ 2 posty(ów) ] 
 7) Fragment przepowiedni Sybilli 
Autor Wiadomość
Awatar użytkownika

Rejestracja: 17 Lut 2007, 13:18
Posty: 107
Miejscowość: Kraków
Post 7) Fragment przepowiedni Sybilli
Przepowiednie Sybilli zdaj? się mieć tak? reputację, jak horoskopy z Przekroju. Słyszał o nich każdy, choć mało kto zna ich tre?ć. Przytaczam ich mocno okrojon? czę?ć, która zdaje (mi) się odnosić z grubsza do naszych czasów i gdzie pewne fragmenty zdaj? się potwierdzać przepowiednie innych osób. Na życzenie udostępnię cało?ć tego, co posiadam.

[...] Dlatego ze?le Bóg na ten ?wiat kary wielkie i ukarze trzeci? czę?ć ludu na ?wiecie, dla różnych grzechów ich. Gdy ludzie tę karę uznaj?, zaczn? pokutnie i bogobojnie żyć, Bóg za? da im swe błogosławieństwo i nastan? czasy korzystne, wtedy dopiero będzie łaska i miło?ć powszechna.

I pytał Salomon, który to czas będzie, kiedy ta trzecia czę?ć ludzi zginie i jakim sposobem, czy ?mierci? gwałtown? albo nagł?? Odpowiedziała Sybilla: Wielki Królu! Gdy się te rzeczy dziać będ? to ani ty, ani ja nie doczekamy, ponieważ to będzie wiele lat po ?mierci Mesjasza, czego wysłowić nie zdołam. Znaki, które się wtedy dziać będ? mogę tobie oznajmić. Ludzie ?rodki utrzymania więcej pod ziemi? niż trzysta s?żni i głębiej kopać będ?, rudę, kamienie i węgiel. Z tych kruszców będ? żelazo i kolorowe metale wyrabiać.

Skoro ludzie będ? wielkie handle prowadzić z jednej ziemi do drugiej, przewozić towary, przy tym wielkie lichwy i oszukaństwa czynić, tak że jeden o drugiego, chociażby go o cały maj?tek przywiódł, dbać będzie. Fałszywo?ć górę brać będzie, pomiędzy ludem, jak zapalona ?wieca, miło?ć zga?nie a ludzie powiadać będ? więcej kłamstwa niż prawdy, serca skłoni? się więcej ku bogactwu i mamonie, niĽli ku Bogu a ręce będ? mieć dłuższe ku braniu niż ku dawaniu. Ojcowska, braterska i przyjacielska miło?ć w sercach zga?nie. Znak największy: cesarstwo rzymskie wielk? przemianę weĽmie, tak że ludziom stanie się dziwnym tak w duchowych, jak i ?wieckich skutkach. [...]

W tym samym czasie wielu duchownych stanie się łakomymi, zajm? się lichw?. Niektórzy trwać będ? w żeńskiej
Co się tyczy Dnia S?dnego, królu, tu dziać się będ? wielkie przemiany na ?wiecie przed nim. Będzie królów i cesarzów wiele na ?wiecie, których imion wysławić nie umiem, a tobie oznajmiam, że nad miastem Bożym i nad innymi ?więtymi miejscami i miastami będzie cesarz pogański panował i przez wiele czasu w rękach swoich trzymał, aż się będzie zbliżało 2000 lat od ?mierci Mesjasza. [...]

Powstanie także wielka przemiana w szatach, niektórzy nie będ? wiedzieli jak się nosić, bowiem każdy podług mody będzie się wystrajał. Głowy będ? mieli jak sowy przystrojone, że im oczu ani włosów nie będzie widać. Żeńskie osoby swe ciało pół nago obnażać będ?, aby się miło?nikom przypodobać. Trudno też będzie rozpoznać pana od poddanego. Żeńskie osoby będ? nosiły męskie szaty i wszelkie kaptury na głowach. Bóg wszechmog?cy wszystkie te rzeczy obróci wniwecz.

Góra Etna zapadnie się. Inne królewskie miasta będ? przez nieprzyjaciół zniszczone. Pragę za? będzie Bóg nad inne miasta ciężej i gorzej karał jako wyniosły Babilon. Wtedy kiedy to wielkie miasto Praga przez ogień i wielk? powódĽ skazę weĽmie i od nieprzyjaciół utrapione i oblężone zostanie, a w zburzeniu wielk? szkodę obierze i następnie wielki mór, który do ognia można porównać - więcej ludzi przezeń zginie niżeli od miecza. Obywatele za? tego miasta smutnie na to spogl?dać będ?, gdy tak ich posiadło?ć z całym ludem od nieprzyjaciół skażona przyjdzie, a tylko rozwaliny pozostan?, które borówkami i innymi chwastami zarosn?. Miasta już więcej nie będzie, kuny i lisy w nim mieszkać będ?. Kamienie mchem porosn?. Gdy miast to karę sw?, dopu?ci Pan Bóg wiele kar, aby je do opamiętania przywie?ć, naprzód głód, potem choroby, wojny, nieurodzaj i wielkie mrozy, które zepsuj? kwiaty na zbożach i w ogrodach.

Jednego roku na pocz?tku lata przyjd? tak wielkie mrozy, że ogrodowe i le?ne drzewa posiwiej?, a ryby w stawach pomarzn?, z czego wielka szkoda będzie. Ludziom dni będ? skrócone, młodzi prędko starzeć się będ? i umierać młodo.
Planety niebieskie będ? się stawiać ludziom; słońce przestanie tak ciepło ?wiecić, zima zimy sięgać będzie a ludzie w kożuchach rżn?ć będ? zboże (podobn? przepowiednię maj? też Indianie Hopi lub Apacze). Drzewa i ro?liny żywi?ce przed czasem pomarzn?. Ale zanim to nast?pi, pojawi się wpierw 12 znaków.
- Ludzie ciężk? pracę w dni ?wi?teczne wykonywać będ?.
- Lud młody od 14 do 15 lat żenić będzie i wydawać, a potem w krótkim czasie rozchodzić.
- Nastan? na ?wiecie rozliczne sztuki, rzemiosła niesłychane.
- Bydło mało korzy?ci dawać będzie, co się ludziom będzie zdawało, że od czarów pochodzi.
- Ludzie stan? się bezbożni i będ? miłowali kłamstwo bardziej niż prawdę. Serca ich będ? się skłaniać ku mamonie.
- Zaczn? grunty i domy sprzedawać bardzo drogo.
- Ludzie w ogrodach będ? uprawiali chmiel, nieużytki i pola ze stawów robili.
- Różne pieni?dze nastan? w różnych państwach, a daniny płacić będzie trzeba.
- W postne dni ludzie weselić się będ?.
- ?nieg zamiast siana zbierać będ? ludzie w żniwa.
- Bóg ze?le szkodliwe i żarłoczne pasikoniki, podobnie jak szarańczę za czasów faraona, i wiele szkód poczyni?.
- W tej ziemi na jednej górze Blanik zwanej (Czechy) wszystkie drzewa od wierzchu aż do dołu uschn? i głód wielki nastanie.

Salomon ż?dał od Sybilli, aby mu oznajmia i powiedziała, jak długo jeszcze ?wiat istnieć będzie i jak daleko jeszcze do Dnia S?dnego? Odpowiedziała Sybilla: Królu Salomonie! Tej wiadomo?ci nie mamy, albowiem Pan Bóg tego ani aniołom swoim nie oznajmił; to ci jednak powiem: przed dniem s?dnym 7 znaków istnieć będzie:
- Wszystkie stworzenia zaczn? się pocić krwi?, czemu się ludzie wielce dziwić będ?.
- Po trzykroć księżyc się przemieni i będzie jeden raz po drugim od wschodu się ukazywał, czego ludzie lękać się będ? i pokuty zaczn? czynić.
- Słońce, księżyc i gwiazdy czerwonym blaskiem ?wiecić będ? jak krew, wtedy ludzie ręce będ? załamywać i do Boga się nawracać.
- Wszystkie lasy i wszystkie drzewa w jednym roku po całym ?wiecie wyschn?, a wtedy ludzie pokutuj?cy żywot prowadzić będ?.
- Ziemia na wielu miejscach goreć i zapadać się będzie, wtedy ludzie swego ostatniego dnia oczekiwać będ?.
- Wody ze swych granic występować będ?, a ludzie ze strachu będ? umierać.
- Góry, pagórki i wszystkie kopce równać się będ?, do płaszczyzny przychodzić, a ludzie z wielkim lękiem widzieć to będ?.

Tych 7 znaków zaiste przed S?dnym Dniem przyjdzie. Wielu ludziom będ? one straszliwe, niĽli ja ci je królu oznajmiam i obja?niam. Przed S?dnym Dniem po?le szkaradny lucyfer antychrysta na ten ?wiat. Ten się narodzi z jednej Żydówki w Babilonie i będzie znany po całym ?wiecie. Zacznie ludzi od prawowitej wiary w Boga odwracać, a wiarę Mesjaszow? tępić, za? swoj? naukę wychwalać. Przez to wielu ludzi ku sobie skłoni i doprowadzi, tak że wielu uczniów i wyznawców po ?wiecie roze?le, aby jego naukę szerzyli, za? Mesjaszow? potępiali i lud od niej odwracali. Będzie także wielkie cuda i dziwy czynił jakby się z nieba miał, ale będzie to moc szatańska. Niektórych ludzi nie będzie mógł przywie?ć do siebie i karze ich zamordować.

Lecz Pan Bóg ze?le Enocha i Eliasza. Ci będ? ludzi ?miele nauczali, a naukę antychrysta potępiali. Wtedy antychryst zacznie przeciw ?więtym mężom wojować i u?mierci ich, będ? ich ciała przez trzy dni leżeć na ulicy. W czwarty dzień zostan? przez wszechmog?cego Boga wskrzeszeni, a będzie słyszany głos z nieba do nich mówi?cy: "Enochu i Eliaszu, wst?pcie do mnie!"
W tej chwili też zacznie grzmieć i siedem tysięcy niewiernych ludzi zabije grom, dziesi?ta czę?ć miasta Jerozolimy padnie, a na ostatek ludzie nawróc? się ku prawowitej wierze w Boga. Tu ?więty Michał Archanioł zst?pi z nieba na ziemię, a powstanie przeciwko antychrystowi i jego potomkom, uchwyci go i jego na?ladowców i wtr?ci do przepa?ci piekielnej, jak uczynił lucyferowi na pocz?tku ?wiata.

W tych dniach będzie siedział na stolicy Mesjaszowej w Rzymie Piotr ?więty, tego imienia drugi rodzony Rzymianin (następny papież po Benedykcie XVI). ?więty Piotr, apostoł Pański, będzie pierwszym papieżem, który zacznie pa?ć trzodę pańsk?, a ostatni papież Piotr dokona dzieła, a po nim już więcej żadnego papieża nie będzie.

Wtenczas gdy usłysz? i ujrz? Żydzi, Turcy, Tatarzy i poganie co ?więty Michał Archanioł wespół z Enochem i Eliaszem uczynili na ?wiecie, wszyscy uwierz? w Mesjasza. Przez tych to ?więtych mężów Enocha i Eliasza stan? się wielkie dziwy i cuda na ?wiecie, dlatego cały ?wiat uwierzy w Boga.

Potem przyjdzie S?dny Dzień Pański. Ludzie na krótko przed Dniem S?dnym usłysz? i zobacz? siedem znaków, a na ostatku straszliwy przechodz?cy grzmot od piorunów id?cy, które przez siedem dni nieustannie bić będ? i od których straszliwego grzmotu miasta obalać się będ?. Obłoki się zatrzęs? i ziemia się zatrzęsie, będ? wszyscy strachem przejęci oczekuj?c ?mierci. Żaden jednak człowiek nie umrze, póki to się wszystko nie dokona.

W końcu powstan? ciemno?ci na całym ?wiecie i przyjdzie skał pękanie, tak że ?wiat cały stanie się taki, jak przed stworzeniem człowieka. Po tej ciemno?ci zacznie słońce ja?niej ?wiecić i będzie wokół niego pięć gwiazd. Gdy na te gwiazdy ludzie będ? spogl?dać, wnet wymr? na całym ?wiecie. [...]

_________________
Trust no future, however pleasant...
Ten świat nie jest miejscem dla gentelmana...


27 Lut 2007, 22:46
Profil

Rejestracja: 17 Lut 2008, 22:06
Posty: 839
Miejscowość: Kraków
Post Nie wierzę...
Tą przepowiednię to chyba jakiś Czech pry piwie czy innej śliwowicy wymyślił :) . Ta "Sybilla" wygaduje same ogólniki, a nagle wyjeżdża z Pragą, która powstanie dopiero ponad 1700 lat później. Poza tym Sybilla, jeżeli istniała, to była współczesna ostatnim królom Rzymu (schyłek VI w. p.n.e. ), a nie Salomonowi (970 - 930 pne). Znane były też inne wieszczki o tym imieniu, ale wszystkie żyły jeszcze później. Z Salomonem wiązana jest nieznana z imienia królowa Saby, ktorej też przypisano mnóstwo apokryficznych przepowiedni.

_________________
Nie jedz na czczo (grafitti)


09 Mar 2008, 22:38
Profil
Wyświetl posty z poprzednich:  Sortuj według  
Odpowiedz   [ 2 posty(ów) ] 

Kto jest na forum

Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 2 gości


Nie możesz zakładać nowych tematów na tym forum
Nie możesz odpowiadać w tematach na tym forum
Nie możesz edytować swoich postów na tym forum
Nie możesz usuwać swoich postów na tym forum
Nie możesz dodawać załączników na tym forum

Szukaj:
Skocz do:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group.
Designed by STSoftware for PTF.