Zobacz posty bez odpowiedzi | Zobacz aktywne tematy Obecny czas: 21 Lis 2017, 04:38Odpowiedz  [ 9 posty(ów) ] 
 2) Raport Pentagonu dotyczący możliwych zmian klimatu 
Autor Wiadomość
Awatar użytkownika

Rejestracja: 17 Lut 2007, 13:18
Posty: 107
Miejscowość: Kraków
Post 2) Raport Pentagonu dotyczący możliwych zmian klimatu
Poniższy tekst przetłumaczyłem z jednej z wielu anglo-języcznych stron internetowych poswięconych sprawom klimatu. Tu można znaleĽć tekst oryginalny http://www.gbn.com/ArticleDisplayServlet.srv?aid=26231. Nie jest on najswieższej daty i z pewnoscia pojawiło się wiele nowych tekstów. O klimacie mówi się obecnie już niemal codziennie. Jedno jest pewne, każdy widzi, że pory roku sa coraz bardziej rozregulowane... Do czego to może prowadzić?

Scenariusz Nagłej Zmiany Klimatu i Jego Implikacje dla bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych
pazdziernik 2003

Opracowany przez Petera Schwartza i Douga Randolfa

Wyobrażanie sobie niewyobrażalnego

Celem tego sprawozdania jest wyobrażanie sobie scenariusza, który jest nie do pomyslenia - przekracza ono granice obecnych badań nad zmianami klimatu, by lepiej zrozumieć potencjalne implikacje dla bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych. Przeprowadzilismy wywiady z wiodacymi naukowcami badajacymi zmiany klimatyczne, przeprowadzilismy dodatkowe badanie i omówilismy kilka różnych scenariuszy z tymi ekspertami. Naukowcy popieraja ten projekt, ale przestrzegaja, że przedstawiony scenariusz jest ekstremalny w dwóch podstawowych kwestiach. Po pierwsze sugeruja oni, że zarysowane zdarzenia najprawdopodobniej zdarzyłyby się w kilku regionach Ziemi, a nie globalnie. Po drugie, mówia oni, że skala wydarzeń może być znacznie mniejsza. Stworzylismy scenariusz zmiany klimatu, który, mimo że nie jest najbardziej prawdopodobny, jest wiarogodny i rzuca wyzwanie służbom bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych, które powinny zostać rozważone natychmiast.

Streszczenie

Istnieje konkretny dowód wskazujacy, że w 21 wieku wystapi znaczne globalne ocieplenie. Ponieważ dotychczas zmiany były stopniowe i wydaje się, że będa podobnie stopniowe w przyszłosci, wydaje się, że z efektami globalnego ocieplenia poradzi sobie większosć narodów. Niemniej jednak, niedawne badania sugeruja możliwosć, że to stopniowe globalne ocieplenie może doprowadzić do stosunkowo nagłego zwolnienia rozprowadzajacego ciepło pradu oceanicznego, co z kolei może prowadzić do trudniejszych warunków pogodowych zima, mocno zredukowanej wilgotnosci gleby i intensywniejszych wiatrów w regionach, które obecnie dostarczaja znaczna częsć produkcji swiatowej żywnosci.

Przy nieodpowiednim przygotowaniu, skutkiem mógłby być znaczny spadek wydajnosci srodowiska Ziemi.
Badanie sugeruje, że gdy wzrastajaca temperatura przekroczy pewien próg, niekorzystne warunki pogodowe moga rozwinać się stosunkowo nagle, z uporczywymi zmianami w cyrkulacji atmosfery, powodujacym w niektórych regionach spadki temperatur rzędu 5-10 stopni Fahrenheita w ciagu jedynej dekady.

Paleoklimatyczny dowód sugeruje, że zmienione wzorce klimatyczne moga trwać od 100 lat, jak miało to miejsce kiedy globalny prad oceaniczny załamał się 8,200 lat temu, lub w skrajnych przypadkach moga trwać nawet 1,000 lat, jak podczas Młodszego Dryasu, który zaczał się około 12,700 lat temu.

W raporcie tym, jako alternatywę dla scenariuszy stopniowego ocieplania się klimatu, które sa powszechnie znane, szkicujemy scenariusz nagłej zmiany klimatu wzorujac się na 100-letnim zjawisku, które wystapiło około 8,200 lat temu. Ten scenariusz nagłej zmiany charakteryzuje się następujacymi warunkami:

o Roczne przeciętne temperatury spadaja nawet do 5 stopni Fahrenheita nad Azja i Ameryka Północna oraz 6 stopni Fahrenheita w północnej Europie
o Roczne przeciętne temperatury wzrastaja do 4 stopni Fahrenheita w całej Australii, Ameryce Południowej i Południowej Afryce.
o Susza trwa przez większa część dekady w krytycznych regionach rolniczych i w regionach zaopatrujacych w wodę główne centra populacji w Europie i wschodniej częsci Ameryki Północnej.
o Zima szturmuje, a wiatry przybieraja na sile, wzmacniajac atak zmian.

Zachodnia Europa i Północny Pacyfik doswiadczaja spotęgowanych wiatrów.
Raport bada scenariusz, jak taka nagła zmiana klimatu mogłaby potencjalnie zdestabilizować geopolityczne srodowisko, prowadzac do zamieszek, bitew, a nawet wojny z powodu ograniczeń zasobów takich jak:

1) Braki żywnosci z powodu globalnego spadku rolniczej produkcji
2) Zmniejszony dostęp i gorsza jakosć wody pitnej w kluczowych regionach z powodu przesunięcia się stref opadów, co prowadzi do częstszych powodzi i susz
3) Zakłócony dostęp do dostaw energii z powodu rozległych obszarów lodu na morzach i burz

Gdy globalna i lokalna wydajnosć transportowa (?) zostanie zmniejszona, moga wzrosnać napięcia w swiecie, prowadzac do dwóch podstawowych strategii: defensywnej i ofensywnej. Narody z zasobami moga zbudować prawdziwe konstrukcje obronne wokół swych krajów, zachowuj?c zasoby dla siebie. Narody będace w niezbyt fortunnej sytuacji, zwłaszcza te posiadajace wrogie relacje z sasiadami, moga inicjować walki o dostęp do jedzenia, czystej wody lub energii. Nieprawdopodobne przymierza mogłyby powstawać, raczej w celu ochrony zasobów służace przetrwaniu niż z powodów religijnych, ideologicznych lub honoru narodowego.

Ten scenariusz stawia nowe wyzwania dla Stanów Zjednoczonych i sugeruje kilka kroków, które należałoby podjać:

o Ulepszyć modele przewidywania klimatu, by umożliwić badania szerszej gamy scenariuszy i przewidywać, jak i gdzie zmiany mogłyby wystapić
o Zgromadzić rozległe modele przewidywania potencjalnego wpływu nagłych zmian klimatu, w celu usprawnienia przewidywania wpływu klimatu na żywnosć, wodę i energię
o Stworzyć metryki "wrażliwosci" poszczególnych krajów, by przewidzieć, które z nich sa najbardziej podatne na zmiany klimatu, co mogłoby spowodować, że zasadniczo przyczynia się kreowania coraz bardziej bezładnego i potencjalnie agresywnego swiata.
o Zidentyfikować strategie "bez żałowania", takie jak poprawienie zdolnosci do zarzadzania woda
o Przećwiczyć reakcje adaptacyjne
o Zbadać implikacje lokalne
o Zbadaj opcje geo-inżynieryjne, które mog? kontrolować klimat.

Sa pewne oznaki dzisiaj, że globalne ocieplenie osiagnęło próg, gdzie krażenie ciepła w pradach oceanicznych mogłoby zaczać znacznie się (osłabiać). Te oznaki zawieraja obserwacje udokumentowujace, że północny Atlantyk jest coraz bardziej schładzany przez topiejace lodowce i wzrastajace opady atmosferyczne oraz spływ słodkiej wody powodujace znacznie mniejsze zasolenie przez ostatnie 40 lat.

Raport ten sugeruje, że z powodu zgubnych konsekwencji, ryzyko nagłej zmiany klimatu, chociaż niepewne i prawdopodobnie całkiem małe, powinno zostać wyniesione poza naukow? debatę do poziomu kwestii bezpieczeństwa narodowego USA.

Zmiana Klimatu - chłodniejszy- suchy- burzowy Ograniczenia w dostępie do zasobów naturalnych - żywnosć- woda pitna- surowce energetyczne Implikacje dla bezpieczeństwa narodowego- kwestie granic- globalne konflikty - marazm ekonomiczny

Scenariusz nagłych zmian klimatycznych i ich wpływ na bezpieczeństwo narodowe Stanów Zjednoczonych
PaĽdziernik 2003


Wstęp

Gdy większosć ludzi mysli o zmianie klimatu, wyobrażaja sobie oni stopniowe wzrosty temperatury i tylko marginalne zmiany innych warunków klimatu, które kontynuuja tak w sposób nieokreslony, lub nawet wyrównuja się kiedys tam w przyszłosci. Typowy rozsadek mówi, że nowoczesna cywilizacja albo przystosuje się do warunków pogodowych jakichkolwiek zaistnieja, i że tempo zmian klimatu nie będzie większe od możliwosci przystosowawczych społeczeństwa, lub, że nasze wysiłki, takie którym daje wyraz Protokół z Kyoto, będa wystarczajace by złagodzić siłę zmian. IPCC udokumentowuje, że grozba stopniowej zmiany klimatu i jej wpływ na zaopatrzenie w żywnosć oraz inne srodki o dużym znaczeniu dla ludzi, nie będzie tak surowa by spowodować zagrożenie bezpieczeństwa. Optymisci dowodza, że korzysci z rozwoju technologicznego będa w stanach wyprzedzić negatywne efekty zmian klimatu.

Jesli chodzi o klimat, opinia o stopniowych zmianach w przyszłosci zakłada, że rolnictwo będzie nadal dobrze prosperować, a sezony uprawne wydłuża się. Północna Europa, Rosja i Ameryka Północna będa się rolniczo rozwijać, a Europa południowa, Afryka, oraz Centralna i Południowa Ameryka będa narażone na wzrastajaca suchosć, goraco, niedobory wody i zmniejszona produkcję. Globalna produkcja żywnosci w wielu typowych scenariuszach klimatycznych wzrosnie.
Takie spojrzenie na kwestie zmian klimatycznych może być niebezpiecznym czynem samooszukiwania się, jako że coraz częsciej stajemy wobec katastrof zwiazanych z pogoda - więcej huraganów, monsunów, powodzi i okresów suszy - w różnych regionach swiata.

Zdarzenia powiazane z pogoda maja ogromny wpływ na społeczeństwo, jako że wpływaja na zaopatrzenie w żywnosć, warunki w miastach i srodowisku, jak również dostęp do czystej wody i energii. Na przykład niedawne sprawozdanie Climate Action Network z Australii okresla, że ta zmiana klimatyczna prawdopodobnie zmniejszy opady deszczu w obszarach ich występowania, które moga doprowadzić do 15 procentowego spadku plonu trawy. To z kolei, może doprowadzić do spadku wagi bydła przeciętnie o 12%, znaczaco zmniejszajac dostawę wołowiny. W takiej sytuacji można również oczekiwać 30% spadku produkcji mleka, oraz tego, że nowe szkodniki prawdopodobnie zaleja obszary uprawy owoców. Dodatkowo, przewiduje się do 10% mniej wody pitnej. Bazowanie na modelu przewidujacym zmiany warunków, takich jak te które moga wystapić w kilku regionach swiata produkujacych żywnosć równoczesnie w przeciagu następnych 15-30 lat, kwestionuje mniemanie, że zdolnosć społeczeństwa do przystosowania sprawi, że nad kwestiami klimatycznymi da się zapanować.

Z ponad 400 milionami ludzi żyjacymi dzisiaj w bardziej suchych, podzwrotnikowych, często przeludnionych i ekonomicznie biednych regionach, zmiana klimatu i jego następstwa stanowia poważne ryzyko dla politycznej, ekonomicznej i społecznej stabilnosci. W mniej prosperujacych regionach, gdzie krajom brakuje zasobów i zdolnosci do szybkiego przystosowania się do trudniejszych warunków, problem będzie najprawdopodobniej zaostrzony. Dla niektórych krajów, zmiana klimatu mogłaby stanowić wezwanie do masowej emigracji zdesperowanych ludzi szukajacych lepszego życia w regionach takich jak Stany Zjednoczone, które maja możliwosci do adaptacji.

Ponieważ przeważajace scenariusze stopniowego globalnego ocieplenia mogłyby spowodować efekty jak te opisane powyżej, coraz większa liczba osób ze swiata biznesu, ekonomistów, decydentów i polityków jest zaniepokojona prognozami dalszych zmian, i pracuje na rzecz ograniczenia wpływu człowieka na klimat. Ale wysiłki te, moga nie być wystarczajace, lub moga nie zostać wprowadzone wystarczajaco szybko.

Bardziej niż dekady lub nawet wieki stopniowego ogrzewania, to raczej niedawny materiał dowodowy wskazuje na możliwosć urzeczywistnienia się bardziej złowróżbnego scenariusza zmian klimatycznych. To własnie dlatego GBN pracuje z OSD, by wypracować wiarogodny scenariusz nagłej zmiany klimatu, który mógłby zostać użyty do zbadania implikacji dla produkcji żywnosci, zdrowia i chorób, handlu i przemysłu, i ich konsekwencji dla bezpieczeństwa narodowego.

Jak długo wzorce pogodowe na przyszłosć i dokładne szczegóły nagłej zmiany klimatu nie moga zostać przewidziane dokładnie lub z wielka pewnoscia, użytecznych wskazówek dostarczy historia zmian klimatycznych. Naszym celem jest zaledwie przedstawianie wiarogodnego scenariusza, podobnego do tego jaki już był doswiadczeniem ludzkosci, dla którego istnieje rozsadny dowód, abysmy mogli dalej badać potencjalne implikacje dla bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych.

Ochłodzenie, jakie zdarzyło się 8200 lat temu

Scenariusz zmiany klimatu naszkicowany w tym raporcie wzoruje się na trwaj?cym 100 lat wydarzeniu klimatycznym, które zarejestrowane zostało w lodach w Grenlandii wskazuj?cych na czas wyst?pienia 8,200 lat temu. Natychmiast po dłuższym okresie ciepła - w takiej fazie wydajemy się być dzisiaj - nast?piło nagłe ochłodzenie. ?rednie roczne temperatury na Grenlandii spadły o jakie? 5 stopni Fahrenheita i wydaje się, że tego rzędu spadki temperatur wyst?piły na całym północnym Atlantyku. Podczas tego wydarzenia, surowe zimy w Europie i kilku innych obszarach spowodowały rozprzestrzenienie się lodowców, zamarzanie rzek, i spadek produktywno?ci obszarów rolniczych. Dowód naukowy sugeruje, że to zdarzenie to było poł?czone, a prawdopodobnie i spowodowane przez załamanie się globalnego pr?du oceanicznego, który nast?pił po okresie stopniowego wzrostu temperatur.

Dłuższy rdzeń lodu i ?lady oceaniczne sugeruj?, że w okresie ostatnich 730,000 lat, mogło być aż osiem takich epizodów szybkiego schłodzenia temperatur i ostrego zahamowania pr?du oceanicznego. Zjawisko to, jest "głównym podejrzanym" je?li chodzi o nagłe zmiany klimatyczne, i można oczekiwać go również w przyszło?ci.

Młodszy Dryas

Około 12,700 lat temu, również zwi?zany z oczywistym załamaniem globalnego pr?du oceanicznego, był spadek temperatury o co najmniej 27 stopni Fahrenheita na Grenlandii i istotn? zmian? w regionie całego północnego Atlantyku, tym razem trwało to 1,300 lat. Nadzwyczajn? cech? zdarzenia z Młodszego Dryasu było to, że była to seria spadków temperatur o około 5 stopni co 10 lat, po których nastawały 1000-letnie okresy zimnej i suchej pogody. Wydarzenie to miało ogromny wpływ na ocean i ziemię otaczaj?c? Europę (powoduj?c powstawanie gór lodowych nawet tak daleko jak przy wybrzeżu Portugalii), a dzi?, w naszym gęsto zaludnionym społeczeństwie, jego uderzenie przyniosłoby dużo poważniejsze skutki. Wydaje się, że niedawne okresy chłodu maj? wielki zwi?zek z przemianami cywilizacyjnymi, niepokojem, niemożliwo?ci? zamieszkiwania upragnionej ziemi, a nawet zniknięciem pewnych populacji.

Mała Epoka lodowcowa

Od 14 wieku poczynaj?c, region północno-atlantycki do?wiadczył okresu chłodniejszego, które trwał do połowy 19 wieku. Ochłodzenie to mogło zostać spowodowane przez znaczne zwolnienie pr?du oceanicznego, jakkolwiek przyjmuje się, że na zmiany oceaniczne mogły mieć wpływ wybuchy wulkanów i osłabione promieniowanie Słońca. Okres ten, często zwany Mał? Epok? lodowcow?, która trwała od 1300 do 1850, przyniósł surowe zimy, nagłe zmiany klimatu i zadał Europie głęboki cios rolniczy, ekonomiczny i polityczny.

Okres ten cechował przez bezustanny nieurodzaj, głód, choroby i migracja populacji, które prawdopodobnie najdramatyczniej odczuli Nordycy, znani również jako Wikingowie, którzy zamieszkiwali Islandię a póĽniej Grenlandię. Formacje lodu wzdłuż wybrzeża Grenlandii nie pozwalały kupcom dopływać statkami do Grenlandii, a rybakom, gromadzić zapasów ryb na całe zimy. Wskutek tego, rolnicy zostali zmuszeni ubić swój marnie karmiony żywy inwentarz - brakowało jedzenia zarówno dla zwierz?t jak i dla nich. Bez ryb, warzyw i ziarna, nie wystarczało jedzenia by wykarmić populację.

Głód, będ?cy czę?ciowo rezultatem surowszych klimatycznych warunków, zaledwie w okresie 1315 - 1319, przyniósł ?mierć dziesi?tek tysięcy ludzi. Ogólne oziębienie wygnało również Wikingów z Grenlandii - i niektórzy mówi?, że było przyczyn? wyginięcia tego społeczeństwa.

Mimo, że takie kryzysy klimatyczne jak Mała Epoka lodowcowa nie s? całkowicie odpowiedzialne za ?mierć cywilizacji, niezaprzeczalne jest, że miały one wielki wpływ na społeczeństwo. Nie minęło 175 lat, odk?d 1 milion ludzi umarło z głodu (Irish Potato), który po czę?ci został również wywołany przez zmianę klimatu.

Scenariusz Zmiany Klimatu w Przyszło?ci

Minione przykłady nagłej zmiany klimatu sugeruj?, że rozważnie jest rozważyć scenariusz nagłej zmiany klimatu w przyszło?ci jako wiarogodny, zwłaszcza, że niedawne naukowe odkrycia sugeruj?, że możemy być na krawędzi takiego wydarzenia. Scenariusz, który skonstruowali?my, oparty jest na zdarzeniu sprzed 8,200 lat, które było dużo cieplejsze i daleko krótsze niż Młodszy Dryas, ale bardziej surowe niż Mała Epoka lodowcowa. Scenariusz ten przyjmuje wiarogodne założenia co do tego, których czę?ci globu bed? prawdopodobne zimniejsze, bardziej narażone na susze i wiatr. Chociaż pogłębione badania mogłyby pomóc dopracować założenia, nie ma możliwo?ci potwierdzenia tych założeń na podstawie obecnych modeli.

Zamiast przewidywać, jak zmieni się klimat, mamy zamiar wskazać na dramatyczny wpływ zmiany klimatu na społeczeństwo, jeżeli nie będziemy do tego przygotowani. Gdzie opisujemy konkretne warunki pogodowe i ich implikacje, naszym celem jest bardziej wspieranie dyskusji strategicznych niż dokładne prognozowanie co prawdopodobnie mogłoby się zdarzyć. Nawet najbardziej wyszukane modele nie s? w stanie przewidzieć szczegółów zmiany klimatu, wskazać jak poszczególne regiony będ? dotkniete, i jak rz?dy oraz społeczeństwo zachowa się w jej obliczu. Jednakże wydaje się, że w?ród naukowców panuje zgoda co do tego, że ekstremalny przypadek jaki przedstawiamy poniżej, nie jest nieprawdopodobny. Ale historia mówi nam, że czasami ekstremalne przypadki naprawdę występuj?. Istnieje dowód, że tak może być i to jest praca DOD's (?), by takie scenariusze rozważyć.

Pamiętaj, że czasokres trwania takiego wydarzenia może być liczony w dekadach, wiekach lub millenniach, a może się to zacz?ć już w tym roku, lub za wiele lat w przyszło?ci. W naszym scenariuszu rozważamy okres stopniowego ocieplania klimatu do roku 2010, a następnie szkicujemy kolejne dziesięć lat, zakładaj?c model zmian warunków pogodowych jak w wydarzeniu sprzed 8,200 lat, kiedy to nast?piło nagłe ochłodzenie.

Wzrost temperatur do 2010

Współczesna cywilizacja do?wiadcza najgwałtowniejszego wzrostu temperatur, w pierwszych dziesięciu latach 21 wieku wzrost atmosferycznego ciepła wynosi przeciętnie około 5 stopni Fahrenheita, a około 2 stopnie Fahrenheita w bardziej dotkniętych regionach. Takie zmiany temperatury będ? różniły się zarówno co do regionu jak i pory roku, z większ? lub mniejsz? fluktuacj? niż zmiana u?redniona. Co byłoby bardzo wyraĽnie to to, że planeta kontynuuje trend wzrostowy grzania końcówki 20 wieku.

Większo?ć Ameryki Północnej, Europy i czę?ci Ameryki Południowej do?wiadcza o 30% więcej dni z temperaturami przekraczaj?cymi 90 stopni Fahrenheita niż wiek temu, z dużo mniejsz? ilo?ci? dni gdy temperatura spada poniżej progu zamarzania wody. Oprócz samego ocieplenia mozna zaobserwować więcej powodzi, szczególnie w górzystych regionach i przedłużone okresy suszy w regionach produkuj?cych zboża i przybrzeżnych obszarach rolniczych. Ogólnie patrz?c, zmiana klimatu jest ekonomiczn? udręk?, która ma dramatyczny wpływ na regiony w postaci burz, suszy, upałów i innych działań klimatycznie uwarunkowanych (Np. Więcej francuskich lekarzy pozostaje na dyżurze w sierpniu). Jednak takie wzorce pogodowe, nie s? jeszcze wystarczaj?co dotkliwe, ani nie występuj? zbyt rozlegle by zagrozić wzajemnie poł?czonym społeczeństwom, ani bezpieczeństwu narodowemu Stanów Zjednoczonych.

Reakcja na ocieplenie

Jako że w całym 20 wieku i na pocz?tku wieku 21 temperatury cały czas rosn?, następuje mocne sprzężenie zwrotne przyspieszaj?c proces ocieplania o dodatkowe 2-4 stopni Fahrenheita, a w niektórych regionach nawet do 5 stopni Fahrenheita rocznie. W miarę ogrzewania powierzchni ziemi, hydrologiczny cykl (parowanie, opady i spływ rzekami) przyspiesza powoduj?c wzrost temperatur do jeszcze wyższych. Para woda para, najpotężniejszy naturalny gaz szklarniowy, łapie w sidła dodatkowe gor?co i powoduje wzrost przeciętnych temperatur powietrza przy powierzchni ziemi. W miarę wzrostu parowania, wyższe temperatury powietrza przy powierzchni powoduj? wysychanie lasów i ł?k, gdzie zwierzęta się pas? i rolnicy hoduj? ziarno. Ponieważ drzewa obumieraj? i pal? się, [jest ich mniej], więc lasy wchłaniaj? mniej dwutlenku węgla, znów prowadz?c do wyższych temperatur powietrza. Występuj? również gwałtowne i nieposkromione pożary le?ne. Następnie, coraz wyższe temperatury powoduj? topnienie pokryw ?nieżnych w górach, otwartych polach, obszarach tundry i wiecznej zmarzliny, czyli obszarach zimnych. Gdy powierzchnia ziemi pochłania coraz więcej, a odbija coraz mniej promieni słonecznych, temperatury wzrastaj? jeszcze wyżej.

W roku 2005, w pewnych regionach ?wiata, wpływ zmian klimatycznych jest bardziej odczuwalny. Silniejsze burze i tajfuny powoduj? większe fale i powodzie w niżej położonych wyspach takich jak Tarawa i Tuvalu (w okolicach Nowej Zelandii). W roku 2007, szczególnie silny sztorm powoduje przedarcie się oceanu przez groble (mierzeje) w Holandii, powoduj?c że kilka kluczowych miast przybrzeżnych (takich jak Haga) nie będzie nadawać się do zamieszkiwania. Zniszczenie mierzei w delcie rzeki Sacramento w Centralnej Dolinie Kalifornii stworzy ?ródl?dowe morze i zniszczy system akweduktowy transportuj?cy wodę z północnej do południowej Kalifornii, ponieważ nie będzie sposobu na powstrzymanie słonej wody podczas suchej pory roku. Topienie się himalajskich lodowców przyspieszy, zmuszaj?c niektórych Tybetańczyków do przemieszczenia się w inne rejony. Kra w północnych polarnych morzach, która już straciła 40% swojej masy zaledwie w okresie od 1970 do 2003, prawie zniknie gdzie? latem roku 2010. W miarę topnienia lodowców nast?pi wzrost poziomu mórz i zmniejszenie obszaru zimowego morza, a fale oceaniczne nasil? się niszcz?c przybrzeżne miasta. Dodatkowo, miliony ludzi na całym ?wiecie będzie narażonych na powodzie, rybołówstwo się załamie z powodu migracji ryb do nowych miejsc i ?rodowisk, i wzrosn? napięcia zwi?zane z prawami do połowów.

Każda z tych miejscowych katastrof spowodowana przez warunki pogodowe dotknie okoliczne obszary, których naturalne, ludzkie i ekonomiczne zasoby będ? wykorzystywane w reperacji szkód.
Nast?pi dodatnie sprzężenie zwrotne i przyspieszenie ocieplania wywoła reakcje, które nie były wcze?niej brane pod uwagę, jak te, że naturalne katastrofy i burzowa pogoda wyst?pi? zarówno w rozwiniętych jak i mniej rozwiniętych krajach. Ich skutki będ? największe w mniej odpornych, rozwijaj?cych się krajach, które nie maj? zdolno?ci do zbudowania społecznych, ekonomicznych i rolniczych systemów, które byłyby w stanie przyswoić zmianę.

Ponieważ topienie się pokrywy lodowej Grenlandii przekracza roczne opady ?niegu i wzrasta dopływ słodkiej wody do oceanów, następuje coraz szybsze schładzanie się wód na północy Oceanu Atlantyckiego i na morzach pomiędzy Grenlandi? a Europ?. Niższa gęsto?ć tych schłodzonych wód z kolei, toruje drogę do ostrego zwolnienia globalnego systemu pr?dów oceanicznych.

Okres od 2010 do 2020
Załamanie globalnego kr?żenia


Po około 60 latach powolnego ochładzania się, pr?d oceaniczny zaczyna zwalniać w 2010 r., zakłócaj?c umiarowany klimat w Europie, który istniał dzięki ciepłemu pr?dowi (golfstrom) jaki oddzielał się od pr?du globalbego na Atlantyku Północnym ręki. Model kr?żenia oceanicznego zmienia się, doprowadzaj?c?c mniej ciepłej wody na północ i powoduj?c natychmiastow? zmianę pogody w Północnej Europie i wschodniej czę?ci Ameryki Północnej. Północna czę?ć Atlantyku nadal jest zasilana słodk? wod? pochodz?c? z topienia lodowców, lodowej płyty Grenlandii i co być może najważniejsze, zwiększonych opadów deszczu i spływów rzecznych. Dekady wysokich temperatur s? przyczyn? zwiększonych opadów, które dodaj? więcej słodkiej wody do słonej i gęstej wody na północy, która zwykle jest pod wpływem cieplejszej i bardziej słonej wody z Golfstromu. Ten ogromny pr?d ciepłej wody przestaje docierać do dalszych regionów Północnego Atlantyku. Natychmiastowym efektem s? niższe temperatury w Europie i całej Półkuli Północnej i dramatyczny spadek ilo?ci opadów w wielu kluczowych rolniczych i mieszkalnych obszarach. Efekty załamania klimatu będ? odczuwane zrywami, tradycyjne modele pogodowe będ? pojawiać się na chwilę, by zostać odsunięte przez pełn? dekadę ochłodzenia.

Niektórzy oceaniczni badacze naukowi spodziewaj? się dramatycznego zwolnienia kr?żenia pr?du oceanicznego, ale Stany Zjednoczone nie s? wystarczaj?co przygotowane na efekt tego wydarzenia, czas wyst?pienia, ani stopień nasilenia. Komputere modele systemu klimatycznegi i oceanicznego, chociaż udoskonalone, nie były w stanie dostarczyć wystarczaj?co spójnych i dokładnych informacji dla osób podejmuj?cych decyzje. Modele pogodowe dotycz?ce lat po zapa?ci systemu pr?dów oceanicznych, nie wskazuj? jednoznacznie na rodzaj pogody jaka ma zapanować w przyszło?ci. Gdy jedni prognostycy wierz? w nadchodz?cy koniec chłodów i susz, inni przewiduj? now? epokę lodowcow? lub globaln? suszę, pozostawiaj?c osoby podejmuj?ce strategiczne decyzyjne jak i społeczeństwo z wielk? niepewno?ci? co do przyszłego klimatu, i co do tego, czy należałoby co? zrobić i co. Czy jest to zaledwie mało znacz?cy sygnał, czy fundamentalna zmiana klimatu na Ziemi, wymagaj?ca pilnej i masowej ludzkiej reakcji?

Chłodniejsze, bardziej suche i bardziej wietrzne warunki pogodowe
dla kontynentalnych obszarów półkuli Północnej


Prognoza Pogody: 2010-2020o Susza trwa przez cał? dekadę w krytycznych regionach rolniczych i w głównych centrach populacji w Europie i wschodniej czę?ci Ameryki Północnej.o Przeciętne roczne temperatury spadaj? do 5 stopni Fahrenheita w Azji i Ameryce Północnej i do 6 stopniach Fahrenheita w Europie.o Temperatury wzrastaj? do 4 stopni Fahrenheita w kluczowych obszarach Australii, Ameryki Południowej i południowej Afryki.o Zima szturmuje, a wiatry nasilaj? się, potęguj?c cios zmian klimatycznych. Zachodnia Europa i północny Pacyfik do?wiadczaj? zachodnich wiatrów o wzmozonej sile.


W północnej Europie, pomiędzy rokiem 2010 a 2020 przeciętna temperatura spada corocznie, osi?gaj?c spadek o 6 stopni Fahrenheita w ci?gu dziesięciu lat. Przeciętne roczne opady deszczu w tym regionie spadaj? prawie o 30%; a wiatry s? ?rednio do 15% silniejszege. Wewnętrzne, kontynentalne regiony północnej Azji i Ameryki Północnej maj? surowszy klimat.

Efekty suszy dewastuj? bardziej niż nieprzyjemne spadki temperatury w obszarach rolniczych i zamieszkanych. Z uwagi na uporczyw? obniżkę opadów w tych obszarach, jeziorach wysychaj?, a rzeki opadaj?. Ograniczona zostaje bież?ca dostawa wody pitnej oraz możliwo?ci jej gromadzenia, a zgromadzone rezerwy się wyczerpuj?. Mega-susze w kluczowych regionach Południowych Chin i Północnej Europy zaczynaj? się około 2010 roku i trwaj? pełn? dekadę. Jednocze?nie, na obszary, które były stosunkowo suche przez ostatnie kilkadziesi?t lat i które tradycyjnie opierały się na rolnictwie na suchej ziemi, nadchodz? lata uporczywych ulewnych opadów i wylewaj?cych rzek.

W regionie północnego Atlantyku i północnej Azji, najbardziej zdecydowane ochłodzenie przypada na samo "serce" zimy - grudzień, styczeń i luty - chociaż jego efekty daj? się odczuć i w następnych porach roku, ochłodzenie staje się coraz bardziej intensywne i coraz mniej przewidywalne. Ponieważ regionach górskich gromadzi się ?nieg, okresy chłodu przeci?gaja się do lata. Oprócz chłodu i letnich susz, wzrasta prędko?ć wiatru z uwagi na "pasmowy" system kr?żenia atmosferycznego.

W pierwszych pięciu latach po zapa?ci systemu kr?żenia pr?dów oceanicznych, nadej?cie globalnych zmian klimatu będzie najbardziej odczuwalne w Europie Północnej. Chłód i trudniejsze warunki klimatyczne dotr? głębiej, do Południowej Europy, Ameryki Północnej i dalej, w następnych pięciu latach. Północna Europa ochładza się w miarę jak zimniejsza pogoda wydłuża czas, kiedy na powierzchni północnego Atlantyku pływa lód, potęguj?c w ten sposób ochłodzenie i przeci?gaj?c okres zimowych temperatur powietrza. Wiatry wzbieraj?, ponieważ atmosfera próbuje uporać się z różnicami temperatur pomiędzy biegunem a równikiem. Zimne wiatry przelatuj?ce przez Europę stwarzaj? bardzo trudne warunki dla rolnictwa. Poł?czenie wiatrów i sucho?ci prowadzi do rozległych burz piaskowych i utraty gleby.

Oznaki wzrostu ocieplania się klimatu pojawiaj? się w najbardziej południowych obszarach wzdłuż Oceanu Atlantyckiego, lecz sucho?ć nie ustaje. Do końca dekady, klimat Europy będzie przypominał klimat syberyjski.

Alternatywny Scenariusz dla Półkuli Południowej

Istnieje spora niepewno?ć co do dynamiki klimatu Półkuli Południowej, głównie wskutek posiadania mniejszej ilo?ci danych paleoklimatycznych niż dla Półkuli Północnej. Wzorce pogodowe w kluczowych regionach Półkuli Południowej mogłyby przypominać te z Półkuli Północnej, czyli zimniejsze temperatury i narastaj?ce susze, w miarę odpływania gor?ca ze strefy tropikalnej do Półkuli Północnej i próby termodynamicznego zbalansowania systemu klimatycznego. Lub alternatywnie, schładzanie Półkuli Północnej może prowadzić do wzrostów ciepła, opadów atmosferycznych i burz na południu, jako że gor?co zwykle odtransportowywane z obszarów równikowych przez pr?dy oceaniczne zostanie uwięzione i pojawi się efekt cieplarniany z tendencj? do dalszego wzrostu gor?ca. Tak czy inaczej, wcale nie jest nieprawdopodobne, że nagła zmiana klimatu przyniesie skrajne warunki pogodowe społeczno?ciom ludzkim i kluczowym regionom produkuj?cym żywno?ć równocze?nie - odciskaj?c swe piętno na dostawach żywno?ci, wody i energii.

Regiony: 2010 to 2020

Europa. Dotknięta najbardziej klimatycznymi zmianami, przeciętne roczne temperatury spadaj? o 6 stopni Fahrenheita w mniej niż 10 lat, najdramatyczniejsze zmiany wyst?pi? wzdłuż północno-zachodniego wybrzeża. Klimat w połnocno - zachodniej Europie jest zimniejszy, suchszy i bardziej wietrzny, upodabnia się do Syberii. Europa Południowe odczuwa trochę mniejsze zmiany, ale nadal cierpi z powodu sporadycznych ataków zimna i szybkich spadków temperatury. Zmniejszone opady powoduj? utratę gleby w całej Europie, przyczyniaj?c się do niedoborów żywno?ci. Europa zmaga się z emigracj? ze Skandynawa i krajów północnoeuropejskich szukajacych ciepła, jak również z imigrantami z mocniej dotknięych krajów Afryki i innych.

Stany Zjednoczone. Zimniejsza, bardziej wietrzna i sucha pogoda skraca uprawne pory roku i powoduje spadek produkcji rolnej w całym obszarze północno-wschodnich Stanów Zjednoczonych, a na południowym zachodzie pory te s? dłuższe, lecz suchsze. Obszary pustynne targane s? coraz silniejszymi wiatrami, a obszary rolnicze z powodu takich wiatrów i mniejszej wilgoci gleby, trac? glebę. Zmiana w kierunku bardziej suchego klimatu bardziej widoczna jest w południowych stanach.
Obszary przybrzeżne, które były w stanie ryzyka podczas okresu ogrzewania się atmosfery, pozostaj? nadal w stanie ryzyka, z powodu rosn?cych poziomów oceanów wzdłuż brzegów. Stany Zjednoczone zwracaj? się do ?rodka, przeznaczaj? swe zasoby do nakarmienia własnej populacji, wzmacniania granic i radzenia sobie ze wzrastaj?cym globalnym napięciem.

Chiny. Chiny, z ich wielk? potrzeb? wyżywienia ogromnej populacji, odczuwaj? bolesny cios przez zwiększon? niepewno?ć występowania deszczów monsunowych. Sporadyczne monsuny podczas pór letnich s? mile widziane, lecz przynosz? dewastuj?cy efekt, ponieważ najczę?ciej zalewaj? odsłonięt? ziemię. Dłuższe i zimniejsze zimy oraz gorętsze lata spowodowane przez zmniejszenie paruj?cego chłodzenia z powodu redukowanych opadów, obci?żaj? już deficytow? energię i dostawy wody. Rozpowszechniony głód powoduje chaos i wewnętrzne walki, gdy zimne i głodne Chiny zazdro?nie spogl?daj? na zasoby energii leż?ce poza rosyjskimi i zachodnimi granicami.

Bangladesz. Uporczywe tajfuny i podniesiony poziom morza tworz? sztormy, które przyczyniaja się do znacznej erozji strefy przybrzeżnej, czyni?c znaczn? czę?ć Bangladeszu prawie nie do zamieszkania. Rosn?cy poziom morza dodatkowo zanieczyszcza zbiorniki wody pitnej w głębi l?du i stwarza tym kryzys. Pojawia się zjawisko masowej emigracji, powoduj?c napięcia w Chinach i Indiach, których zmagaj? się z ich własnymi kryzysami.

Wschodnia Afryka. Kenia, Tanzania i Mozambik doznaj? tylko nieznacznie cieplejszej pogody, ale dotykane s? przez uporczywe susze. Przyzwyczajone do suchych warunków, kraje te nie odczuły zmiany pogody tak drastycznie jak inne, natomiast brak jest im żywno?ci z uwagi zaniżon? produkcję roln? wskutek susz.

Australia. Główny eksporter jedzenia, Australia, stara się dostarczać żywno?ć do innych krajów na całym ?wiecie, ponieważ sbuttelne zmiany w klimacie nie zdławiły jej rolnictwa. Istnieje jednak duża niepewno?ć co do scenariusza, że Półkula Południowa nie dozna tragicznych zmian klimatu, należy przyj?ć go z podejrzliwo?ci?.

Wpływ na Surowce naturalne

Zmieniaj?ca się pogoda i temperatury oceanu maj? wpływ na rolnictwo, połowy ryb, przyrodę, wodę i energię. Produkcja rolna, pod wpływem problemów zwi?zanych z temperatur? i wod?, jak również długo?ci? sezonów rolniczych, może spa?ć o około 10-25 % i będzie mniej przewidywalna wskutek zmiany trendów, od gor?ca do oziębienia. Niektóre szkodniki rolnicze wymr? z powodu zmian temperatury, a w ich miejsce pojawi? się inne, dzięki sucho?ci i wiatrom. Wymagać to będzie innych pestycydów lub opracowania metod ich zwalczania. Rybołówstwo, które bazuje na przyznanych prawach połowowych w okre?lonych obszarach, nie będzie przygotowane na sytuację, w której ryby zmieni? masowo swe żerowiska.

Przy pięciu czy sze?ciu kluczowych regionach rolniczych na ?wiecie (USA, Australia, Argentyna, Rosja, Chiny i Indie), produkcja rolna nie będzie wystarczaj?ca gdyby trudne warunki pogodowe pojawiły się w kilku regionach równocze?nie - nie mówi?c o sytuacji, gdyby producentów było mniej. Ekonomiczna współzależno?ć ?wiata powoduje, że Stany Zjednoczone będ? ekonomicznie bardzo wrażliwe na lokalne zmiany pogody w kluczowych obszarach rolniczych i mocno zaludnionych regionach na całym ?wiecie. Problem katastrofalnych niedoborów wody i energii, które już dzi? s? mocno obci?żone, nie będzie w stanie być szybko rozwiazany.

Wpływ na Bezpieczeństwo narodowe

Cywilizacja ludzka rozpoczęła od momentu stabilizacji i ocieplenia klimatu Ziemi. Zimniejszy, niestały klimat oznaczał, że ludzie nie mogli rozwijać ani rolnictwa, ani trwałych osad. Z końcem Młodszego Dryasu i ocieplenia oraz ustabilizowania się klimatu, ludzie mogli nauczyć się rytmów rolnictwa i osi??ć w miejscach, gdzie klimat pozwalał na produkcję roln?. Współczesna cywilizacja nigdy nie do?wiadczyła permanentnie destrukcyjnych warunków pogodowych, takich jak te, naszkicowane w tym scenariuszu. Dlatego implikacje takich zmian pogodowych dla bezpieczeństwa narodowego, s? tylko hipotetyczne. Faktyczny wpływ może różnić się bardzo znacznie, zależenie od niuansów warunków pogodowych, zdolnosci ludzko?ci do przystosowania się i decyzji podejmowanych przez decydentów.

Przemoc i zakłócenia będ?ce wynikiem nagłych zmian klimatu, wskazuj? na inny typ zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego niż te, do których jeste?my przyzwyczajeni dzisiaj. Konfrontacja militarna może zostać prędzej wywołana przez zdesperowan? potrzebę zdobycia surowców naturalnych takich jak energia, żywno?ć i woda, niż z powodów ideologicznych, religijnych czy honoru narodowego. Motywacje dla konfrontacji militarnej mogłyby się zmieniać, stosownie do podatno?ci jakiego? kraju na atak, b?dĽ istnienia znaków ostrzegawczych przed niebezpieczeństwem.

Od dawna toczy się debata akademicka na temat jak wielkie musiałyby być ograniczenia w dostępie do ?rodków do życia i zmian ?rodowiskowych, by doprowadzić do wybuchu konfliktu międzynarodowego. Gdy jedni wierz?, że samo to wystarczy do ataku jednego narodu na inny, inni dowodz?, że tego rodzaju zdarzenia posłużyłyby jedynie jako przyczyna wybuchu konfliktu między krajami, miedzy którymi już wcze?niej istniały społeczne, ekonomiczne i polityczne napięcia. Niezależnie od tego, która wersja jest prawdziwa, wydaje się bezsprzeczne, że poważne problemy ?rodowiskowe doprowadz? do eskalacji globalnych konfliktów.

Współzałożyciel i Prezydent the Pacific Institute for Studies in Development, Environment, and Security, Peter Gleick, szkicuje trzy najwazniejsze wyzwania, jakie stawia nagła zmiana klimatu dla bezpieczeństwa narodowego:

1. Niedobory żywno?ci z powodu spadków w produkcji rolnej
2. Zmniejszona dostępno?ć i jako?ć wody słodkiej z powodu powodzi i susz
3. Utrudniony dostęp do strategicznych minerałów z powodu pokrywy lodowej i burz

W razie wyst?pienia nagłej zmiany klimatu, problemy zwi?zane z ograniczeniami żywno?ci, wody i zasobów energii będ? najprawdopodobniej rozwi?zywane ?rodkami ekonomicznymi, politycznymi i dyplomatycznymi (traktaty i embarga). Z czasem jednak, konflikty dotycz?ce ziemi i korzystania z wody stan? się prawdopodobnie bardziej poważne - i będ? bardziej gwałtowne. W miarę jak państwa będ? coraz bardziej zdesperowane, wzro?nie presja na szukanie rozwi?zań problemów poprzez działanie.

Dzisiaj, zdolno?ć Ziemi i jej naturalnych ekosystemów zawieraj?cych społeczne, ekonomiczne i kulturalne systemy, do utrzymania okre?lonej liczby ludzi na planecie, poddawana jest próbom na całym ?wiecie.
Według Międzynarodowej Agencji Energii, globalny popyt na ropę wzro?nie o 66% w następnych 30 latach, ale nie jest jasne, sk?d j? wzi?ć. Czysta woda jest podobnie ograniczona w wielu regionach ?wiata. Z 815 milionami ludzi otrzymuj?cymi niedostateczn? ilo?ć żywno?ci, niektórzy mówiliby, że jako glob, żyjemy dobrze ponad nasz? zdolno?ć do utrzymania się, co znaczy, że mamy zbyt mało surowców naturalnych, by podtrzymać ten nasz styl życia.

Wielu wskazuje na techniczne innowacje i zachowania przystosowawcze jako metody gospodarowania globalnym ekosystemem. Faktycznie, techniczny postęp został dokonany, dzięki któremu nasza zdolno?ć do utrzymania się wzrosła z czasem. Przez wieki nauczyli?my się, jak wyprodukować więcej żywno?ci, energii i zdobyć więcej wody pitnej. Ale potencjał tych nowych technologii będzie wystarczaj?cy w momencie gdy ten naszkicowany kryzys w nas uderzy?
Nagła zmiana klimatu prawdopodobnie przekroczy granice naszej już niebezpiecznie napiętej zdolno?ci do utrzymania się. I istnieje naturalna tendencja, czy potrzeba, wyrównania tej naszej zdolno?ci.
Ponieważ ?wiatowe zasoby skurcz? się wskutek nagłej zmiany klimatu, należy liczyc się z agresywnymi wojnami o żywno?ć, wodę i energię. W efekcji wojen, głodu i chorób wielko?ć populacji zmniejszy się, i z czasem osi?gnie liczbę, dla której utrzymania zasobów wystarczy.

Kiedy przyjrzymy się na zasoby na poziomie regionalnym lub krajowym, to jest oczywiste, że kraje bogate w zasoby jak Stany Zjednoczone czy Europa Zachodnia, prawdopodobne przystosuj? się najłatwiej do nagłych zmian klimatu. To może prowadzić do wskazywania palcem na bogatsze kraje, które maj? skłonno?ć do zużywania większych ilo?ci energii i emitowania większych ilo?ci gazów cieplarnianych (takich jak CO2) do atmosfery.

Zwi?zek między ograniczeniami w dostępie do zasobów naturalnych a wojnami

Steven LeBlanc, harvardzki archaeolog i autor nowej ksi?żki zatytułowanej "Carrying Capacity", opisuje relację między zdolno?ci? planety do wyżywienia jej populacji a wojn?. Bazuj?c na bogatych danych archaeologicznych i etnologicznych, LeBlanc dowodzi, że w historii ludzko?ci, zorganizowane wojny były prowadzone dla różnych powodów, wł?czaj?c w to wojny o zasoby naturalne i warunki ?rodowiskowe. Gdy ich własne zasoby nie s? już wystarczaj?ce, ludzie podejmuj? walkę. Gdy istnieje wybór pomiędzy głodowaniem a atakowaniem, ludzie atakuj?. Spo?ród plemion my?liwskich i zbieraczy, plemion rolniczych, przywódców i społeczeństw o prostej strukturze, 25% z populacji dorosłych mężczyzn ginie kiedy wybucha wojna.

Pokój ma miejsce gdy wzrasta zdolno?ć danego obszaru do zaspakajania potrzeb jego populacji, jak ma to miejsce przy pojawianiu się usprawnień i wynalazków w rolnictwie, efektywnej biurokracji, handlu na duże odległo?ci i technicznych przełomach. Również duża skala ?miertelno?ci - jak w przypadku plag - może przyczynić się do lat pokoju. Przykładem może być Europa po jej głównych plagach (choroby?), oraz północno-amerykańscy indianie zdziesi?tkowani europejskimi chorobami. Ale takie pokojowe okresy s? krótkotrwałe, ponieważ populacja szybko wzrasta czyni?c zasoby niewystarczaj?cymi, co prowadzi do następnych wojen. Faktycznie, przez millennia większo?ć społeczeństw zostaje zdefiniowanych stosownie do ich zdolno?ci do prowadzenia działań wojennych, i w ten sposób kultura wojownicza zostaje głęboko zakorzeniona. Najbardziej wojownicze społeczeństwa s? tymi, które przeżywaj?.

LeBlanc wskazuje jednak, że w ostatnich trzech wiekach, zaawansowane kraje stopniowo zniżały liczebno?ć swych armii, mimo że skala wojen i ludobójstwa wzrosła. Zamiast wybijania wszystkich swych wrogów w tradycyjny sposób, kraje tocz?ce wojny zabijaj? tylko tak? liczbę przeciwnika, która wystarczy by odnie?ć zwycięstwo, a następnie wykorzystuj? pozostałych przy życiu do prac w dopiero co powiększonej gospodarce.
Kraje wykorzystuj? również biurokracje, zaawansowane technologie i międzynarodowe reguły zachowania, by zwiększyć możliwo?ci zaspakajania potrzeb populacji, i podchodz? do nich z uwag?.

Cały ten system progresywnych zachowań może jednak zawalić się, je?li zdolno?ć planety do zaspokojenia potrzeb jej populacji zmalałaby drastycznie wskutek nagłej zmiany klimatu. Ludzko?ć wróciłaby do stanu normalnego, jakim s? nieustanne bitwy o zmniejszajace się zasoby, które to bitwy zredukowałyby populację bardziej, niż same zmiany klimatyczne. Ludzkie życie ponownie definiuje wojna.

Scenariusz konfliktów wynikłych ze zmiany klimatu

Europa
2012: Dotkliwa susza i zimno pcha populacje skandynawskie na południe, odparcie ze strony UE
2015: Konflikt w UE o żywno?ć i wodę pitn? prowadzi do utarczek i napietych relacji dyplomatycznych
2018: Rosja doł?cza do UE, dostarczaj?c zasoby energii
2020: Migracja z krajów północnych takich jak Holandia i Niemcy do Hiszpanii i Włoch. Wzrastaj? zatargi dotycz?ce wody
2022: Zatarg między Francj? i Niemcami o handlowe korzystanie z Renu
2025: UE zbliża się ku upadkowi
2027: Wzrastaj?ca migracja do krajów ?ródziemnomorskich takich jak Algeria, Maroko, Egipt i Izrael
2030: Prawie 10% europejskiej populacji przenosi się do innego kraju

Azja
2010: Potyczki graniczne i konflikt w Bangladeszu, Indiach i Chinach, przy masowej migracji w kierunku Birmy
2012: Niestało?ć regionu skłania Japonię do rozwinięcia sił militarnych
2015: Strategiczne porozumienie między Japoni? i Rosj? co do zasobów energetycznych Syberii i Sachalinu
2018: Chiny interweniuj? w Kazachstanie by chronić ruroci?gi regularnie przerywane przez buntowników i przestępców.
2020: Uporczywy konflikt w południowo-wschodniej Azji; Birma, Laos, Wietnam, Indie, Chiny
2025: Warunki wewnętrzne w Chinach pogarszaj? się dramatycznie prowadz?c do wojny domowej i wojen granicznych.
2030: Ro?nie napięcie między Chinami i Japoni? o rosyjsk? energi? *

USA
2010: Nieporozumienia z Kanad? i Meksykiem dotycz?ce wody
2012: Fala uchodĽców karaibskich zalewa południowo-wschodnie USA i Meksyk
2015: Migracja europejska do Stanów Zjednoczonych (głównie bogatych)
2016: Konflikt z europejskimi krajami dotycz?cy praw połowowych
2018: USA zawiera sojusz bezpieczeństwa z Kanad? i Meksykiem
2020: Departament Obrony zajmuje się granicami i uchodĽcami z Karaibów i Europy. Ceny ropy naftowej wzrastaj?, ponieważ bezpieczeństwo dostaw jest zagrożone przez konflikty w Zatoce Perskiej i Kaspijskiej
2025: Wewnętrzna walka w Arabii Saudyjskiej doprowadza marynarkę wojenn? Chin i USA w Zatoce do bezpo?redniej konfrontacji

Tabela powyżej zarysowuje pewne potencjalne militarne implikacje zmiany klimatu

Najbardziej prawdopodobne reakcje na nagły spadek wydolno?ci planety w zaspokojeniu potrzeb jej populacji z powodu zmiany klimatu s? dwie, jedna defensywna, a druga ofensywna.

Stany Zjednoczone i Australia prawdopodobnie wybior? opcję wybudowania fortec obronnych wokół siebie, ponieważ posiadaj? zasoby i rezerwy do osi?gniecia samowystarczalno?ci. Posiadaj?c różne uprawne strefy klimatyczne, bogactwo, technologie i obfite zasoby, Stany Zjednoczone prawdopodobnie mogłyby przetrwać skrócone cykle produkcji rolnej i trudne warunki pogodowe bez katastrofalnych strat. Granice zostan? wzmocnione dookoła całego kraju, by powstrzymywać niepoż?danych głoduj?cych imigrantów z wysp karaibskich (problem szczególnie trudny), Meksyku i Ameryki Południowej. Zaopatrzenie w energię zostanie wzmocnione drogimi (ekonomicznie, politycznie i moralnie) alternatywami, takimi jak kontrakty na energię j?drow?, wodorow?, z odnawialnych Ľródeł energii, i z Bliskiego Wschodu. Niezno?ne kłótnie o prawa połowowe, wsparcie dla rolnictwa i pomoc poszkodowanym przez katastrofy będzie powszechna. Napięcie między USA i Meksykiem wzro?nie gdy USA zerwie traktat z 1944 roku, dotycz?cy rzeki Kolorado. Organizacje nios?ce pomoc humanitarn? będ? musiały zajmować się skutkami powodzi w południowej czę?ci wschodniego wybrzeża i susz w głębi l?du. Jednak, nawet w tym nieustannym stanie kryzysu, USA będzie w dużo lepszej sytuacji niż inne kraje. Niezwykle trudnym problemem będzie uspokajanie tworz?cych się napięć militarnych na całym ?wiecie.

Gdy głód, choroby i katastrofy pogodowe uderz? z powodu nagłej zmiany klimatu, potrzeby wielu krajów przewyższ? ich zdolno?ć zaspokojenia. To stworzy poczucie desperacji, które bardzo prawdopodobnie doprowadzi do agresji na inny kraj, aby przywrócić stan równowagi. WyobraĽmy sobie wschodnioeuropejskie kraje, staraj?ce się nakarmić własne narody przy załamuj?cych się dostawach żywno?ci, wody i energii, które patrz? na zasoby ziarna, minerałów i energii Rosji, której populacja jest coraz mniejsza. Lub wyobraĽmy sobie Japonię, której przybrzeżne miasta s? podtapiane a woda pitna ulega zanieczyszczeniu, jak patrzy na rezerwy energii w postaci ropy naftowej i gazu na rosyjskiej wyspie Sachalin, która potrzebna jest do instalacji odsalajacych i intensywnych procesów rolniczych. WyobraĽmy sobie Pakistan, Indie i Chiny - wszystkie posiadaj?ce broń nuklearn? - zaangażowane w graniczne utarczki z powodu uchodĽców, dostępu do współdzielonych rzek i ornej ziemi. Hiszpańscy i portugalscy rybacy mog? walczyć o prawa połowowe - prowadz?c do konfliktów na morzu. A kraje takie jak USA prawdopodobnie będ? lepiej zabezpieczać swe granice. Przy ponad 200 dorzeczach znajduj?cych się na terenie kilku narodów jednocze?nie, możemy oczekiwać konfliktów dotyczacych dostępu do wody pitnej, nawadniania i transportu wodnego. Dunaj płynie przez dwana?cie krajów, Nil przez dziewięć, a Amazonka przez siedem.

W takim scenariuszu możemy oczekiwać zawierania wygodnych sojuszy. Stany Zjednoczone i Kanada mog? się poł?czyć, upraszczaj?c kontrolę graniczn?. Lub też, Kanada może zatrzymać sw? energię wodn? dla siebie, powoduj?c tym problemy energetyczne w USA. Północna i Południowa Korea mog? się sprzymierzyć, by utworzyć sprawny technicznie i nuklearnie uzbrojony podmiot. Europa może działać jak zjednoczony blok - ograniczaj?cy problemy imigracyjne między europejskimi narodami - i dopuszczaj?cy ochronę przed agresorami. Rosja z jej obfitymi minerałami, ropa naftow? i naturalnym gazem może doł?czyć do Europy.

W tym ?wiecie walcz?cych państw, wzrost ilo?ci broni j?drowej jest nieunikniony. Jako że ochładzanie klimatu napędza popyt, istniej?ce zapasy węglowodoru znikaj? w oczach. Przy malej?cych dostawach energii - i rosn?cej jej potrzebie - energia nuklearna stanie się krytycznym Ľródłem władzy i to przy?pieszy proces jej rozprzestrzeniania - w miarę jak różne kraje w celu zapewnienia sobie bezpieczeństwa narodowego rozwin? zdolno?ć do wzbogacania i utylizacji materiałów radioaktywnych. Chiny, Indie, Pakistan, Japonia, Korea Południowa, Wielka Brytania, Francja i Niemcy - wszystkie będ? miały zdolno?ć do produkcji broni nuklearnej, jak również Izrael, Iran, Egipt i Korea Północna.

Trzeba będzie rozwi?zywać problemy wynikaj?ce z militarnych i politycznych napięć, sporadycznych potyczek i zagrożenie wojn?. Kraje takie jak Japonia, które cechuj? się społeczn? spójno?ci? (co oznacza, że rz?d jest w stanie skutecznie nakłonić ludzi do zmiany zachowań), najprawdopodobniej dadz? sobie radę. Kraje o społecznej różnorodno?ci, w których już istniej? konflikty, jak Indie, Południowa Afryka i Indonezja, będ? miały problemy z utrzymaniem porz?dku. Kluczem do sukcesu będzie zdolno?ć do przystosowania i dostęp do zasobów naturalnych. Najbardziej frustruj?cy jest fakt, że nigdy nie będziemy wiedzieć ile czasu nam jeszcze zostało do nagłej zmiany klimatu, i ile lat przyjdzie nam póĽniej czekać - 10, 100, czy 1000 - zanim pr?dy oceaniczne znów rozpoczn? swe kr?żenie i powróci do nas ciepły klimat. Kiedy zdolno?ć planety do zaspokojenia potrzeb jej mieszkańców spada nagle, cywilizacja staje wobec nowych wyzwań, które dzisiaj wydaj? się wręcz nie do pomy?lenia.

Czy To Naprawdę Może się Zdarzyć?

Naukowcy zajmuj?cy się badaniem oceanów, ziemi i atmosfery, pochodz?cy z kilku najbardziej prestiżowych ?wiatowych organizacji, odkryli w ostatniej dekadzie nowe dowody sugeruj?ce, że prawdopodobieństwo dotkliwej i nagłej zmiany klimatu jest wyższe niż to, na które większo?ć społeczno?ci naukowej i chyba całe ?rodowisko polityczne s? przygotowani. Jeżeli zjawisko to wyst?pi, to przerwie ono aktualny trend globalnego ocieplenia, zwiększaj?c złożono?ci klimatu i brak przewidywalno?ci. A paleoklimatyczne dowody sugeruj?, że taka nagła zmiana klimatu może rozpocz?ć się już w bliskiej przyszło?ci.

The Woods Hole Oceanographic Institute komunikuje, że morza otaczaj?ce Północny Atlantyk stały się mniej słone w ci?gu ostatnich 40 lat, co z kolei doprowadza do od?wieżenia głębi Północnego Atlantyku. Trend ten może własnie torować drogę do spowolnienia lub załamania globalnego pr?du oceanicznego i nagłej zmiany klimatu.

Nature Magazine zamie?cił w roku 2001 i 2002, dwa artykuły sugeruj?ce, że poziom zasolenia Północnego Atlantyku może zniżyć się, zwiększaj?c prawdopodobieństwo załamania kr?żenia globalnego pr?du oceanicznego.

Z co najmniej o?mioma przypadkami nagłej zmiany klimatu udokumentowanymi geologicznie, nie należy zadawać pytania: Czy to naprawdę się wydarzy? Należy raczej pytać: Kiedy to się wydarzy?, Jak dotkliwe zmiany to będ?? i "Jak możemy się na to przygotować?"

Czy jeste?my przygotowani na historię, która ma się znów powtórzyć?

W gazetach na całym ?wiecie trwa dzi? debata na temat wpływu ludzkiej działalno?ci na zmianę klimatu.
Ponieważ dobra koniunktura ekonomiczna jest ?ci?le zwi?zana z używaniem energii i emisjami gazów cieplarnianych, często słyszy się stwierdzenie, że rozwój ekonomiczny prowadzi do zmiany klimatu. Inne dowody sugeruj?, że zmiana klimatu może wyst?pić również bez udziału działalno?ci człowieka, i opisuj? zdarzenia klimatyczne, które miały miejsce jeszcze przed istnieniem nowoczesnego społeczeństwa.

Ważnym jest, aby zrozumieć wpływ człowieka na ?rodowisko - zarówno w kwestii przy?pieszenia, jak i spowolnienia (lub może nawet odwrócenia) tendencji do zmiany klimatu. Alternatywne rodzaje paliwa, kontrola emisji gazów cieplarnianych i działalno?ć ochronna, wszystkie s? wysiłkami wartymi podjęcia. Ponadto, powinni?my przygotować się na nieuniknione efekty nagłej zmiany klimatu - która prawdopodobnie nast?pi i bez względu na działalno?ć człowieka.

Tu jest kilka wstępnych zaleceń, jak przygotować Stany Zjednoczone do nagłej zmiany klimatu:

1) Ulepszenie modeli przewidywania klimatu. Dalsze badanie powinny być prowadzone by wzrosło zaufanie do prognoz zmiany klimatu. Należy pogłębić zrozumienie relacji między modelami oceanicznymi i zmian? klimatu. Badanie to powinno skupić się na historycznych, aktualnych i prognozuj?cych czynnikach, i celować w nasze pełniejsze zrozumienie nagłych zmian klimatu, jak to może się wydarzyć i po czym mamy poznać, że wła?nie zaczyna mieć miejsce.

2) Zbudowanie wszechstronnych modeli przewiduj?cych wpływ zmian klimatu.
Należy przeprowadzić poważne badanie potencjalnych skutków ekologicznych, ekonomicznych, społecznych i politycznych nagłej zmiany klimatu. Wyrafinowane modele i scenariusze powinny zostać rozwinięte, by przewidzieć różne lokalne sytuacje, jakie mog? zaistnieć. Powinien powstać system, który okre?li jak zmiana klimatu może wpłyn?ć na rozmieszczenie sił społecznych, ekonomicznych i politycznych w ?wiecie. Analizy te, będ? mog? zostać użyte do łagodzenia potencjalnych Ľródeł konfliktów, jeszcze zanim one się wydarz?.

3) Stworzenie metryk stopnia wrażliwo?ci. Należy stworzyć metryki, wskazuj?ce w jakim stopniu różne kraje odczuj? skutki zmiany klimatu. Powinny one zawierać bież?cy wpływ klimatu na rolnictwo, wodę i zasoby mineralne, oraz opisywać poziom techniczny kraju, społeczn? spójno?ć i zdolno?ć do przystosowania.

4) Okre?lenie strategii "bez żałowania". Strategie "bez-żałowania" powinny zostać okre?lone i wprowadzone, by zapewnić pewny dostęp żywno?ci i wody, oraz zapewnić bezpieczeństwo narodowe.

5) Ćwiczenie reakcji przystosowuj?cych. Powinny zostać powołane specjalne zespoły, które przygotuj? ?rodki i opracuj? modele zachowania w sytuacjach takich jak masowa migracja, choroby i epidemie, oraz braki żywno?ci i wody pitnej.

6) Okre?lenie lokalnych implikacji. W pierwszym rzędzie, efekty zmiany klimatu s? lokalne. Gdy będziemy mogli spodziewać się powszechno?ci występowania szkodników i dotkliwo?ci z tym zwi?zanych, oraz zmian w wydajno?ci rolnictwa, należałoby przyjrzeć się poszczególnym lokalizacjom i okre?lić, które konkretnie szkodniki mog? wyst?pić w których regionach, które regiony i ich zbiory będ? szczególnie narażone, i jak mocny wpływ zostanie wywarty. Tego rodzaju studia należałoby przeprowadzić zwłaszcza dla regionów o szczególnie strategicznym znaczeniu dla produkcji żywno?ci.

7) Zbadanie geo-inżynieryjnych opcji kontroli klimatu. Dzisiaj, łatwiej jest ocieplić klimat, niż go ochłodzić. Być może istnieje możliwo?ć dodawania różnych gazów do atmosfery (takich jak hydrofluorocarbons), w celach kompensacyjnych. Takie działania powinny być oczywi?cie badane ostrożnie, gdyż s? w stanie zadrażniać konflikty między narodami.

Wniosek

Jest bardzo prawdopodobne, że w przeci?gu dekady, dowód na blisk? i ostr? zmianę klimatu stanie się jasny i wiarygodny. Możliwe również, że nasze modele będ? w stanie lepiej przewidywać tego konsekwencje. W takim przypadku Stany Zjednoczone będ? musiały podj?ć pilne działania, by starać się zapobiec i łagodzić najbardziej dotkliwe tego skutki. Dyplomatyczne działania będ? niezbędne by ograniczyć prawdopodobieństwo wyst?pienia konfliktów w najbardziej poszkodowanych, zwłaszcza na Karaibach i w Azji. Mimo tego, przemieszczanie się dużych populacji ludno?ci będzie w tym scenariuszu nieuniknione. Zdobycie wiedzy jak radzić sobie z tymi populacjami i jak rozładowywać napięcia przygraniczne stwarzane przez uchodĽców, będzie spraw? pierwszej wagi. Potrzebne będ? również nowe formy gwarantowanych porozumień dotycz?cych zwłaszcza energii, żywno?ci i wody pitnej. Krótko mówi?c, mimo, że same Stany Zjednoczone będ? stosunkowo lepiej sytuowane i będ? posiadały lepsz? zdolno?ć do przystosowania się, to będ? znajdowały się w ?wiecie, gdzie Europa będzie zmagać się wewnętrznie oraz z duż? liczb? uchodĽców docieraj?cych do jej brzegów, a Azja będzie dotknięta niedoborem żywno?ci i wody. Lokalne zakłócenia i konflikty będ? stałym elementem życia.


25 Lut 2007, 19:08
Profil
Awatar użytkownika

Rejestracja: 23 Lis 2006, 18:43
Posty: 4545
Miejscowość: Kraków
Post 
Niedowno czytałem, że Banki Zachodnie nie daja kredytów na wyciagi narciarskie usytuowane poniżej 1500mnpm, ponieważ przewiduja, że inaczej inwestycja będzie niepołacalna, gdyż ocieplenie spowoduje, że tylko wysoko będzie śnieg.


Ostatnio edytowany przez Vaisnava-Krpa, 10 Gru 2007, 16:50, edytowano w sumie 1 raz26 Lut 2007, 16:35
Profil WWW
Post 
Jagadisha das napisał(a):
Wniosek: Jest bardzo prawdopodobne, że w przeciagu dekady, dowód na bliską i ostrą zmianę klimatu stanie się jasny i wiarygodny.

Przypomniał mi się eksperyment z żabą.
Wrzućmy żabę do gorącej wody - wyskoczy
Wrzućmy ją do zimnej wody i podgrzewajmy - nie wyskoczy
Podobnie w szerszej skali czasu my jako istoty żyjące na tej planecie doświadczając różnych nieszczęść i kataklizmów czy innych niedoli nie zważamy na nie i uważamy, że to "normalny" bieg spraw, zachodzą one płynnie, przybierając na sile. Taki bieg rzeczy sprawia, że nie zważamy na to iż "woda się gotuje", nawet jeżeli jesteśmy ostrzegani przez wizjonerów z przeszłości.


28 Lut 2007, 17:52
Awatar użytkownika

Rejestracja: 23 Lis 2006, 19:58
Posty: 641
Miejscowość: USA
Post 
yogamaya napisał(a):
Jagadisha das napisał(a):
Wniosek: Jest bardzo prawdopodobne, że w przeci?gu dekady, dowód na blisk? i ostr? zmianę klimatu stanie się jasny i wiarygodny.

Przypomniał mi się eksperyment z żab?.
Wrzućmy żabę do gor?cej wody - wyskoczy
Wrzućmy j? do zimnej wody i podgrzewajmy - nie wyskoczy


Tak, ten 'eksperyment' pokazywal Al Gore w swoim filme z zwiazku ze zmieniajacym sie klimatem. Nawet zrobili do tego maly filmik rysunkowy. Na szczescie na koncu ktos uratowal zabke z podgrzewajacej sie kapieli i polozyl ja na lezaku pod parasolem z lemoniada w reku :)

_________________
http://actinidia.wordpress.com/


07 Maj 2007, 17:44
Profil
Post 
I tutaj rodzi się pytanie:
- czy siła wyższa będzie interweniować i da nam parasolik lub lemoniadę?
- czy jesteśmy zdani na radzenie sobie we własnym zakresie?
- czy w ogóle podarować sobie odrobinę luksusu i zdać się na los?


09 Maj 2007, 19:05
Awatar użytkownika

Rejestracja: 23 Lis 2006, 19:58
Posty: 641
Miejscowość: USA
Post 
yogamaya napisał(a):
I tutaj rodzi się pytanie:
- czy siła wyższa będzie interweniować i da nam parasolik lub lemoniadę?
- czy jesteśmy zdani na radzenie sobie we własnym zakresie?
- czy w ogóle podarować sobie odrobinę luksusu i zdać się na los?


Jako ze zmiany klimatyczne sa czescia naszej zbiorowej karmy, stawiam na to, ze bedziemy musieli odcierpiec swoje i lemoniady nikt nam nie da. Jak opisuje kilka pism z roznych tradycji (Koran, Biblia, Purany), w przeszlosci byly juz wielkie powodzie (nie jestem pewna czym spowodowane) i wiele osob zginelo, choc jednak czasem Bog interweniowal, pomagajac wybrankom (Noe i jego wesola lajba, wedlug Koranu i chyba wedlu Biblii niewierny syn Noego utonal) lub calej ziemi (Varaha, jednak wtedy klopoty byly spowodowane dzialalnoscia demonow).

Apeluje do wszystkich abysmy zrobili WSZYSTKO co w naszej mocy, startujac od codziennego zycia (segregowanie smieci, wylaczanie sprzetow elektrycznych ktorych nie uzywamy na noc, kupowanie produktow ekologicznych i energooszczednych lamp, zeby dac przyklady), konczac na pisaniu artykulow i dzialalnosci w roznych organizacjach, aby temu zapobiec. Inaczej ziemie czeka kleska.

_________________
http://actinidia.wordpress.com/


09 Maj 2007, 19:26
Profil
Awatar użytkownika

Rejestracja: 23 Lis 2006, 19:24
Posty: 457
Post 
A pod nizej podanym linkiem sa skutki zmian klimatycznych juz obecnie odczuwane w Stanach: pozary i powodzie na skutek ekstrematlnej pogody:

http://news.yahoo.com/s/ap/20070510/ap_ ... ure_s_fury

_________________
Govindanandini

We don't get it, so we fear it. (Bob Geldof)
http://podserve.biggu.com/podcasts/show/iskcon-studies
http://www.flickr.com/photos/12994088@N ... 908066950/


10 Maj 2007, 10:34
Profil
Awatar użytkownika

Rejestracja: 23 Lis 2006, 15:31
Posty: 241
Post 
Jestem świeżo po filmie "An Inconvenient Truth" opisującym skutki ocieplania klimatu prezentowane prze niedoszłego prezydenta USA. Wiele ciekawych wątków i mnóstwo świeżych danych.


12 Maj 2007, 03:39
Profil
Awatar użytkownika

Rejestracja: 23 Lis 2006, 19:24
Posty: 457
Post 
No to Al Gore wlasnie odebral pokojowa nagrode Nobla. Wyglosil mocne, wzywajace do natychmiastowego dzialania przemowienie. Pogratulowal Europie i Japonii za ich wysilki, Australii jej nowego kierunku w tej kwestii, ktora przyszla z nowym rzadem. Wymienil Chiny i USA jako kraje, ktore sa najwazniejsze w tej kwestii, a ktore nie kwapia sie do dzialania. Wymienil tez Indie.

_________________
Govindanandini

We don't get it, so we fear it. (Bob Geldof)
http://podserve.biggu.com/podcasts/show/iskcon-studies
http://www.flickr.com/photos/12994088@N ... 908066950/


10 Gru 2007, 15:48
Profil
Wyświetl posty z poprzednich:  Sortuj według  
Odpowiedz   [ 9 posty(ów) ] 

Kto jest na forum

Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 1 gość


Nie możesz zakładać nowych tematów na tym forum
Nie możesz odpowiadać w tematach na tym forum
Nie możesz edytować swoich postów na tym forum
Nie możesz usuwać swoich postów na tym forum
Nie możesz dodawać załączników na tym forum

Szukaj:
Skocz do:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group.
Designed by STSoftware for PTF.