Zobacz posty bez odpowiedzi | Zobacz aktywne tematy Obecny czas: 21 Lis 2017, 02:59Odpowiedz  [ 145 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1 ... 11, 12, 13, 14, 15
 Prasa zagraniczna 
Autor Wiadomość

Rejestracja: 17 Lut 2008, 22:06
Posty: 839
Miejscowość: Kraków
Post Re: Prasa zagraniczna
“THE WATFORD OBSERVER” 19 III 2014

Hare Krishna community celebrates Holi festiwal


By Charlotte Ikonen
Spring was welcomed in by the Hare Krishna community in Letchmore Heath at the weekend with the festival of colours.
Members of the temple at Bhaktivedanta Manor in Hilfield Lane celebrated the festival, also known as Holi, on Sunday.
Spokesman Radha Mohan Das said: "It was a phenomenal day. What a difference a year makes. Last year there was snow, and this year we had the highest attendance with around 10,000 people there. We have received a lot of positive feedback."
Traditionally, the festival of Holi is celebrated as a harvest festival, welcoming the colourful spring season in India. It is a time when seeds sprout, flowers bloom, and when the country rises from its winter slumber.
The festivities included vegetarian food and traditional Indian music, and finished with a bonfire to mark the ancient story of the boy saint Prahlada, who was saved from a raging fire set by his aunt Holika.

Społeczność Hare Kriszna świętowała festiwal Holi

W ten weekend społeczność Hare Kriszna w Letchmore Heath powitała wiosnę festiwalem kolorów. Członkowie świątyni w Bhaktivedanta Manor przy Hilfield Lane obchodzili w niedzielę festiwal, znany też jako Holi.
Rzecznik Radha Mohan das powiedział: „To niezwykły dzień. Minął rok i jaka różnica. W zeszłym roku był śnieg, a teraz mamy ogromną frekwencję, jest tu ok. 10000 ludzi. Zostaliśmy bardzo pozytywnie odebrani”.
Tradycyjnie, Holi obchodzone jest jako festiwal plonów, powitanie kolorowej pory wiosennej w Indiach. To czas gdy kiełkują nasiona, kwitną kwiaty, a kraj budzi się z zimowego snu. Obchody obejmują wegetariański poczęstunek, tradycyjną indyjską muzykę i kończą się ogniskiem przypominającym dawną opowieść o świętym chłopcu Prahladzie, uratowanym z groźnych płomieni przez jego ciotkę Holikę.

_________________
Nie jedz na czczo (grafitti)


Ostatnio edytowany przez Bolito, 31 Mar 2014, 23:38, edytowano w sumie 1 raz31 Mar 2014, 23:04
Profil

Rejestracja: 17 Lut 2008, 22:06
Posty: 839
Miejscowość: Kraków
Post Re: Prasa zagraniczna
„THE WATFORD OBSERVER” 7 IX 2015

Thousands flock to Hare Krishna temple to celebrate Janmashtami

Jyoti Rambhai, Reporter
Tens of thousands of people from all over UK visited the Hare Krishna temple in Aldenham this weekend to celebrate Janmashtami. Every year, Bhaktivedanta Manor, in Hilfield Lane, transforms its grounds into a showstopping event with music, traditional dance performances and dramas to celebrate the birth of Hindu god, Lord Krishna. One of the highlights this year was the recreation of the forests of Vrindavan in India where Lord Krishna played when he was growing up. Visitors also got the opportunity to try Japa meditation and there was a Krishnaland for children.
There were stalls selling books, fresh organic produce, jewellery, musical instruments and CDs as well as a free vegetarian feast.
Around 1,500 volunteers aged between 16 to 90 volunteered their time throughout the weekend.
Srutidharma Dasa, temple president of said: "Janmashtami is without doubt the most special day in our calendar, because it marks the birth of Lord Krishna. "Tens of thousands of visitors and volunteers give up their time every year to help transform Bhaktivedanta Manor for this wonderful festival - it is an inspiring achievement and was a spectacular event."


Tysiące przybyły do świątyni Hare Kriszna, aby uczcić Dźanmasztami

Dziesiątki tysięcy ludzi z całej Wielkiej Brytanii odwiedziły w ten weekend świątynię Hare Kriszna w Aldenham, żeby świętować Dźanmasztami. Każdego roku, Bhaktivedanta Manor w Hilfield Lane, staje się miejscem imponującego wydarzenia z muzyką, pokazami tradycyjnych tańców i przedstawień, aby uczcić narodziny hinduistycznego boga, Pana Kriszny.
Jednym z najważniejszych wydarzeń tego roku było odtworzenie lasów Vrindawany w Indiach, gdzie Pan Kryszna bawił się, kiedy dorastał. Goście mieli również okazję spróbować medytacji Japa, był też Krisznaland dla dzieci.
Były stragany z książkami, świeżymi produktami organicznymi, biżuterią, instrumentami muzycznymi i płytami CD, jak również bezpłatna uczta wegetariańska.
Około 1500 wolontariuszy w wieku od 16 do 90 lat poświęcało swój czas przez cały weekend.
Śrutidharma Dasa, prezes świątyni powiedział: "Dźanmasztami to niewątpliwie najbardziej wyjątkowy dzień w naszym kalendarzu, ponieważ oznacza narodziny Pana Kriszny. "Dziesiątki tysięcy gości i wolontariuszy poświęca swój czas każdego roku, aby pomóc przeobrazić Bhaktivedanta Manor na ten wspaniały festiwal - to inspirujące osiągnięcie i spektakularne wydarzenie."

_________________
Nie jedz na czczo (grafitti)


13 Wrz 2015, 10:23
Profil

Rejestracja: 17 Lut 2008, 22:06
Posty: 839
Miejscowość: Kraków
Post Re: Prasa zagraniczna
„THE TIMES OF INDIA” 25 XI 2016

Commemorative coins on Krishna Chaitanya Mahaprabhu’s visit to Vrindavan released

TNN |
CHENNAI: Union culture secretary Narendra Kumar Sinha on Friday released a commemorative non-circulation Rs 500 coin and a Rs 10 circulation coin as part of the yearlong celebrations marking the 500th anniversary of Hindu saint and social reformer Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu's visit to Vrindavan. The Centre is organising various programmes and exhibitions on Krishna Chaitanya Mahaprabhu's life and teachings in association with Vrindavan Research Institute and ISKCON.
Krishna Chaitanya Mahaprabhu was a distinguished promoter for the Vaishnava School of Bhakti Yoga. The Bhakti movement initiated by him strove to eradicate the evils of caste and feudal systems in medieval India.
Chaitanya Mahaprabhu propagated the worship of Shri Krishna and popularised the chanting of "Hare Krishna Mantra" to all without any discrimination.
In 1515, Chaitanya Mahaprabhu visited Vrindavan with the objective of locating the lost holy places associated with Lord Krishna's transcendent pastimes. It is believed that through his intuitive powers, Chaitanya Mahaprabhu was able to locate all the places associated with Lord Sri Krishna and restore the pristine purity of the religious practices of the yore, according to an official statement.

Prezentacja monet upamiętniających wizytę Śri Ćaitanyi Mahaprabhu we Vrindavan.

ĆENNAJ: Minister kultury Unii [Indyjskiej] Narendra Kumar Sinha zaprezentował w piątek pamiątkowe monety: nieobiegową 500 rupii i obiegową 10 rupii, jako część całorocznych obchodów upamiętniających pięćsetną rocznicę przybycia do Vrindavan Śri Kriszny Ćaitanyi Mahaprabhu, hinduistycznego świętego i reformatora społecznego. Centrum (?) organizuje, we współpracy z Instytutem Badawczym Vrindavan i ISKCON różne programy i wystawy dotyczące życia i nauk Kriszny Ćaitanyi Mahaprabhu.
Kriszna Ćaitanya Mahaprabhu był wybitnym orędownikiem wisznickiej szkoły Bhakti Yogi. Zainicjowany przez niego ruch bhakti dążył do wykorzenienia zła systemów kastowego i feudalnego w średniowiecznych Indiach. Ćaitanya Mahaprabhu głosił wielbienie Śri Kriszny i rozpowszechniał intonowanie „Mantry Hare Kriszna” wśród wszystkich, bez wyjątku.
Według oficjalnego oświadczenia, w 1515 roku Ćaitanya Mahaprabhu odwiedził Vrindavan w celu odnalezienia zapomnianych świętych miejsc związanych z transcendentalnymi rozrywkami Pana Kriszny. Wierzy się, że dzięki swym nadnaturalnym mocom, Ćaitanya Mahaprabhu był w stanie odnaleźć wszystkie miejsca związane z Panem Śri Kriszną i przywrócić pierwotną czystość dawnych praktyk religijnych.

[wygląd monet: http://www.republiccoinsofindia.com/new ... vrindavan/ ]

_________________
Nie jedz na czczo (grafitti)


04 Sty 2017, 00:49
Profil

Rejestracja: 17 Lut 2008, 22:06
Posty: 839
Miejscowość: Kraków
Post Re: Prasa zagraniczna
„THE TIMES OF INDIA” 26 VI 2017

Foreigners too soak in spirit of Rath Yatra

TNN
Indore: Hundreds of devotees participated in Jagannath Rath Yatra taken out by ISKCON temple. The procession also saw participation of foreigners along with the locals. Dancing on the tune of devotional songs the foreigners chanted the name of Lord Krishna. The procession started at LIG square and culminated at Girdhar Mahal in Vijay Nagar, passing through Patnipura Square and Anoop Talkies.
In the evening, a special cultural programme on lord Krishna was organised by the devotees.Vrindavan Bhakt Das, who hails from Russia, enthusiastically participated in the procession. On being asked about his Indian name, he said that he was in India to study about lord Krishna and Bhagwat Geeta. "When we start our training, we leave behind our old lives and along with it our old identities. Our guru gives us a new name, which we use for the rest of our life. We have decided to devote our lives in service of Krishna,” said Das.
Another devotee, Anant Purna Das from Russia said, ‘I moped to Bhopal a month ago and will be in India for the next five years to learn about Vedas. I was quite succesful as i had a high paying Job at a bank in Austria. But something changed me and I decided to devote my life to Lord Krishna's service."

Cudzoziemcy także nasiąkają duchem Rathayatry

Indore: Setki wiernych uczestniczyły w Rathayatrze Dźagannatha, odbywającej się w świątyni ISKCON. Cudzoziemcy uczestniczyli w procesji razem z miejscowymi. Tańcząc do melodii pieśni religijnych, intonowali imię Pana Kriszny. Procesja rozpoczęła się na Placu LIG (?), a zakończyła na Giridhar Mahal w Vijay Nagar, przechodząc przez Plac Patniputra i Anoop Talkies.
Wieczorem wierni zorganizowali specjalny program kulturalny o Panu Krisznie. Vrindavan Bhakt Das, który przyjechał z Rosji, entuzjastycznie uczestniczy w procesji. Zapytany o swoje indyjskie imię, odpowiedział, że przyjechał do Indii po nauki o Panu Krisznie i Bhagavadgicie. „Kiedy zaczęliśmy nauki, zostawiliśmy nasze stare życia, a wraz z nimi nasze stare tożsamości. Nasz guru nadał nam nowe imiona, których będziemy używać przez resztę życia. Zdecydowaliśmy poświęcić nasze życie służbie dla Kriszny”, powiedział Das. Inny wyznawca z Rosji, Anant Purna das powiedział: „Przybyłem do Bhopalu tydzień temu i będę w Indiach przez następne pięć lat, aby uczyć się o Wedach. Byłem dość szczęśliwy, pracując w banku w Austrii. Ale coś mnie odmieniło i zdecydowałem poświęcić moje życie służbie dla Pana Kriszny.”

_________________
Nie jedz na czczo (grafitti)


18 Sie 2017, 23:00
Profil

Rejestracja: 17 Lut 2008, 22:06
Posty: 839
Miejscowość: Kraków
Post Re: Prasa zagraniczna
„THE TIMES OF INDIA” 16 VIII 2017

Krishna janmashtami celebrated in Mayapur

TNN |
The devotees at Iskcon's spiritual headquarters, Mayapur, celebrated Janmashtami and appearance day of Swami Srila Prabhupad, founder of International Society for Krishna Consciousness with fervour at the temple premises. The festivities spanned three days, beginning August 14. Several spiritual, devotional and cultural programmes were held during this time informed Sankarshan Nitai Das, chairman of the Iskcon Mayapur festival committee.
The whole temple campus was illuminated with dazzling lights. The build up to the mega celebrations had begun a week ago as devotees got engaged in various activities to welcome their Lord. On August 14 evening, adibhas and nonstop kirtan started. There was performance of dance by young devotees clad in Krishna vesh who depicted the life and various pastimes ( leela) of Lord Shri Krishna. On August 15, the entire temple was exquisitely decorated with fragrant and colourful flowers and tulsi leaves by specialized decorators. The auspicious day of Janmashtami began with "Mangal Arti" at 4.30am, Srimad Bhagwatam class at 6.30 am,"Darshan Arti" at 8.00am, Kirtan mela at 10.00am, "Rajbhoga Arti" at 12.30pm, "Sandhya Arti" at 6.30pm. Later 10.00pm onwards the " Mahaabishek" of the Lord was performed, followed by "Mahaarti" at 12.00am midnight. Bhaktivedanta Academy students performed Vedic mantras throughout the day.
Sankarshan Nitai Das further informed that Lord Krishna, known as Kanha was adorned with a set of newly stitched gorgeous silk dress. Further His body was be embellished by ornaments and garlands. On His appearance day Kanha was offered to savour variety of sweet delicacies prepared of pure milk. Other than this many dishes made like luchi, kachauri, rice, bajiya, sabjis, dal, pulao, halwa, malpoa made of fresh ingredients will be offered. The cooking was done by devotees with lot of care and devotion as it is believed that the Lord gleefully accepts the feeling of love from the devotee. The "Mahaprasadam" was distributed to the devotees, pilgrims at 12.00am midnight. More than 25 thousand of exuberant devotees, pilgrims, and visitors thronged to the temple premises from across India and everyone got the opportunity to sing, dance, enjoy the ecstatic religious ambience and welcome their beloved Kanha.
On 16th August morning, the appearance anniversary of AC Bhaktivedanta Swami Prabhupada was celebrated, who was the first Vaishnav saint who spread the glorious message of Shri Krishna in the western countries and established ISKCON in 1966. He was the global ambassador of peace and Vedic knowledge. HG Nareswar Das discussed about his life and teachings. The festival of Janmashtami and Srila Prabhupad appearance day was celebrated with zeal and pomp in all the 650 centres of ISKCON said Subroto Das Media coordinator of Mayapur.


Świętowanie Kriszna Dźanmasztami w Mayapur

Wielbiciele w Mayapur, duchowym centrum ISKCONu z zapałem świętowali Dźianmasztami i dzień pojawienia się Swamiego Śrila Prabhupada, założyciela Międzynarodowego Towarzystwa Świadomości Kriszny, terenie świątyni. Obchody zaczęły się 14 sierpnia i trwały trzy dni. Śankarszan Nitai Das, przewodniczący komitetu festiwalowego ISKCON w Mayapur poinformował, że w tym czasie miało miejsce kilka wydarzeń duchowych, religijnych i kulturalnych. Cały teren świątynny był iluminowany oślepiającymi światłami. Przygotowania do głównych obchodów zaczęły się tydzień wcześniej, gdy wyznawcy zaangażowali się w różne działania, aby powitać ich Pana. 14 sierpnia wieczorem rozpoczęły się adibhas (?) i ciągły kirtan. Odbył się pokaz tańca, w którym młodzi wyznawcy przebrani za Krisznę przedstawili życie i różne rozrywki (lila) Pana Śri Kriszny. 15 sierpnia, zawodowi dekoratorzy wspaniale ozdobili całą świątynię pachnącymi i kolorowymi kwiatami i listkami tulasi. Pomyślny dzień Dźanmasztami zaczął się „Mangal Arti” o 4:30, wykładem ze Śrimad Bhagavatam o 6:30, "Darśan Arti" o 8:00, Kirtan mela o 10:00, "Radźbhoga Arti" o 12:30, "Sandhya Arti" o 18:00. Później, od 22:00, przeprowadzono Mahaabhiszek Pana, następnie Mahaarati o północy. Studenci Bhaktivedanta Academy intonowali przez cały dzień mantry wedyjskie.
Sankarśan Nitay das powiedział potem, że Pan Kriszna, znany jako Kanha, był wystrojony w nowo uszyty, wspaniały jedwabny strój. Następnie Jego ciało zostało przyozdobione biżuterią i girlandami. Z okazji dnia pojawienia się, Kanha mógł delektować się różnymi słodyczami przygotowanymi z czystego mleka i bakalii. Oprócz tego ofiarowano też liczne potrawy ze świeżych składników, jak luczi (?) kaćori, ryż, badźdźa (?), sabdzi, dal, pulao, halawa, malpoa. Wyznawcy gotowali z wielką uwagą i oddaniem, ponieważ wierzą, że Pan z radością przyjmuje uczucia miłości swoich wielbicieli. O północy wielbicielom i pielgrzymom rozdano „Mahaprasadam”. Ponad 25 tysięcy wielbicieli, pielgrzymów i gości z całych Indii zgromadziło się na terenie świątyni i każdy miał możliwość, żeby śpiewać, tańczyć, cieszyć się entuzjastyczną religijną atmosferą i powitać ich ukochanego Kanhhę.
16 sierpnia rano świętowano rocznicę pojawienia się AC Bhaktivedanta Swamiego Prabhupada, pierwszego wisznickiego świętego, który szerzył wspaniałe przesłanie Śri Kriszny w zachodnich krajach i w 1966 założył ISKCON . Był ogólnoświatowym ambasadorem pokoju i wiedzy wedyjskiej. HG Nareśvar Das opowiadał o jego życiu i naukach. Festiwal Dźanmasztami i dzień pojawienia się Śrila Prabhupada były obchodzone gorliwie i wystawnie we wszystkich 650 centrach ISKCON - powiedział Subroto das, specjalista od kontaktu z mediami w Mayapur.

_________________
Nie jedz na czczo (grafitti)


15 Wrz 2017, 23:59
Profil
Wyświetl posty z poprzednich:  Sortuj według  
Odpowiedz   [ 145 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1 ... 11, 12, 13, 14, 15

Kto jest na forum

Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 2 gości


Nie możesz zakładać nowych tematów na tym forum
Nie możesz odpowiadać w tematach na tym forum
Nie możesz edytować swoich postów na tym forum
Nie możesz usuwać swoich postów na tym forum
Nie możesz dodawać załączników na tym forum

Szukaj:
Skocz do:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group.
Designed by STSoftware for PTF.